Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Beeld in de communicatie

Beeld 1200x500 1

Al jarenlang is er sprake van visualisering om een bepaald verhaal of een boodschap over te brengen. Het is ook niet vreemd dat beeld hier een belangrijke rol bij speelt. Uit onderzoeken van het USG is gebleken dat ons brein eerder valt voor beeld dan tekst. Men krijgt meer gevoel bij een beeld, omdat dit bijvoorbeeld een organisatie of bedrijf representeert. Het is daarom van cruciaal belang beeld serieus te nemen en op een goede manier op te nemen in de promotievoering.

Gebruik van beeld mag niet onderschat worden

Soms zijn bepaalde boodschappen die overgebracht worden niet makkelijk in woorden uit te drukken. Beeld speelt als communicatiemiddel een belangrijke rol hierin. Een hele eenvoudige tekening kan al meteen laten zien wat er bedoeld wordt en een verandering brengen bij het publiek, iets wat een alinea aan tekst niet altijd duidelijk doet. Bij het schrijven van een blog of een review is het gebruikmaken van een passende afbeelding, om de boodschap goed over te brengen bij de specifieke doelgroep, zeker aanbevolen.

Raak de doelgroep

Beelden roepen emotie op, iets wat met enkel een stuk tekst moeilijk te bereiken is. Daarom is het belangrijk de doelgroep te kennen. Ook is het belangrijk om na te denken hoe iets in beeld gebracht wordt. Hiermee wordt de reactie van de ontvanger bepaald. Het is goed om eerst te analyseren waar het beeld precies voor bedoeld is. Is het bijvoorbeeld om personeel te werven? Nieuwe klanten aan te trekken door middel van promotie? Of is het enkel informatief? Verder is het belangrijk alle beschikbare informatie op die manier te visualiseren. Zo kan worden bepaald waar het beeld voor ingezet wordt en welke doelgroep hiermee aangesproken wordt.

Tone of voice

De tone of voice is vooral heel belangrijk voor een organisatie die een bepaalde boodschap over wil brengen. Het overbrengen van sfeer met beeld is de kern. Doormiddel van de tone of voice kan de sfeer van de foto overgebracht worden. Hierbij spelen kleuren, contrasten en het kader van de foto een belangrijke rol. Als er bijvoorbeeld een lege kantoorruimte wordt gefotografeerd, is het belangrijk om de focus op het meubilair en de architectuur te leggen. Hier kijkt de doelgroep namelijk graag naar. De doelgroep kan hier een bepaalde sfeer bij voorstellen waar zij zich prettig bij voelen. Als er mensen aan hun bureau gefotografeerd worden is het belangrijk te kijken naar het menselijke aspect. Hoe is de sfeer en interactie tussen de collega’s? Dit is belangrijk te weten omdat een werknemer zich graag in een fijne invloedssfeer wil bevinden.

Affiliate marketing

In de marketing is het belangrijk om in acht te nemen hoe het beeld het beste ingezet kan worden. Dat is vooral in de affiliate marketing wereld van belang, omdat vele publishers afhankelijk zijn van goed promotiemateriaal. Hoe beter het promotiemateriaal, hoe eerder een potentiële klant geneigd is om op een specifieke banner of tekstlink te klikken. Wat voor beeld geeft het promotiemateriaal precies weer? Een goede beeldstrategie is dus van belang bij het behalen van voldoende transacties. Zo kan het verhaal beter worden overgebracht en vindt de klant een betere verbinding met de doelgroep. Het is goed om de promotiemogelijkheden bespreekbaar te maken met de accountmanager en uiteraard ook de opinie van de publisher te weten. Zij zijn immers de personen die bijdragen aan transacties via affiliate marketing. Lees hier meer informatie over het inzetten van beeldmateriaal.

Neem contact op met jouw lokale accountmanager om de diverse mogelijkheden bespreekbaar te maken.


Previous:

Gamification in de reisbranche, wat is het en hoe zet je het in?

Gamification in de reisbranche, wat is het en hoe zet je het in?

Next:

BudgetbabyNL aan het woord

BudgetbabyNL aan het woord

You might like...

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Find out more

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more