Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Click & Collect onvoldoende; winkels moeten open

Winkels Moeten Open Web

Brancheorganisatie INretail houdt de komende periode rekening met een snelle stijging van het aantal faillissementen in de detailhandel. Dit kan voorkomen worden door op 3 maart 2021 de winkels weer te openen, aldus de organisatie.

Sinds 10 februari 2021 mogen de winkels weer beperkt open voor het ophalen van bestellingen, maar dat is slechts een kleine bijdrage aan een veel groter probleem.
56% van de ondernemers verwachten dat Click & Collect voor maximaal 10 procent meer omzet zorgt en 21% van de ondernemers rekent op tien tot twintig procent meer omzet dan voor de mogelijkheid om af te halen.

Uiteindelijk blijft er onder aan de streep sprake van een ‘dramatische omzetontwikkeling’ die alleen opgelost kan worden door heropening van de winkels. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) meldde afgelopen vrijdag dat in januari in de handelssector de meeste ondernemingen omvielen. Het geld raakt op, de vaste lasten lopen door en overheidsvergoedingen compenseren dit onvoldoende of ondernemers komen er simpelweg niet voor in aanmerking. “Het kabinet moet winkels de enige reddingsboei toewerpen die echt werkt en dat is heropening op 3 maart. Winkels verdwijnen nu al, maar dat valt pas op als het te laat is,” aldus INretail.

Door de afgekondigde lockdown van het kabinet, kreeg 87% van de sport- en 77% van de modewinkels in januari een omzetdaling van 60 tot 100 procent voor de kiezen. Tuincentra zagen de omzet ook met 88 procent dalen. Er werd zwaar toegelegd op de bedrijfsvoering via onder meer eigen spaargeld (55%), leningen bij familie of vrienden (22%) en het regelen van betalingsuitstel bij leveranciers. Het was wederom een maand waarin niets werd verdiend. 
De brancheorganisatie benadrukt dat het protocol ‘Veilig Winkelen’ bewijst dat veilig kopen goed te organiseren is.

Ook MKB-Nederland en VNO-NCW (werkgeversorganisatie) trekken aan de bel. Van de horecaondernemers verwacht meer dan 40% het niet langer meer dan vijf maanden vol te houden. Voor zo’n 15 procent is dit slechts twee maanden als de huidige situatie aanhoudt. Bij ondernemers in de overige dienstverlening (zoals kappers, reparateurs en wellness) denkt maar liefst 20% dat ze het hoofd niet langer dan vijf maanden boven water kunnen houden. Ook geeft 20 procent van alle bedrijven aan het jaar 2020 met verlies te hebben afgesloten. Voor de horecasector geldt dat ruim 70 procent van de bedrijven het jaar afsloot in de rode cijfers. Binnen de cultuur-, sport- en recreatiesector gaat meer dan de helft van de bedrijven uit van een negatief bedrijfsresultaat. 


Previous:

E-Learning markt groeit met 1,1 miljard euro 

E-Learning markt groeit met 1,1 miljard euro 

Next:

Clubhouse: wat is het en waar liggen de kansen?

Clubhouse: wat is het en waar liggen de kansen?

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more