Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Communicatietrends van dit en komend jaar

Communicatietrends 1200

De online wereld is constant in beweging. Trends komen en trends gaan maar welke communicatietrends zijn belangrijk om in de gaten te houden? In dit artikel delen wij 4 communicatietrends die nu opvallen en groeiend zijn. Het is namelijk goed om deze trends ook toe te kunnen passen in de praktijk. Het lastige is wel dat de communicatietrends vaak behoorlijk ‘hoog over’ en abstract zijn.

Grenzeloos speelveld

Communicatie wordt nu niet alleen meer tussen twee partijen gebruikt, het speelveld is namelijk steeds veelzijdiger en onoverzichtelijk. Kijk bijvoorbeeld naar de stikstofcrisis, het is geen situatie meer enkel tussen de boeren en de overheid, de halve samenleving is betrokken en speelt een rol. Je ziet dat er steeds meer mensen betrokken zijn en zij daarbij ook een mening hebben en invloed willen uitoefenen. Boodschappen verspreiden sneller dan men misschien wil of kan controleren. De kwaliteit van de boodschap verslechterd en mensen trekken op voorhand conclusies of krijgen vooroordelen. Tips om met deze trend om te gaan zijn dan ook om te investeren in de analyse van het krachtenveld en de onderliggende beweegreden, bekijk je organisatie als onderdeel van een open ecosysteem en kies voor interactie en inclusieve communicatie, passend bij het hele speelveld.

Moreel kompas

Tegenwoordig is alles in twee kampen verdeeld. De media is ook flink bijdragend aan de polarisatie en fragmentatie. Alles wat er gezegd wordt, moet ingedeeld worden in een kamp of fragment. Dit is begonnen in de politiek en versterkt door sociale media. De polarisatie wordt versterkt doordat mensen een kant op gedreven worden en er een gevoel heerst dat als je niet voor de één bent, je automatisch voor de ander bent. Mensen duiken hun comfortzone en eigen veilige bubbel in en sluiten zich af voor de rest en het onbekende. Hierdoor wordt het ontzettend lastig om nog gemeenschappelijke waarden en belangen te vinden. Tips om met deze communicatietrend om te gaan zijn dan ook het analyseren en zorgen voor duiding van overtuigingen, waarden, belangen en drijfveren. Werk daarnaast aan de doorontwikkeling en vertaal kernwaarden van de organisatie en de belangrijkste stakeholders in een communicatiekompas voor alle communicatiemedewerkers en beleidsambtenaren.

Laat zien wie je echt bent

Consumenten zijn in de loop der tijd een wantrouwend gevoel aangeleerd. Je moet transparant en eerlijk zijn wil je het vertrouwen van de consument winnen. Mensen zijn door bijvoorbeeld de toeslagenaffaire wantrouwend geworden naar de overheid en elkaar. Vertrouwen is hiermee een van de belangrijkste bouwstenen geworden voor een goede relatie. Het tonen van leiderschap en erkenning van je zwaktepunten zijn hierin heel erg belangrijk. Hoe je met deze communicatietrends kan omgaan? Wees compromisloos in transparantie, authenticiteit en consistentie in de communicatie. Onderzoek ook waar het wantrouwen vandaan komt en kies voor openheid!

Technologische ontwikkeling

Een verandering in de technologie is heel erg duidelijk. Het vakgebied verschuift van uitsluitend beschikbaar voor tech-nerds naar essentieel in de communicatie en alles wat hiermee te maken heeft. Zo lijkt de komst van de metaverse, deepfakes en NFT’s een veel bredere doelgroep te hebben dan alleen de geïnteresseerde IT’ers. Deze ontwikkeling zie je ook gecommercialiseerd worden in de communicatie van bedrijven. Elk bedrijf weet ervan en wil er iets mee te maken hebben. Tips om met deze trend om te gaan zijn bijvoorbeeld het beschouwen van technologie als nieuwe standaardtaal. Experimenteer ermee zodat je vertrouwd raakt met het toepassen, en gebruik data voor het verkrijgen van inzichten voor je communicatieadvies.

Affiliatemarketing

Het allerbelangrijkste met communicatie uitingen is dus dat je een oprechte en transparante boodschap hebt die bij de normen en waarden van jouw bedrijf passen. Bij het opzetten en inrichten van de campagne zou de persoonlijke accountmanager goed kunnen helpen met het uitdragen van deze boodschap. Over de communicatie tussen de accountmanager van TradeTracker en de adverteerder lees je meer op onze blog.


Previous:

Begrijpen van affiliates

Begrijpen van affiliates

Next:

Performance marketing stappenplan

Performance marketing stappenplan

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more