Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Zo neem je een duurzame positie aan op een concurrerende markt

Zo Neem Je Een Duurzame Positie Aan Op Een Concurrerende Markt 1200x500 1

Er wordt steeds meer uit de kast getrokken door bedrijven om een zo duurzaam mogelijk product te kunnen leveren. Hier wordt op het gebied van marketing ook steeds meer mee gedaan. Niet alleen is het van belang om als bedrijf duurzaam te zijn, maar is het ook belangrijk hoe deze duurzaamheid wordt overgebracht op het publiek en de consument. In dit artikel lees je meer over hoe je in een concurrerende markt een duurzame positie kunt aannemen.

Impact maken en aantrekkelijkheid

Niet elk product wat duurzaam is, is even aantrekkelijk voor de consument. Maar deze kunnen wel een grote impact maken op de wereld. De duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf bepalen hoeveel impact het product maakt. De marketinginspanningen bepalen aan de andere kant weer hoe aantrekkelijk het product is. Een product wat én duurzaam is én aantrekkelijk is zal (bijna) altijd worden verkozen boven producten die één van deze factoren niet bezitten.

Een voorbeeld van een product wat wel duurzaam is, maar wat niet aantrekkelijk is voor de consument, is een papieren rietje. De overgang van plastic naar papieren rietjes heeft veel teweeg gebracht in de samenleving. Niet iedereen was of is het er mee eens en vindt het niet fijn in gebruik. Voor de consument zou het aantrekkelijker zijn als er een alternatief zou komen, maar dit zal dan waarschijnlijk wel minder duurzaam zijn.

Gevolgen voor de wereld en maatschappij

De gevolgen voor de wereld en maatschappij zijn op verschillende manieren in te delen: ecologische gevolgen, sociale gevolgen en rechtstreekse gevolgen voor de gezondheid. Als voorbeeld nemen wij chocola.

Ecologisch: cacaobonen zijn de belangrijkste grondstof voor chocolade, deze worden geproduceerd in tropische gebieden. Deze groeien in de schaduw van tropische bossen en vereisen geen grote hoeveelheden meststoffen en pesticide. Het gros van de boeren werkt op een manier die als biologisch kan worden gezien. De groeiende vraag naar chocolade leidt echter tot ontbossing, erosie en verlies van biodiversiteit.

Sociaal: de boeren krijgen over het algemeen een lage prijs voor hun cacao. Ze verdienen hier weinig mee en dit leidt tot armoede, wat op zijn beurt weer leidt tot gebrek aan onderwijs, zorg en schoon water. De boeren zijn vaak afhankelijk van grotere spelers op de markt. Fairtrade organisaties proberen om hier hun steentje aan bij te dragen en de omstandigheden te verbeteren.

Gezondheid: van chocolade wordt aan de ene kant gezegd dat het hart- en vaatziekten voorkomt, maar aan de andere kant bevat het ook veel calorieën en suiker. Dit heeft een negatieve impact op de gezondheid van de consument.

Daadwerkelijke impact en waargenomen impact

Er zit een verschil tussen de daadwerkelijke impact en de impact zoals hij door de consument wordt toegekend aan producten en merken. De daadwerkelijke impact kan worden vastgesteld op wetenschappelijke wijze en de waargenomen impact heeft te maken met wat de consument denkt. Door de consumenten wordt hun eigen criteria en achtergrondkennis gebruikt om dit te bepalen. Er zit echter wel nog een verschil in wat wetenschappers als duurzaam beschouwen en wat de consument denkt dat duurzaam is. De consument hecht namelijk vaker een grote waarde aan diervriendelijkheid van het product. Echter plaatsen de wetenschappers het welzijn van dieren op een veel lagere plaats als het gaat om het belang van duurzaamheid.

Greenwashing

Wat ook steeds meer naar voren komt is de term greenwashing. Dit gebeurt wanneer een bedrijf zegt duurzaam te zijn maar ondertussen wel nog bezig is met het vervuilen van het klimaat en milieu. Shell is bijvoorbeeld één van de meest vervuilende bedrijven in Nederland maar zij willen groener lijken en zeggen klimaatneutraal te willen worden. Ondertussen wordt hier meer dan 80% geinvesteerd in olie en gas. Bij andere bedrijven is het vaak ook zo dat zij zelf ‘groen’ willen overkomen maar wel nog veel geld stoppen in zaken die juist het tegenovergestelde laten zien.

Duurzaamheidsbijdrage

Het belangrijkste is nu om te kijken hoe jouw product kan bijdragen aan een betere wereld, zowel nu als in de toekomst. Hierbij kan ook weer een keuze gemaakt worden tussen het ecologische aspect, het sociale aspect of de gezondheid van de consument. In het eerder genoemde voorbeeld van chocolade is er door Tony’s Chocolonely bijvoorbeeld gekozen om te concurreren op ecologisch gebied. Zij hebben met hun chocolade gezorgd voor eerlijkere prijzen voor boeren.

Communicatie

Zoals eerder genoemd kan een product zowel duurzaam als aantrekkelijk zijn, maar gaat dit niet altijd even goed samen. Het is dan belangrijk om via marketinginspanningen het duurzame product zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Communicatie is hier een groot onderdeel van en moet voldoen aan vier criteria: duidelijk, geloofwaardig, effectief en het moet passend zijn bij de waarden van de consument. Duurzame marketing zal hierbij moeten worden ingezet om de boodschap zo goed mogelijk over te brengen.

Duurzaamheid zal in de komende jaren nog veel meer worden besproken en steeds interessanter worden voor alle betrokken partijen. Ben jij op dit moment al duurzaam bezig en wil je daar misschien meer over vertellen? Neem dan contact op met jouw lokale account manager.


Previous:

Black Friday: De belangrijkste tips op een rij

Black Friday: De belangrijkste tips op een rij

Next:

Web en Media aan het woord

Web en Media aan het woord

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more