Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Economie krimpt flink door terugval vliegverkeer 

Terugval Vliegverkeer Web 
In de provincies Noord-Holland en Groningen is de economie afgelopen jaar sterk gekrompen ten opzichte van 2019, met respectievelijk 7 en 5 procent. De krimp in Noord-Holland werd voornamelijk veroorzaakt door minder vliegverkeer op Schiphol en het stilvallen van de reisbemiddelingsbranche, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
De krimp in de provincie Groningen (5%) werd vooral veroorzaakt door de verminderde gaswinning. Flevoland was met een krimp van ongeveer 2 procent de provincie die relatief de kleinste terugval heeft ervaren. Volgens het CBS is de economie landelijk in 2020 met zo’n 3,8 procent gekrompen.  
 
De regio’s Amsterdam en Haarlemmermeer kenden in 2020 een relatief grote krimp van 7 en 18 procent. Haarlemmermeer is voor een groot deel uiteraard afhankelijk van de luchtvaart en de daaraan gerelateerde dienstverlening. In Amsterdam hebben de reisbemiddeling en de horeca een groot aandeel in de krimp. Deze branches zijn in 2020 namelijk flink geraakt door de coronacrisis.  
 
Vierde kwartaal 
In de meeste regio’s in Nederland kromp de economie in het vierde kwartaal van vorig jaar met ongeveer 1 tot 3 procent. De krimp werd vooral veroorzaakt door de impact van de coronamaatregelen op de horeca, reisbemiddeling en de cultuursector.  
 
In Oost-Groningen en Overig Groot-Rijnmond is de omvang van de economie onveranderd gebleven. De regio’s Delfzijl en omstreken en Zeeuws-Vlaanderen groeiden met ongeveer 1 procent. Dit werd veroorzaakt door een kleine stijging van de productie van enkele branches in de industrie.  
 
Evenals in het tweede en derde kwartaal is de krimp in het vierde kwartaal het grootst in Haarlemmermeer (zo’n -18 procent). Deze krimp is kleiner dan de voorgaande kwartalen. Amsterdam laat in het vierde kwartaal een economische krimp zien van ongeveer 6 procent. Ook in de regio Haarlem is de krimp van ongeveer 4 procent relatief groot. Deze krimp werd ook voornamelijk veroorzaakt door teruglopende resultaten in de cultuur, sport en recreatie, vervoer, reisbemiddeling en horeca-branche. 


Previous:

Microsoft Teams: meer dan alleen een meetingplatform 

Microsoft Teams: meer dan alleen een meetingplatform 

Next:

Nederland in digitale stroomversnelling door corona  

Nederland in digitale stroomversnelling door corona  

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more