Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Heel Nederland in 2030 op glasvezel 

Glasvezel Web

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet een positieve trend in de Nederlandse markt van glasvezel, waarbij de uitrol aanzienlijk is opgeschaald en er steeds meer glasvezel wordt uitgerold in grotere aanééngesloten gebieden in één gemeente.  
 
Waar er in 2019 nog ongeveer 180.000 huishoudens op glasvezel werden aangesloten, is dat aantal in 2020 gestegen tot ongeveer 500.000. In totaal beschikken ongeveer 3,7 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland nu over een glasvezelaansluiting.  
 
Verschillende partijen hebben ook plannen voor verdere grootschalige uitrol van glasvezel aangekondigd. Indien deze plannen worden uitgevoerd en het huidige tempo van uitrol wordt gecontinueerd, zou heel Nederland daarmee (ruim) voor 2030 op glasvezel kunnen worden aangesloten.  
 
De ACM signaleert nog een aantal aandachtspunten, met name in gevallen waarbij meerdere telecomaanbieders van plan zijn om in dezelfde gebieden consumenten en bedrijven aan te sluiten op glasvezel. Deze situaties leiden tot vertraging in de uitrol.  
 
De ACM wil telecomaanbieders en gemeenten helpen bij een snelle en efficiënte uitrol. Daarom heeft de ACM in een levend document denkrichtingen voor gemeenten opgesteld, waarin wordt beschreven welke mogelijkheden gemeenten volgens de ACM hebben om de uitrol van glasvezel in goede banen te leiden. 


Previous:

Vooral hoge inkomens sparen  

Vooral hoge inkomens sparen  

Next:

Toename datalekken bij grote bedrijven  

Toename datalekken bij grote bedrijven  

You might like...

Wet- en regelgeving voor de marketing in 2023

Find out more

Influencer marketing meetbaar maken

Find out more

Verhoog de kwaliteit van leads

Find out more

4 tips voor meer focus op kantoor

Find out more