Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Toename datalekken bij grote bedrijven  

Datalek Web

In 2019 heeft maar liefst 25 procent van de Nederlandse bedrijven met meer dan 250 werknemers te maken gehad met datalekken waarbij een intern incident de oorzaak was, in 2016 was dit 17 procent. Dat blijkt uit een meerjarig onderzoek naar het ICT-gebruik van bedrijven gepresenteerd in de Cybersecuritymonitor 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
Van de Nederlandse bedrijven met 2 of meer werknemers kreeg 3 procent (4858 bedrijven) in 2019 te maken met datalekken. Daarvan was 2 procent het gevolg van een aanval (hack of inbraak) van buitenaf.  
 
Bedrijven met 250 of meer werknemers hebben relatief het meest te maken gehad met data-incidenten. Ter vergelijking; zo’n 2 procent van de kleine ondernemingen (twee tot tien werknemers) gaf aan in 2019 een data-incident gehad te hebben. Dit percentage is de laatste jaren min of meer gelijk gebleven.  
 
Dataonthullingsincidenten vinden relatief vaak plaats in de Gezondheidszorg. In 2019 werd bij 7 procent van de bedrijven uit deze sector een incident gemeld en bij één procent werd een lek veroorzaakt door een aanval van buitenaf.  
 
Ook in de ICT-sector vonden relatief veel incidenten plaats; 5 procent van de bedrijven in deze sector had in 2019 één zo’n incident en 3 procent van de bedrijven had een aanval van buitenaf. 


Previous:

Heel Nederland in 2030 op glasvezel 

Heel Nederland in 2030 op glasvezel 

Next:

Nederlandse economie komt volgens Brussel later dit jaar op stoom  

Nederlandse economie komt volgens Brussel later dit jaar op stoom  

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more