Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Koopkracht fors toegenomen onder de bevolking

Koopkracht Ouderen

De koopkracht in Nederland is over een lange periode gemeten flink toegenomen. Dit is met name te zien onder de mensen die in loondienst werken, deze hebben nu meer bestedingsruimte. De koopkracht van de bevolking als geheel nam van 1977 tot 2020 met maar liefst 58% toe. Dit is gebleken uit een analyse van het CBS en de Universiteit Leiden, waar de bevindingen onlangs gepubliceerd werden. Dit onderbouwde de stelling van CBS-econoom Peter Hein van Mulligen van een halfjaar geleden dat het inkomen van burgers de afgelopen jaren is meegegroeid met de economie.

Goede en slechte jaren

De grootste voortuitgang in economisch opzicht was te zien in het eerste decennium van deze eeuw, waarbij vooral 2006 en 2007 goede jaren waren, met 22% koopkrachttoename in het gehele eerste decennium. In de tien jaar na dit decennium was de koopkrachttoename slechts een kwart hiervan. Dit had grotendeels te maken met de kredietcrisis die plaatsvond in 2008. Desondanks zagen Nederlanders in loondienst hun koopkrachten in alle drie decennia gerekend vanaf 1990 groeien. Vooral tussen 1999 en 2009 was er een sterke toename, met 33%. Zij haalden profijt uit de sterke economische groei in 2006, en 2007. Ook 2001 was een belangrijk jaar, waarin de arbeidskorting werd geïntroduceerd.

Situatie zelfstandigen

Aan de andere kant zagen zelfstandigen hun koopkracht tussen 1999 en 2009 met 34% toenemen, wat een hoger groeipercentage was dan werknemers in loondienst. Echter is de toename in de twee andere decennia van de afgelopen 30 jaar beduidend lager dan bij werknemers, waardoor zij er per saldo minder op vooruitgingen. De grootste vooruitgang was er voor zelfstandigen van 2006 tot 2007. Zij hadden in dat jaar 8% meer te besteden. Dit had te maken met gunstige fiscale maatregelen in die periode.

Inkomensongelijkheid

Een andere uitkomst van de studie van de twee instellingen is dat de inkomensongelijkheid tot 1990 toenam en daarna stabiel bleef. Ook het armoederisico is flink afgenomen, waarbij huishoudens veelal een inkomen boven de armoedegrens hebben. Dit toont aan dat er meer besteedruimte is bij gezinnen en dit dus een positieve impact heeft op de economie. Ondanks de coronacrisis blijft er een positief financieel vooruitzicht.

Affiliate marketing

Bovenstaand nieuwsbericht is een positief gegeven voor adverteerders die een boost willen geven aan hun sales, omdat de besteedruimte bij zowel werknemers als zelfstandigen is toegenomen. Hoe meer koopkracht, hoe groter de kans dat producten of diensten aangeschaft zullen worden. Uiteraard is goede promotie van belang om dit doel te realiseren. Een goed platform dit te realiseren is affiliate marketing. Hoe beter de promotie, hoe makkelijker affiliates hier resultaat voor kunnen realiseren, des te hoger de omzet. Neem contact op met uw accountmanager om de diverse promotiemogelijkheden bespreekbaar te maken.

Koopkracht Fors Toegenomen Vooral Van Werknemers


Previous:

MUM-update Google

MUM-update Google

Next:

Tips voor een succesvolle affiliatecampagne

Tips voor een succesvolle affiliatecampagne

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more