Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

MUM-update Google

MUM Update 1200x500 1

Google, een zoekmachine waar niemand meer omheen kan. Regelmatig zijn er nieuwe updates welke het doel hebben om de gebruikservaring te verbeteren. In 2019 introduceerde Google de BERT update waarmee de zoekmachine beter kan inspelen op de essentie van de vragen die worden gesteld door de eindgebruikers. Nu is het tijd voor de MUM-update waarmee Google de gap met complexe vragen wil overbruggen. Met de MUM-update gaat zoeken niet meer om het zoeken en antwoord krijgen, maar om het intuïtief bekijken van een onderwerp. Je zoekt naar een onderwerp en krijgt een zo compleet mogelijk antwoord.

Google MUM (Multitask Undified Model) is een update van Google BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers), met Google MUM gaat Google proberen je vragen te beantwoorden wanneer er niet een simpel antwoord te geven valt. Dit is bijvoorbeeld wanneer een woord op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden of meerdere betekenissen heeft. Met het oogpunt op het beter begrijpen van de vragen die worden gesteld is de MUM-update getraind op het begrijpen van 75 verschillende talen en het multimodaal. Dit houdt in dat de MUM-update in staat is om verschillende contentsoorten te combineren om zo tot een expert-level antwoord te komen. Doordat MUM is ontworpen met 75 verschillende talen wordt de taalbarrière ook verkleind. MUM heeft de potentie om content aan te dragen, zelfs wanneer het in een andere taal is geschreven dan de taal waarin de vraag wordt gesteld.

Wat de exacte gevolgen zijn van MUM voor jouw website of webshop valt nog niet met 100% zekerheid te zeggen. Er verandert niet heel veel, want relevantie en kwalitatieve content zijn al heel belangrijk. De bestaande uitgangspunten voor SEO zijn nog belangrijker geworden voor de vindbaarheid. Dit houdt concreet in dat alle vormen van content geoptimaliseerd moeten worden. Afbeeldingen, teksten, video’s, etc. alles moet gericht zijn op het leveren van de hoogste kwaliteit content aan de eindgebruikers. Verder is het vertalen van content ook niet meer nodig, aangezien de MUM-update dit automatisch kan verwerken voor de eindgebruikers.

Voor het affiliate kanaal betekent dit dat er een groter belang komt bij het aanhaken van kwalitatieve, contextuele publishers aangezien deze partijen een toegevoegde waarde kunnen bieden voor het verwerken van verschillende informatie.


Previous:

In gesprek met de oprichter van Badjasparadijs.nl

In gesprek met de oprichter van Badjasparadijs.nl

Next:

Koopkracht fors toegenomen onder de bevolking

Koopkracht fors toegenomen onder de bevolking

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more