Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

4 marketing metrics die er toe doen

Marketingmetrics

Marketing metrics zijn meetbare waarden die elke marketeer gebruikt om de voortgang en ontwikkeling van een campagne bij te houden. De waarden laten zien hoe goed de campagnes bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen. Ook als je een marketingrapport moet maken, kunnen deze metrics een goed overzicht met bruikbare inzichten geven. Hieronder worden de belangrijkste metrics stuk voor stuk toegelicht.

Aantal unieke gebruikers

Door naar unieke gebruikers te kijken worden dubbele websitebezoekers eruit gehaald en het daadwerkelijke bereik van de website inzichtelijk gemaakt. Deze bezoekers bekijken de website mogelijk vanaf meerdere devices en IP-adressen, maar kunnen door slimme toepassing van analysesoftware als dezelfde gebruiker geregistreerd worden. Deze metric helpt bij het analyseren van de prestaties van de website en ontrafelt informatie zoals het bouncepercentage, conversiepercentage, demografische gegevens en voorkeuren van het websitepubliek. Een interessante vraag is – wat is een goed aantal unieke gebruikers? We kunnen zeggen dat 1.000 unieke bezoeken per maand een goede grootte is. Dit hangt echter af van factoren zoals de grootte van het bedrijf, de bedrijfstak en de leeftijd.

Conversiepercentage

Het succes van de conversie staat in directe verhouding tot de omzet en winst van het bedrijf. Met deze data wordt zichtbaar welke websitebezoekers uiteindelijk tot een aankoop of boeking over gaan. Dit is dus een van de belangrijkere marketing metrics om de effectiviteit van een website te meten.

Met de formule: aantal conversies/aantal bezoekers * 100 kan de effectiviteit van websites berekend worden. Een handige manier om data te interpreteren.

Houd er wel rekening mee dat alleen de goedgekeurde transacties in de berekening meegenomen worden om zo een goed beeld te krijgen.

Wanneer het aantal conversies hoog is, met een laag aantal websitebezoekers dan is dat goed nieuws. Dit geeft namelijk aan dat de informatie door klanten gewaardeerd wordt. Een mooie kans om te werken aan het vergroten van de bezoekersaantallen. Door deze statistieken regelmatig bij te houden, kunnen kansen en publishers met potentie in een vroegtijdig stadium opgemerkt worden om hierop in te spelen. Ook de Return on Investment is een belangrijke metric om in de gaten te houden. Zo krijgen adverteerders inzicht in de winstgevendheid van de vergoedingen die gegeven worden.

Naast salestransacties kan het afhankelijk van de prioriteiten van het bedrijf interessant zijn om ook naar lead transacties te kijken. Bijvoorbeeld wanneer er in de marketingstrategie bepaald is dat er meer aanvragen of nieuwsbrief inschrijvingen gestimuleerd moeten worden of als de boekingen bijvoorbeeld via een optie gedaan worden. Verlies dan deze data als conversie ook zeker niet uit het oog.

Promoties vanuit publishers

Het is belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met een breed scala aan publishers. Zo zal het effect over de gehele customer journey het grootst zijn. Een mix aan touchpoints in verschillende fases van het beslisproces helpt om de consument te bereiken en te binden. Het continu analyseren, experimenteren en bijsturen van de promoties is een spel waar marketeers graag in uitblinken. Kijk niet alleen naar de successen, maar ook naar de kanshebbers. Daarnaast is het aanbevolen om periodiek doelen te stellen, gebaseerd op de resultaten uit het verleden. De eerder toegelichte marketing metrics zijn belangrijke statistieken om hierin mee te nemen.

Customer journey in kaart brengen met conversiepaden

Deze marketing metric is het echte werk. Het is daarom van belang dat je ruim de tijd neemt om conversiepaden bij te houden en te controleren. Hieronder een aantal factoren die je in gedachten kunt houden bij het analyseren van de conversiepaden.

i.) Bepaal hoe gebruikers met je website omgaan.

ii.) Kijk of je de ervaring kunt optimaliseren om zo van bezoekers converterende bezoekers te maken.

Hoewel je misschien 100 conversiepaden vindt die je gebruikers hebben afgelegd voordat ze daadwerkelijk actie ondernemen, hoef je ze niet allemaal te volgen. De interactie van elke gebruiker met je website is misschien niet waardevol. Focus op de opvallendheden en wisselingen om bijzonderheden op te merken.

Wat is niet meetbaar?

Niet alle inspanningen die uit de affiliate marketingcampagne voortvloeien zijn altijd meetbaar. Offline marketingactiviteiten zoals winkelbezoeken kunnen namelijk niet zomaar gemeten worden. Het is echter wel heel goed mogelijk dat de promoties hebben bijgedragen aan het vergroten van de naamsbekendheid en daardoor het aantal winkelbezoekers vergroten. Hetzelfde geldt voor loyaliteit, dat is ook moeilijker in statistieken uit te drukken als er geen klantaccount of spaarprogramma aan gekoppeld zit.

Conclusie

Marketinginzichten zijn een product van meetbaar succes ten opzichte van gestelde doelen. Zoals je ziet zijn er waarden die je niet kunt meten, dus hoe wordt je campagne dan succesvol? Het is belangrijk om te begrijpen wat je meet en waarom. Stel dus je doelen vast alvorens je start met affiliate marketing en verlies de marketing metrics niet uit het oog. Als het resultaat van de campagne beter is, is het een succes. Je kunt echter zelf bepalen wat de lat van succes is.

Meer weten over het verhogen van je resultaten van je affiliate marketingcampagne? Lees dan ook eens dit artikel.


Previous:

De leukste winacties

De leukste winacties

Next:

Merkwaarde proposities: jij waardeert je merk, en de klanten ook 

Merkwaarde proposities: jij waardeert je merk, en de klanten ook 

You might like...

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more