Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Schrijf begrijpelijke teksten in enkele stappen

Schrijf Begrijpelijke Teksten In Enkele Stappen 1200x500 1
Wanneer je een tekst schrijft wil je eigenlijk maar één ding: je doelgroep bereiken. Helaas staat het internet vol met abstracte en passieve taal terwijl de meeste mensen niet zo dol zijn op lezen. Tegenwoordig zijn teksten op B1-niveau helemaal in de mode. Het grootste gedeelte van de Nederlanders zou deze teksten namelijk gemakkelijk kunnen begrijpen. Waar moet een artikel op B1-niveau nou exact aan voldoen?

1. Gebruik korte zinnen

De lezers van een artikel kunnen een beperkte hoeveelheid informatie tegelijkertijd verwerken. Teksten met lange zinnen kosten de lezer veel meer energie. Waarom zou je dan onnodig veel tekst schrijven? Staan er meer dan vijftien of twintig woorden in één zin? Kijk dan of er nog ergens een punt of een vraagteken geplaatst kan worden.

2. Zorg voor zinnen met samenhang

Wissel korte zinnen af met lange zinnen. Een tekst met alleen maar korte zinnen leest namelijk niet fijn. Maar het belangrijkste is wel dat er samenhang is tussen de zinnen! Zonder samenhang kost het namelijk extra inspanning om de tekst echt te begrijpen. Gebruik bijvoorbeeld in de tekst signaalwoorden of verwijswoorden zoals ‘omdat’, ‘maar’ of ‘bovendien’.

3. Schrijf actief

Maak de zinnen actief door de zinnen een onderwerp te geven. Een actieve schrijfstijl maakt de tekst namelijk ook direct persoonlijker. ‘Worden aangepakt’ is een voorbeeld van passief taalgebruik, dit maakt de tekst moeilijker leesbaar en ook nog eens saai. Dit kun je actief maken door bijvoorbeeld te schrijven “ook pakken we het schrijven van de artikelen samen op”.

4. Vermijd smurfwoorden

Reflecteren, realiseren, evalueren en faciliteren. Volg jij het nog? Volgens hoogleraar tekstkwalitieit Jan Renkema zijn dit allemaal ‘smurfwoorden’. Dit zijn woorden die je gemakkelijk kunt vervangen door een concreter werkwoord. Bijvoorbeeld: “wij realiseren een nieuwe woonwijk” of “wij bouwen een nieuwe woonwijk”.

5. Vermijd moeilijke woorden

Wil je de tekst begrijpelijk schrijven? Vermijd dan onbegrijpelijke woorden! Zou je dit woord bijvoorbeeld ook zeggen op een verjaardag of in de kroeg? Indien het antwoord nee is, kies dan voor een alternatief. Bedenk daarbij ook voor wie je de tekst schrijft en of zij de woorden begrijpen.

6. Breng structuur aan

Heb je een goede tekst geschreven? Met korte zinnen die logisch met elkaar samenhangen? Zorg er dan voor dat je deze ook bundelt in verschillende alinea’s met een heldere tussenkop.

Binnen het TradeTracker netwerk hebben wij diverse bloggers aangesloten welke kwalitatieve teksten en artikelen schrijven. Interesse in een blog artikel over jouw merk en product/service? Neem dan contact op met je accountmanager.


Previous:

Merchant interview met Krieghuusbelten

Merchant interview met Krieghuusbelten

Next:

Copywriting: Wat jij wil vertellen versus wat de bezoeker wil lezen op de homepage 

Copywriting: Wat jij wil vertellen versus wat de bezoeker wil lezen op de homepage 

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more