Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

De toekomst van zoekmachinemarketing

Toekomst Zoekmachine 1200x500 Foto

In feite is de basis van zoekmachinemarketing onveranderd gebleven door de jaren heen, maar is de manier hoe deze basis tot stand komt wel sterk veranderd. Over het algemeen draait het binnen zowel SEA (Search Engine Advertising) als SEO (Search Engine Optimisation) om zoekopdrachten. Alleen is de manier waarop adverteerders en websites tot het matchen van de eigen website aan deze zoekopdrachten komen sterk veranderd. Voornamelijk binnen SEA speelt dit een rol.

Technisch aspect

Vroeger was er veel technische kennis nodig om Google Ads-campagnes te creëren, dit is nu niet meer het geval gezien Google veel automatiseert. Dit zie je ook deels gebeuren in het SEO-landschap. Veel websiteplatforms zijn zo ingericht dat het al goed vindbaar kan zijn voordat er een SEO-specialist bijgehaald wordt (dit valt in de praktijk nog wel eens tegen). Dit betekent dat er minder technische kennis nodig is.

SEO vs. SEA

Het feit dat er meer sprake is van automatisering en er minder technische kennis vereist is, maakt het laagdrempeliger om met SEA aan de slag te gaan. Voorheen ging er veel tijd in zitten en had men veel technische kennis nodig, hierdoor werd het veel uitbesteed. Het wordt steeds laagdrempeliger om met het vakgebied aan de gang te gaan. Het werkveld is dus toegankelijker geworden, maar dat neemt niet weg dat je als SEA-specialist wel marketingkennis en kennis van SEA nodig moet hebben om hier goed mee te werk te gaan. Dit is weer anders in verhouding met Search Engine Optimisation waar wel veel specifieke technische en inhoudelijke SEO-kennis vereist is. Dit maakt ook wel dat we niet kunnen spreken van ‘de toekomstige Search Engine Marketing-specialist’, omdat SEA en SEO toch te veel verschillen. Wat wel overeenkomt is dat een marketing focus enorm belangrijk is om succesvol te zijn in beide werkvelden.

De toekomst van SEA

Er wordt meer gebruik gemaakt van bredere zoektermen, automatisch ingestelde campagnes en bijbehorende optimalisaties. Hier ligt veelal de focus van zoekmachines tegenwoordig, waarmee ook resultaat wordt geboekt. Dit maakt het voor marketeers alleen maar makkelijker om meer overzicht te krijgen en resultaten te blijven behalen. Dit zal in de toekomst nog verder uitgebreid worden, dus van technische ondersteuning zal weinig sprake zijn. Kennis en ervaring op het gebied van marketing zal wel van essentieel belang blijven omdat marketing zich blijft ontwikkelen en er als specialist een beter gevoel kan worden gewekt voor het inzetten van het juiste type campagne. Hier zal automatisering nog meer een rol in spelen en het proces vergemakkelijken.

Affiliate marketing

Zoekmachinemarketing is ook binnen affiliate marketing belangrijk, zo hebben wij diverse zoekmachinemarketing affiliates aangesloten die kunnen ondersteunen. Daarnaast is het van belang om zelf te blijven optimaliseren, zo kun je zorgen voor een effectieve campagne en het optimale rendement behalen. Hiermee is het niet alleen aantrekkelijk voor klanten, maar ook zullen affiliates hier profijt uit halen voor een win-win situatie. De voordelen van zoekmachinemarketing zijn al te lezen op onze blog. Neem bij vragen uiteraard ook contact op met jouw lokale accountmanager om de diverse mogelijkheden bespreekbaar te maken.


Previous:

Adverteerder Villa for You aan het woord

Adverteerder Villa for You aan het woord

Next:

Adverteerder Teaking.nl aan het woord

Adverteerder Teaking.nl aan het woord

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more