Tietokeskus

Tietoja kampanjan aloittamiseen liittyvistä perusasioista. Tietokeskuksesta saat lyhyen johdannon kumppanuusmarkkinointiin ja TradeTrackerin palvelualustan käyttöön.

A

Affiliate Marketing

Being a type of performance marketing, affiliate marketing is a business which rewards one or more affiliates for bringing in a (paying) customer through its own marketing activities. There are 4 key players within this type of marketing: the advertiser, the affiliate, the network and the consumer.

Affiliate Network

Järjestelmä, joka palvelee sekä mainostajia että julkaisijoita. Palvelualusta, jolla kumpikin voi olla yhteydessä toisiinsa ja jolla voidaan toteuttaa ja välittää käytettävissä olevia mainoksia.

Average Order Value (AOV)

Keskimääräinen tilausarvo. Tämä tieto saadaan jakamalla ostosten yhteissumma ostosten kokonaismäärällä.

Average Basket Value (ABV)

Keskimääräinen ostoskorin arvo. Tiettynä aikavälinä myytyjen tuotteiden ja palvelujen yhteissumma jaettuna tilausten määrällä. Tämän on yleinen tapa vertailla, miten tilausten arvon kasvattamiseen tähtäävät toimet menestyvät.

Automatic Approval

Mainostaja hyväksyy automaattisesti julkaisijat, jotka hakevat lupaa lisätä mainostajan sisältöä sivuilleen. Manuaalinen hyväksyntä puolestaan tarkoittaa, että mainostaja tutustuu ensin julkaisijaan, ennen kuin antaa sille luvan mainostaa tuotteitaan/palveluitaan.

Authority Sites

Sivusto, joka tunnustetaan alansa asiantuntijaksi. Kyseisten sivustojen PageRank on yleensä suuri, ne ovat visuaalisesti ajan tasalla, niihin johtaa paljon linkkejä arvostetuilta sivuilta, ne ovat asiantuntijoita omalla rajatulla alallaan ja jakavat tuoreita ja hyödyllisiä ideoita.

Attribution

Markkinoinnissa ja analytiikassa käytetty mittari, jolla voi seurata myyntiprosessia eri kanavissa ensimmäisestä kosketuspisteestä konversioon saakka.

Article Marketing

Mainostustapa, jossa julkaisijat voivat kirjoittaa omaan alaansa liittyviä lyhyitä artikkeleita. Artikkelit on varustettu kuvauksella ja voivat sisältää linkkejä mainostajan sivustoon.

Approval Rate

Niiden kauppojen kokonaismäärä, jotka mainostaja vahvistaa toteutuneiksi.

Approval

Mainostajat tarkistavat potentiaalisten julkaisijoiden sivustojen laatutason usein etukäteen, ennen kuin ne sitoutuvat yhteistyöhön. Kun mainostaja on hyväksynyt julkaisijan, tämä voi aloittaa mainostamisen sivustollaan. Hyväksyntä voi myös viitata tapahtuman myönteiseen arviointiin.

API – Application Programming Interface

Ohjelmointirajapinta, jonka verkkosivusto tai ohjelma tarjoaa käyttäjilleen. Siinä käytetään rutiineja, protokollia ja työkaluja, joilla voi tehdä ohjelmistosovelluksia.

Anchor Text

Hyperlinkissä näkyvä klikattavissa oleva teksti. Tämä sisällön kannalta keskeinen kohta tarjoaa vierailijalle myös sivulta ulos johtavan linkin.

Analytics

Työkalut, joilla verkkosivuston omistaja hankkii lisätietoja omasta verkkoyleisöstään. Nämä työkalut auttavat häntä ymmärtämään vierailijoiden käyttäytymistä ja optimoimaan sivustonsa sen mukaisesti. Käytettäviä mittareita ovat esimerkiksi vierailijoiden määrä, sivustossa vietetty aika, suositut sivut, välitön poistuminen prosenteissa ja poistumiskohta.

Agency

Itsenäinen yritys, jotka huolehtivat kumppanuusmarkkinoinnista mainostajien puolesta.

Affiliate Software

Ohjelmisto, olla voi tehdä kumppanuusmainontaa, joka mahdollistaa julkaisijan toimien seuraamisen ja omien julkaisijaraporttiensa luomisen. Mainostajat voivat ohjelmiston avulla rakentaa myös oman verkoston. Julkaisijoilla on käytössään oma kirjautumisympäristö jokaiselle mainostajalle, jonka kanssa he tekevät yhteistyötä.

Affiliate Program

Tulojen jako-ohjelma, jossa mainostaja palkitsee julkaisijaa siitä, että tämä on saanut aikaan kaupan tai liidin verkkomainostajalle. Yleensä mainostaja antaa julkaisijalle komission siitä, että julkaisijan kautta saatiin asiakas, joka osti jotakin.

Affiliate Link

Linkki, joka sisältää kumppanin lähettämän vierailijan seurantakoodin. Jokainen linkki sisältää kumppanitunnuksen, jolla seurataan kumppaniin liittyviä, komissioon oikeuttavia kauppoja, kävijöitä ja mainosnäyttöjä.

Affiliate ID

Yksilöllinen luku, josta julkaisija voidaan tunnistaa verkostossa. Tunnus on lisätty kaikkiin seurattaviin linkkeihin, jotta TradeTracker-järjestelmä tietää, mille julkaisijalle tehty kauppa on osoitettava. Sillä seurataan myös bannerinäyttöjä ja klikkauksia, jotka tulevat julkaisijan verkkosivustosta.

Abandonment

Tapahtuma, jossa asiakas jättää verkkokaupan ostoskoriin tuotteen/tuotteita eikä suorita ostostapahtumaa loppuun saakka.

Affiliate Agreement

Julkaisijan ja mainostajan välinen sopimus yhteistyösuhteesta. Sopimus määrittää kummankin osapuolen tehtävät ja velvollisuudet sekä noudatettavat säännöt ja juridiset seikat.

Affiliate

Verkkosivuston omistaja, joka edistää mainostajan tuotteiden ja palvelujen myyntiä. Julkaisija hyödyntää tässä oman verkkoyleisöään. Julkaisijaverkosto tarjoaa mainostajalle virtuaalisen myyntihenkilöstön, jota mainostaja palkitsee, kun vierailija käyttää mainostajan sisältöä tai tekee halutun toimen.

AdWords

Google-työkalu, joka tuo yrityksen näkyviin hakutuloksissa.

Advertiser

Verkkosivusto, joka tarjoaa tuotetta tai palvelua ja joka pyrkii markkinoimaan itseään ja ratkaisujaan käyttämällä julkaisijaa, joka tuottaa sisältöä omalle kohderyhmälleen.

Adjusted Commissions

Komissioiden kokonaismäärän oikaistu summa. Oikaisun syynä voi olla erikoistarjous, peruutukset ja/tai palautukset.

Ad Stream

Sarja mainoksia, mitkä näkyvät käyttäjälle kertakäynnillä sivustossa.

Ad Space

Tila, jonka julkaisija varaa mainostajan sisällölle sivustossaan.

Ad Server

Laitteisto, joka toimittaa verkkosivuston mainokset ja seuraa niitä. Riippumaton kolmas osapuoli huolehtii seurantatoimista ja yhteyksistä luottamuksen lisäämiseksi mainostajien ja julkaisijoiden kesken.

Ad Call/Request

Käyttäjän toimi, joka johtaa mainospyyntöön, joka taltioidaan mainospalvelimeen. Pyyntö voi tulla suoraan sivustossa kävijöiltä tai Internet-resurssista, kuten verkkosisältöpalvelimesta.

Actual Commissions

Kaikkien komissioiden yhteissumma oikaisuerien, kuten palautusten ja peruutusten, jälkeen.

Account Balance

Julkaisijan mainoskampanjoista saamat tulot, joita ei ole vielä siirretty maksettavaksi.

Above the Fold

Kun sivusto on ladattu, kaikki tiedot näkyvät heti selaimessa tarvitsematta vierittää tai pyyhkäistä näyttöä.

B

Behavioral Targeting

Vierailijan selailukäyttäytymisestä kerättyjen tietojen ansiosta voidaan tarkastella luettuja sivuja tai tehtyjä hakuja ja määrittää, mitkä kohdistetut ja vierailijaa kiinnostavat mainokset näytetään.

Beta

Ohjelmiston tai ominaisuuden versio, jota testataan ennen julkistusta.

Big Data

Tällä termillä kuvataan valtavaa tietomäärää, joka kertyy Internet-käyttäjien määrän kasvaessa ja verkkoaktiviteettien lisääntyessä.

Black Hat

Epäeettinen tapa käyttää hakukoneoptimointia. TradeTracker valvoo jatkuvasti julkaisijoiden toimintaa ja poistaa kaikki, jotka turvautuvat tämänlaiseen taktiikkaan.

Blog

Verkkosivusto, johon lisätään säännöllisesti merkintöjä ja jossa voidaan käsitellä rajatonta määrää aiheita. Kukatahansa voi perustaa blogin ja ylläpitää sitä.

Bonus

Palkinto hyvästä suoriutumisesta jossakin kampanjassa normaalin komission lisäksi.

Bookmarking

Sivustojen merkintä selaimen muistiin, jolloin voit myöhemmin palata nopeasti sivustoon tai tietylle sivulle.

Brand Bidding

Julkaisijoihin liittyvä termi, joka tarkoittaa tarjousten tekemistä hakukoneen avainsanoista, kuten mainostajan brändinimistä tai niihin liittyvistä sanoista tai sanojen yhdistelmistä.

Branded Sign-up

Mainostajan tekemä sovellus, joka mahdollistaa suoran rekisteröitymisen mainostajan kampanjoihin. Näin mainostaja saa helposti selville julkaisijat, jotka soveltuvat kampanjan tarpeisiin.

Browser

Ohjelma, jolla siirrytään eri sivustoihin Internetissä. Suosittuja selaimia ovat Chrome, Firefox, Safari ja Internet Explorer.

Bum Marketing

Kumppanuusmarkkinointimalli, jossa kustannuksia ei ole.

Banner

Klikattava mainoskuva, suosituin verkkomarkkinoinnin elementti. Bannerien muoto ja koko voivat vaihdella, ja bannerin tiedostotyyppi voi olla esimerkiksi animoitu GIF, HTML tai Flash.

Base Rate

Vakiohinta, joka on voimassa kampanjassa.

Baseline Commissions

Komissiot, jotka julkaisija ansaitsee mainostajan kampanjan aikana. Ei sisällä erikoistarjouksia tai muita oikaisueritä, kuten peruutuksia ja palautuksia.

Batch Commissions

Vahvistettujen komissioiden lataaminen yhtenä tiedostona.

C

CSV Feed

Erottimilla varustettu tekstimuotoinen luettelo mainostajan tuoteluettelosta.

Cost Per Click (CPC)

Mainostajalle koituva kustannus siitä, kun vierailija klikkaa julkaisijan sivustossa olevaa mainosta, kuten banneria tai linkkiä.

Cost Per Download (CPD)

Mainostajalle koituva kustannus siitä, kun vierailija lataa jotain sen sivuilta.

Cost Per Form (CPF)

Hinta, joka mainostajan on maksettava julkaisijalle, kun vierailija täyttää lomakkeen mainostajan sivustossa.

Cost Per Install (CPI)

Mainostajalle koituva kustannus siitä, kun käyttäjä asentaa ohjelman tai sovelluksen.

Cost Per Lead (CPL)

Mainostajalle koituva kustannus jokaisesta saadusta ehdot täyttävät liidistä.

Cost Per Mille (CPM)

Mainostajalle koituva kustannus jokaisesta tuhannesta mainosnäytöstä. Tämä on ihanteellinen maksutapa mainostajalle, joka haluaa palkita näkyvyydestä määrittämättä mitään tiettyä kohdesivua.

Cost Per Order (CPO)

Mittari, joka ilmaisee tuotettujen tilausten määrän suhteessa mainoksen hintaan.

Cost Per Sale (CPS)

Komissiomalli, jossa mainostaja maksaa julkaisijalle prosenttiosuuden tai kiinteän summan tuotteen tai palvelun myynnistä. Tämä on usein suosituin komissiomalli.

Coupon

Ostosten tekijät käyttävät alennuskoodeja saadakseen alennuksen ostoksesta. Alennus voi olla tietty prosenttiosuus hinnasta, bonus tai ilmainen toimitus. Mainostajat voivat itse jakaa alennuskoodeja potentiaalisille asiakkaille oman kampanjansa puitteissa tai käyttää yhä suositummaksi tulevaa tapaa, jossa erityiset alennuskuponkisivustot jakavat koodeja.

Creatives

Mainostajan julkaisijalle tarjoamat materiaalit, joita tämä voi asettaa sivustoonsa. Nämä voivat olla esimerkiksi bannereita, painikkeita, tekstilinkkejä tai videoita.

Cross Selling

Pyrkimys esitellä ja houkutella vierailijaa ostamaan lisätuotteita sen lisäksi, mitä tämä on alun perin suunnitellut ostavansa. Esimerkiksi lomapakettia ostava vierailija voidaan houkutella vuokraamaan auto tai hankkimaan matkavakuutus.

Conversion Path Tracking

Sivutyypit ja toimet, joita vierailija tekee matkalla konversioon. Ymmärrät, mitä joku tekee ennen ostopäätöstä.

Cost Per Action (CPA)

Kustannus siitä, kun kuluttaja tekee jonkin toimen (myynnin, tietopyynnön tai klikkauksen).

Copyright Infringement

Tekijänoikeuksien alaisen sisällön sijoittaminen, esilläpito tai jakelu ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa.

Cookieless Tracking

Seurantaratkaisu, joka ei perustu evästeisiin. Tämä ratkaisu kehitettiin siksi, että yhä useampi käyttäjä poistaa evästeet laitteistaan.

Cookie Stuffing

Toimi, jossa vierailijan tietämättä hänen tietokoneeseensa sijoitetaan väärennettyjä evästeitä tarkoituksena väärentää julkaisijalle osoitettu myynti. Kun vierailija lopulta tekee ostoksen, väärennetty eväste tuottaa julkaisijalle oikeudetonta etua.

Cookie Overwriting

Tapahtuma, jossa evästeeseen sidottu kumppanitunnus korvataan toisella kumppanitunnuksella. Toisin kuin nimestä voisi päätellä eväste pysyy samana ja vain kumppanitunnus vaihtuu.

Cookie Length/Expiration

Määritetty aikajakso, jonka eväste pysyy käyttäjän selaimessa. Alan vakioasetus on 30 päivää. Jos seurantalinkki aktivoituu sellaisen vierailijan toimesta, joka on tehnyt ostoksen 30 päivää julkaisijan sivustossa vierailunsa jälkeen, julkaisija on yhä oikeutettu komissioon, mikäli se on viimeisin viittaaja.

Cookie

Pieni selaimen käyttämä tekstitiedosto, jolla tallennetaan käyttäjän selailukäyttäytyminen tämän mieltymysten ymmärtämiseksi. Evästeen tiedoista on hyötyä, kun käyttäjä palaa sivustoon. Evästeeseen voi tallentaa esimerkiksi käyttäjän kirjautumis- tai rekisteröintitiedot tai ostoskärryn tiedot.

Conversion Rate Optimisation

Kun olet testannut eri elementtejä ja tutkinut käytettävissäsi olevia tietoja, voit hienosäätää näkyvyyttäsi ja päästä parempaan konversiosuhteeseen.

Conversion Rate

Niiden käyttäjien määrä prosenttilukuna, jotka tekevät ostoksen klikattuaan mainosta. Tietyn mainoksen ja sen julkaisijan menestyksen mittaaminen, jolloin nähdään, millainen sisältö ja mitkä julkaisijat ovat tehokkaimpia.

Conversion Path Attribution

Konversiopolun keskeisten toimien tunnistaminen ja arvottaminen niiden tärkeyden mukaan. Kokonaiskuvan tarjoaminen, jotta konversiot voidaan ymmärtää prosessiksi eikä vain yksittäiseksi onnenpotkuksi.

Commission

Summa, joka maksetaan julkaisijalle mainostajan sivustossa tapahtuneesta myynnistä, saadusta liidistä tai tehdystä klikkauksesta.

Commission Groups

Komissiot voi jakaa ryhmiin, mikä helpottaa komissioiden kohdistamista tiettyihin tuotteisiin.

Commission Rate

Myyntitapahtuman prosenttiosuus, jonka mainostaja tarjoaa julkaisijalle komissiona.

Commission Tiers

Julkaisijoiden tulot kasvavat jokaisella tasolla, kun konversioiden määrä lisääntyy. Mittarina voi olla myyntitapahtumien määrä tai myyntituotto.

Commissionable

Tapahtuma, joka oikeuttaa komissioon.

Commissionable Transaction

Tapahtuu, kun tapahtuma vastaa mainostajan asettamia ehtoja.

Confirmation Page

Sivu, joka tulee näkyviin juuri ennen kuin vierailija lähetetään maksusivulle. Tällä sivulla on yhteenveto kaikista tilatuista tuotteista.

Content Islands

Sisältökokoelma, joka sisältää verkkosivustot ja toisiinsa linkitetyt sivut.

Contextual Linking

Linkki asiaan liittyvässä artikkelissa tai tekstissä julkaisijan sivustossa.

Conversion

Tapahtuma, joka ilmenee, kun tavoitteeseen päästään. Konversio voi olla esimerkiksi se, kun asiakas tekee ostoksen mainostajan sivustossa tultuaan siihen julkaisijan sivustosta. Konversio voi olla myyntitapahtuma tai liidi.

CANSPAM

ähköpostiviestien lähettämistä koskeva ohjeistus, jossa määritetään, miten yhtiöt hankkivat ja käsittelevät sähköpostiluetteloita. Ohjeistus johti erilaisiin määräyksiin, joihin kuului muun muassa se, että lähettäjän tietojen on oltava selvästi näkyvissä, vastaanottajalle on tarjottava mahdollisuus poistua postituslistalta ja toiminnan on noudatettava eettistä ohjeistoa.

Co-Branded Landing Page

Saapumissivu, jolla on sen sivuston logo ja muita bränditietoja, josta asiakas on tullut. Tällainen sivu lisää asiakkaan luottamusta, kun tämä näkee mainostajan bränditiedot ja voi olla varma siitä, että on tullut oikealle sivulle.

Client Based Tracking

Seurantamenetelmä, joka tallentaa evästeen käyttäjän selaimeen mainoksen klikkaamisen jälkeen. Jos tällöin tulee esiin konversiosivu, siihen upotettu seurantapikseli tarttuu evästeen tietoihin ja lähettää ne seurantaympäristöön, joka puolestaan palkitsee asianomaista julkaisijaa konversiosta. Asiakaspohjainen seuranta on helpompi toteuttaa mainostajan puolella, mutta se ei ole yhtä tarkka, koska se käyttää apunaan evästeitä.

clickTag

Flash-tiedostoon sijoitettu digitaalinen muuttuja, joka korvaa URL-osoitteen, jolloin mainospalvelin voi käyttää omaa seurantaosoitettaan.

Click Through Rate (CTR)

Mainosta katselleiden ja sitä klikanneiden vierailijoiden suhde. Mitä suurempi prosenttiluku, sitä paremmin mainos menestyy sivustossa.

Click Through

Toimi, jossa vierailija klikkaa linkkiä ja ohjataan mainostajan sivustoon.

Click Reference

Työkalu, jonka avulla julkaisijat voivat suoraan tunnistaa myyntitapahtumaan johtaneen sivun tai linkin.

Click Command

Käytetään sellaisten klikkausten tarkkailuun, jotka ovat peräisin tietyistä rich media -lähteistä, kuten HTML- ja tekstilinkkimainoksista. Se luo HTML-rivin, joka lisätään HTML-koodiin tunnistusta helpottaamaan.

Click Append

Kohde-URL-osoitteeseen lisätty lisätieto, jota voidaan käyttää analytiikassa.

Checkout Success Page

Sivu, joka näytetään, kun vierailija on tehnyt mainostajan sivustossa ostoksen tai antanut tietoja, jotka tekevät hänestä liidin.

D

Down Tracking

Viittaa väärinkäytöksiin mainostajan sivun seurantamenetelmien toteutuksessa.

Drop Shipping

Kumppanuusmarkkinoinnin menetelmä, jossa julkaisija vastaanottaa tilauksia ja maksun sekä neuvoo mainostajaa palvelun tai tuotteen toimituksesta. Koska julkaisijalla on aktiivinen rooli, sille annetaan yleensä normaalia suurempi komissio.

Duplicate Commission

Yksittäinen komissio, joka näkyy useammin kuin kerran mainostajan hallintapaneelissa.

Duplicate Commissions

Ilmenee, kun jokin tietty komissio näkyy mainostajan hallintapaneelissa useammin kuin kerran. Näin tapahtuu usein siksi, että asiakas päivittää vahvistussivun.

Duplicate Content

Tilanne, jossa samaa sisältöä on käytetty useammalla kuin yhdellä verkkosivulla. Jotta hakutulos olisi optimaalinen, julkaistavat tiedot kannattaa sisällyttää vain yhdelle sivulle.

Dynamic Links

Linkki, jonka mainostaja voi päivittää nopeasti lukuisten julkaisijoiden sivustoissa. Tällainen linkki pitää tuotetiedot ajan tasalla ja mahdollistaa joustavat muutokset.

Dynamic Web Page

Verkkosivu, joka luodaan mallista julkaisijan näin pyytäessä. Mahdollistaa personoidut elementit, reaaliaikaiset datasyötteet ja muut tärkeät dynaamiset tiedot.

Dashboard

Käyttöliittymä, jossa hallitaan kumppanuusmarkkinointia. Hallintapaneeli näyttää ominaisuudet ja tietoraportit. Mainostajan ja julkaisijan hallintapaneeli eroavat toisistaan, sillä niissä on eri työkalut, raportit ja toimintamallit.

Datafeed

Mainostaja tarjoaa ja TradeTracker käsittelee datasyötteen, jolla varmistetaan, että kaikkia linkkejä ja kuvia voidaan seurata. Tämän jälkeen julkaisijat voivat käyttää näitä tietoja omissa sivustoissaan.

De-Duplication

Teknologia, jolla varmistetaan, että julkaisija ei saa korvausta useita kertoja samasta aktiviteetista. Tämä voi olla tarpeen siksi, että jotkin julkaisijat käyttävät useita verkostoja, jolloin verkostot, jotka eivät poista kopioita, voivat huomata, että mainostaja maksaa samasta tilauksesta komission useaan kertaan.

Deeplink

Linkki, joka yhdistää käyttäjän sivuille, jotka ovat aloitussivun takana. Yleensä tällainen sivu on luokitusten tai tuotetietojen sivu.

DHTML

Laajennettu HTML-komentojen valikoima, jota verkkosuunnittelijat käyttävät halutessaan luoda vuorovaikutusmahdollisuuksia ja animointeja, joita ei voi luoda tavallisella HTML-kielellä.

Discrepancy

Tilanne, jossa kaksi mainospalvelujärjestelmää näkevät luvut erilaisina saman mainoksen kohdalla. 10-15 %:n poikkeamaa pidetään normaalina erilaisten seurantamenetelmien vuoksi. Jos mainoksen asetuksissa on virheitä, poikkeama voi olla tätä suurempi.

Domain

Yksilöllinen nimi, jota käytetään verkkosivuston osoitteena ja jossa voi olla jokin monista tunnisteista. Tunnisteen mukauttamiseksi käyttöön voidaan ottaa useita ylätason toimialueita, joiden tunniste on esimerkiksi .com tai .org. Toimialueet voidaan erottaa myös maantieteellisillä tunnisteilla, joita ovat esimerkiksi .uk, .de, .fr ja .es.

Double Opt-In

Tärkeä sähköpostimarkkinointiin liittyvä termi, joka tarkoittaa sitä, että vapaaehtoisesti verkkosivuston tilaajaluetteloon rekisteröitynyt henkilö saa vahvistusviestin, johon hänen on reagoitava, jotta tilaus aktivoituu.

E

E-Commerce

Tavaroiden ja palvelujen myyminen käyttämällä Internetiä myyntikanavana. Esimerkkejä: ostoskärryt, sähköinen varainkeruu, sähköposti, Web Services -palvelut tai verkkotapahtumien käsittely.

Earnings

Komissio, jonka julkaisija saa mainostajan kampanjasta.

Earnings Per Click (EPC)

Mittari, joka ilmaisee, kuinka paljon tuottoa voidaan odottaa saatavan jokaisesta 100 klikkauksesta. Julkaisijat vertailevat yleensä tämän mittarin avulla ansioita, joita ne voivat saada eri mainostajilta.

Engagement Time

Vierailijan sivulla viettämä aika, joka määritetään tarkastelemalla hänen hiiren käyttöään, klikkauksiaan ja selailua.

F

Feeder Sites

Verkkosivusto, jonka ainoa tarkoitus on ohjata tai työntää liikennettä yhteen tai useampaan määritettyyn sivustoon.

First Click

Asiakkaan ensimmäinen mainosta koskeva toimi on keskeinen myynnin kannalta, joten myyntitapahtuma luetaan kyseisen julkaisijan hyväksi.

First Party Cookie

Tietyn tyyppinen eväste, jonka asettaa itse sivusto.

Flash

Multimediaympäristö, jota useat sivustot käyttävät animointiin tai bannerimainoksiin. Sitä on alettu käyttää yhä vähemmän siksi, että se tukee vain rajallisesti mobiililaitteita ja koska siinä on suojausongelmia.

Forced Clicks

Klikkaus, joka tapahtuu ilman käyttäjän suostumusta.

Frequency

Luku, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa sama mainos näytetään käyttäjälle tietyssä istunnossa tai tietyn ajan kuluessa.

FTP

Ennalta määritetty tapa siirtää tiedostoja verkkopalvelimeen ja siitä pois. Tämä on yleinen tapa, jolla mainostajat siirtävät tuotesyötteitä palvelimiimme.

G

Geo-Targeting

Mainostustekniikka, jossa mainosta muutetaan mainostajan asettamilla rajoitteilla käyttäjän maantieteellisen sijainnin mukaan, jolloin käyttäjä saa häntä paremmin palvelevaa sisältöä.

GIF

Kuvatiedostotunniste, jota käytetään yleisesti verkkosivuilla pienen tiedostokoon ja animoitujen kuvien esitysmahdollisuuden vuoksi.

Grey Hat

Menetelmät, jotka liikkuvat epäeettisen ja eettisen hakukoneoptimoinnin rajamailla.

H

Hit

Verkkopalvelimen tiedostopyyntö. Koska verkkosivu voi koostua useista tiedostoista, osuma voi käsittää kuvan, HTML-tiedoston, tai minkä tahansa muun tiedostotyypin, joka on ladattava sivustoon.

HTML

Lyhenne sanoista Hyper Text Mark-up Language. Ohjelmointikieli, johon monet modernit sivustot perustuvat ja joka tarjoaa hakemiston sivuston näyttämiselle vierailijalle.

HTTP

Yleisin tiedostojen siirtotapa Internetissä. Jos käytetään suojattua yhteyttä, tiedot siirretään HTTPS-protokollan avulla.

I

IAB

Lyhenne sanoista Internet Advertising Bureau. Digitaalisen mainonnan toimialajärjestö. Sillä on vaikutusvaltaa parhaiden käytäntöjen määrityksessä toimialalle.

IFRAME

Sisäisiä kehyksiä tukevat HTML-tagi, joka mahdollistaa HTML-koodin tai verkkosivujen lisäämisen sivustoon.

Image Pixel

Mainostajien käyttämä seurantamenetelmä, jossa vahvistussivulla oleva pikseli ilmaisee julkaisijan. Käytetään myös mainosnäyttöjen seuraamiseen.

Image Size

Kuvan pikselimitat.

Impression

Mittari, joka ilmaisee, miten usein käyttäjä näkee mainoksen. Vertailemalla mainosnäyttöjen määrää muihin mittareihin saadaan parempi kuva siitä, miten tehokkaita mainokset ovat.

Incentive

Lisäpalkinnot tulospohjaisesta toiminnasta. Mainostaja päättää bonuksista, joita maksetaan julkaisijan aikaansaamista tapahtumista.

Incremental Sales

Kumppanuusmarkkinoinnin toimi, joka johtaa uusien asiakkaiden saamiseen tai sellaisiin suorituksiin, joita ei muuten olisi saatu aikaa.

Industry

Liiketoiminnan ala, jolla mainostaja ja julkaisija lähinnä toimivat.

Interstitial

Mainos, joka lataa välisivuja käyttäjän tietämättä.

Inventory

Luettelo paikoista, jotka ovat myynnissä verkkosivustossa.

IP Address

Kullekin verkon laitteelle osoitettu numeerinen osoite, joka määrittää laitteen toiminnan ja sijainnin muiden laitteiden joukossa.

J

JPEG

Lyhenne sanoista Joint Photographic Experts Group. Häviölliseen pakkaukseen perustuva kuvamuoto, jota käytetään yleisesti digitaalisessa valokuvauksessa.

JSON

Lyhenne sanoista JavaScript Object Notation. Helppokäyttöinen tietojen vaihtoon soveltuva tietomuoto, jota käytetään rakenteisissa tiedoissa. Se perustuu JavaScript-ohjelmointikielen osaan.

Java

Ohjelmointikieli, jolla sovelluskehittäjät voivat kirjoittaa ohjelmia eri käyttöjärjestelmille. Sovelmat ja palvelinpuolen sovellukset, joista on hyötyä esimerkiksi keskustelupalstoilla, kaupoissa, mielipidetiedusteluissa ja HTML-lomakkeissa, tekevät siitä suositun sovelluskehittäjien parissa.

Javascript

Eri käyttöjärjestelmissä toimiva oliopohjainen komentosarjakieli, jota käytetään asiakas- ja palvelinsovelluksissa. Se mahdollistaa vuorovaikutteisuuden lisäämisen ja dynaamisen sisällön verkkosivuilla.

K

Keyword

Sanat tai sanaryhmät, jotka ovat tärkeitä verkkosivun sijoittumisessa korkealle hakutuloksissa.

L

Loyalty & Rewards Publisher

Julkaisija, joka palkitsee kuluttajia alennuksia tai palkinnoilla käyttämällä kannustimia, virtuaalirahaa ja vaihtoehtoisia maksujärjestelmiä.

Long Tail Keywords

Lausepohjaiset avainsanat, jotka vastaavat tarkasti sitä, mitä hakija etsii. Yleensä kilpailua on vähemmän, joten julkaisijat voivat tavoittaa rajallisemman ja asiasta kiinnostuneemman yleisön.

Link Name

Linkille annettu nimi, joka yleensä kuvaa lyhyesti sitä, mitä linkki tarjoaa.

Long Tail

Kumppanuusmarkkinoinnissa tämä viittaa sivustoryhmään, jonka jäsenet myyvät pieniä eriä yksinään, mutta suuria eriä yhdessä.

Listing

Hakukonemarkkinoinnissa käytetty termi. Viittaa tietoihin, jotka lähetetään hakukoneeseen maksettujen mainosten ja sijoituksen parantamisen tueksi. Kukin listaus koostuu otsikosta, avainsanasta, kuvauksesta ja kohde-URL-osoitteesta.

Linking Farm

Hakukonetulosten parantamiseksi luodaan sivuja, joilla on lukuisten verkkosivustojen linkkejä

Linking Code

Koodi, jota julkaisija käyttää mainostajan sivustoon johtavassa linkissä.

Link Replacer

Julkaisija voi lisätä sivustoonsa komentosarjarivin, joka automaattisesti tekee sivuston sisältölinkeistä affiliatelinkkejä.

Link Popularity

Viittaa siihen, kuinka monessa muussa sivustossa on kyseiseen sivustoon johtava linkki.

Landing Page

Sivu, jolle käyttäjä ohjataan, kun tämä klikkaa julkaisijan linkkiä. Kun asiakas ohjataan suoraan tälle sivulle, asiakkaan ei tarvitse siirtyä turhien sivujen kautta ja hän on lähempänä konversiotavoitetta.

Link Juice

PageRank voidaan siirtää sivulta toiselle oikeilla linkityskäytännöillä. Luotettavien linkkien muodostaminen sivujen välille lisää sivun arvostusta.

Link Generator

TradeTrackerin ominaisuus, jolla julkaisijat voivat generoida syvälinkkejä tuotesivuista.

Link Cloaking

Tekniikka, joka ei näytä linkin todellista kohdesivua.

Link

Mainos, jota klikkaamalla käyttäjä joutuu mainostajan verkkosivuston saapumissivulle.

Lifetime Value (LTV)

Kaikki tulot, joita yhtiö saa asiakkaasta tämän elinaikana.

Leakage

Termi, joka kuvaa prosessia, jossa asiakas ostaa jotakin mainostajalta, mutta tekee sen tavalla, jota ei voi jäljittää, jolloin asiakas poistuu sivustosta tai tekee sivustossa ostoksen ilman, että julkaisijaa voidaan siitä palkita.

Lead

Sellaisen käyttäjän tallennetut tiedot, joka saattaa tehdä ostoksen myöhemmin. Liidin tietoja voidaan käyttää esimerkiksi tuotteiden tarjoamiseen tai käyttäjän lisäämiseen sähköpostiluetteloon. Vaihtoehtoja on monia.

Last Click

Viimeinen julkaisija, jonka affiliatelinkkiä klikataan, ennen kuin asiakas tekee verkko-ostoksen. Monissa kumppanuusmarkkinoinnin malleissa tämä on ensisijainen tapa palkita julkaisijaa myynnistä. Keskustelua käydään kuitenkin siitä, onko ensimmäinen vai viimeinen klikkaus tärkein myyntiin johtava toimi.

M

Manual Approval

Mainostaja voi hyväksyä tai hylätä liittymishakemuksen lähettäneen julkaisijan käsittelemällä hakemukset henkilökohtaisesti.

Manual Commissions

Julkaisijalle maksettu summa, jota ei ole käsitelty normaalissa vahvistusprosessissa. Manuaalisia komissioita käytetään maksuvirheiden korjaamiseen tai komission maksamiseen verkon ulkopuolisista kaupoista.

Merchant ID

Mainostajalle annettava viitenumero.

Microsite

Pienikokoinen vuorovaikutteinen HTML- tai rich media -mainos, jota käytetään usein pop-up-mainostuksessa. Tehokas tapa kiinnittää vierailijan huomio näyttämällä sekä vuorovaikutteinen sisältö että tuotetiedot.

Minimum EPC

Lyhenne sanoista Minimum Earnings Per Click. Lisävakuutus, jonka mainostaja voi tarjota julkaisijalle kampanjan ajaksi.

Mobile Content

Mobiililaitteelle optimoidut mediatiedostot, jotka eivät ole mainosmuodossa.

Mobile Search

Haun suorittaminen mobiililaitteella hakukoneessa tai verkkosivustossa.

Mobile Web

Mobiilisisällön välittämiseen tarkoitettu kanava, joka hyödyntää mobiilikontekstin tiedostavia tiedostomuotoja.

Monetising

Uusien ominaisuuksien toteutus tarkoituksena ansaita niillä rahaa.

N

Niche Marketing

Markkinointistrategia, joka kohdistuu tiettyyn ryhmään tai aiheeseen kaikissa käytetyissä lähestymistavoissa.

Non-Commissionable Transaction

Tapahtuma, joka ei oikeuta komissioon. Tällainen tapahtuma on kyseessä silloin, kun tapahtuma ei kuulu tarjoukseen tai annettu kumppanitunnus ei kelpaa.

Native Advertising

Digitaalinen mainonta, joka toimii osana pääsisältövirtaa ja tarjoaa usein yleisölle ”sisältökokemuksen”. Mainosmuotoja voivat olla sisällön kokoaminen aihepiirin mukaan, sisällön etsintä ja suosittelu. Esimerkkejä ovat myös sponsoroitu sisältö tai erikoisartikkelit.

Network Override

Mainostajalta verkkopalveluista veloitettu prosenttiosuus, joka lasketaan julkaisijan komissioiden kokonaismäärästä tiettynä aikana.

Niche

Tietty aihepiiri tai vertikaali. Jonkin tietyn asiakasryhmän palveleminen.

O

Opt-In

Sellaisen vierailijan toimi, joka tilaa sähköpostia tai ilmoituksia verkkosivustosta.

Opt-Out

Sellaisen vierailijan toimi, joka on sähköpostin tai ilmoitusten tilaaja, mutta joka ei enää halua jatkaa niiden vastaanottamista.

Optimisation

Tiettyjen kampanjaan kuuluvien mainosten tunnistaminen ja priorisointi mainosnäyttöjen lisäämiseksi. Mainospalveluratkaisut pystyvät toisinaan suorittamaan tämän automaattisesti.

Order

Sähköisessä kaupassa vierailijan pyyntö saada jokin tuote tai palvelu.

Order Inquiry Manager

TradeTrackerin hallintapaneelin työkalu, jolla julkaisijat ja mainostajat voivat tarkkailla puuttuvia tilauksia. Julkaisija voi syöttää puuttuvan tilauksen tiedot suoraan ja ilmoittaa siitä mainostajalle.

Order Reference

Uniikki viite, jota mainostaja käyttää verkkosivustossaan myynneistä ja liideistä.

Organic Search

Verkkosivuston liikenne, joka määräytyy hakukoneen algoritmin mukaan eikä ole peräisin mistään maksetusta resurssista. Verkkosivusto voi taktisin keinoin parantaa hakukonesijoitustaan ja nousta ensimmäiselle tulossivulle, jolloin se saa enemmän vierailijoita ja sitä pidetään arvostetumpana, koska se löytyy riippumattoman kolmannen osapuolen kautta.

P

Performance Marketing

Performance marketing is a form of advertising in which an advertiser pays only for marketing activities when there are measurable results. One of the most common forms of performance marketing is affiliate marketing in which an advertisers would only pay for the marketing activies after a consumer buys a product within the webshop.

Publisher Tag

Julkaisijan sivustoon asetettu koodi, joka ottaa yhteyden mainospalvelimeen ja pyytää sopivaa mainosta.

Publisher

Verkkosivuston omistaja, joka edistää mainostajan tuotteiden ja palvelujen myyntiä. Julkaisija hyödyntää tässä oman verkkoyleisöään. Julkaisijaverkosto tarjoaa mainostajalle virtuaalisen myyntihenkilöstön, jota mainostaja palkitsee, kun vierailija käyttää mainostajan sisältöä tai tekee halutun toimen.

Product Feed

Ominaisuus, joka mahdollista julkaisijan pääsyn päivitettyyn rich media -asiakirjaan, joka sisältää monia yksityiskohtia verkkomainostajan tuotteista. Tuotetietoja ovat esimerkiksi tuotetunnus, tuotteen nimi, tuotteen hinta, linkit tarjoussivuille, kuvan URL-osoite ja tekniset tiedot. Tuotetiedot ovat yleensä helposti ladattavassa ja yleisesti käytetyssä XML-, CSV- tai JSON-muodossa.

Prepayment

Mainostaja voi maksaa verkostolle tietyn summan etukäteen. Tällöin julkaisijoille voidaan maksaa komissiot nopeasti ja nämä voivat puolestaan kehittää mainostajaa palvelevaa toimintaansa. Yleensä maksujakson vähennys on 50 %.

Post Impression Tracking

Käyttäjän seuraaminen bannerimainosnäyttöjen eikä klikkauksen perusteella.

Post Click

Käyttäjän tageilla varustetulla sivulla tekemä toimi, kun tämä on ensin ohjattu sivulle mainoksesta.

Portal

Verkkosivusto tai palvelu, joka tarjoaa useita resursseja, kuten sähköpostin, keskustelupalstat, hakukonetulokset ja verkkokaupan.

Pop-Up

Mainos, joka näkyy automaattisesti pienessä ikkunassa viimeksi klikatun ikkunan päällä.

Pop-Under

Mainos, joka näkyy pienessä ikkunassa avoinna olevan ikkunan takana.

Page Source

HTML-koodi, joka kuvaa verkkosivun pohjan, asettelun ja sisällön.

PNG (Portable Network Graphic)

Pakkaamaton kuvamuoto, jota käytetään yleisesti verkkosivustoissa pienen tiedostokoon ja läpinäkyvän taustan vuoksi.

Placement

Hakukonemarkkinoinnissa listauksesta tulee sijoittelu, kun se on lähetetty hakukoneeseen. Listauksesta voi tulla useita sijoitteluja riippuen siitä, kuinka moni hakukone vastaanottaa sen. Sijoittelussa on listaustiedot ja muita hakukoneen tarvitsemia tietoja.

Payout Frequency

Tämä määrittää, miten usein julkaisijoille maksetaan tiettynä aikavälinä. TradeTrackerissa julkaisijoille maksetaan jopa neljä kertaa kuukaudessa.

Payment Threshold

Komissiosumma, johon julkaisijan täytyy päästä, ennen kuin se saa maksun. Kirjanpitokustannusten pitämiseksi aisoissa mainostajan kannattaa ehkä asettaa vähimmäiskynnys.

Payment Level

Ainutlaatuinen ominaisuus, joka antaa mainostajille mahdollisuuden palkita jatkuvasti menestyviä julkaisijoita isommalla komissiolla ja/tai pidemmällä aikavälillä.

Payment for Performance Marketing

Järjestelmä, jossa mainostaja maksaa vain todennetusta tuloksesta. Jos yritys ei saa mitään myyntituloa kumppanuusmarkkinointiohjelmista, se ei maksaa mitään.

Pay Per Sale

Komissiomenetelmä, jossa julkaisijalle maksetaan, kun sen kautta tuleva vierailija tekee ostoksen mainostajan sivustossa.

Pay Per Lead

Komissiomenetelmä, jossa julkaisijalle maksetaan, kun mainostaja saa tilauksen, uuden rekisteröityneen käyttäjän tai jäsenen johonkin palveluun.

Pay Per Click (PPC)

Menetelmä, jossa mainostaja maksaa komission, kun klikkaus käynnistää tapahtuman.

R

Run of Site

Mainos, joka kiertää kaikki julkaisijan sivuston vapaat mainospaikat.

Run of Network

Mainos, joka sijoitetaan yhtenäisellä tavalla sivustoverkoston sivuille.

Roll Over

Jos julkaisija ei pääse maksun edellyttämään vähimmäissaldoon, maksujen kerääntyminen jatkuu, kunnes maksuun oikeuttava summa on koossa.

ROI

Lyhenne sanoista Return on Investment. Katso ROAS.

ROAS

Lyhenne sanoista Return on Advertising Spend. Tämä viittaa rahasummaa, joka on peräisin jostakin tietystä mainoskampanjasta. ROAS-arvo määritetään laskemalla kampanjan tulojen ja menojen suhde prosentteina.

Rich Media

Mainosteknologia, joka tarkoittaa monimuotoisen grafiikan, äänen tai videon käyttöä mainoksessa. Rich media mahdollistaa usein vuorovaikutuksen mainoksen kanssa sivulta poistumatta. Yleisiä tiedostomuotoja ovat HTML, Shockwave ja Flash.

Reversal

Tilanne, jossa mainostaa poistaa julkaisijalle osoitetun myyntikomission siksi, että tavarat palautetaan, luottokortti ei kelpaa tai kyseessä on vilpillinen tilaus.

Referring URL

URL-osoite, josta vierailija on tullut verkkosivustoon.

Residual Earnings

Julkaisijan palkitseminen kaikista asiakkaan tekemistä ostoksista. Eroaa normaalista menetelmästä, jossa komissio maksetaan kustakin yksittäisestä ostoksesta.

Raw Clicks

Raportoinnissa yleisesti käytetty mittari, jolla tunnistetaan julkaisijan linkin klikkausten määrä. Tämä klikkausten määrä on puhtaasti kvantitatiivinen, ja siihen sisältyy myös käyttäjän tekemät toistuvat klikkaukset. Tämän luvun rinnalla annetaan yleensä uniikkien klikkausten määrä.

Referral Period

Mainostajan määrittämä aika, jonka evästeet säilyvät julkaisijan sivustossa komissioiden määrittämiseksi.

Redirect Setting

Linkin määrite, jota käytetään vierailijan ohjaamiseen oletusarvoisesta kohde-URL-osoitteesta poikkeavaan osoitteeseen.

Redirect Image URL

Mainostajan kuvat ja linkit, jotka on varustettu URL-osoitteella liikenteen siirtämiseksi halutulle sivulle.

Redirect

Sivu, joka lähettää vierailijan automaattisesti toiselle sivulle. Uudelleenohjaus voi tapahtua usealla tavalla, ja siitä voi olla hyötyä eri tilanteissa.

Recurring Commission

Tämä tarkoittaa komissiota, joka on maksettu asiakkaan tehdessä ostoksen ja jonka maksamista jatketaan, kun asiakas tekee lisäostoksia. Tätä mallia käytetään yleisesti tilauspalvelun yhteydessä.

Real Time

Tietojen saaminen tapahtumista heti niiden ilmettyä. Tapahtumat näkyvät ilman viiveitä. Tämä mahdollistaa ajantasaisen valvonnan, mikä helpottaa päätöksentekoprosessia.

Reach

Mainoksen saamien mainosnäyttöjen määrä. Mitä suurempi tämä arvo on, sitä laajemman näkyvyyden mainos on saanut, mikä parantaa mahdollisuutta vierailijoiden saamiseen.

S

Syndication

Sisällön tuottajien ja julkaisijoiden välinen kumppanuussopimus, jonka mukaisesti tuottaja voi saada tekemäänsä sisältöä julkaisijan sivustoon tarkoituksena kasvattaa lukijakuntaa, liikennettä tai artikkeleihin sisältyvien julkaisijan linkkien klikkauksia.

Super Affiliate

Viittaa kampanjan pääjulkaisijaan, joka on yleensä jokin suurimmista julkaisijoista (5 % julkaisijoista välittää 80 % tehdyistä kaupoista).

Sub Affiliate Network

Julkaisija, jolla on oma alaverkostonsa.

Stock Keeping Unit (SKU)

Viitenumero, jolla voi tunnistaa jonkin mainostajan tarjoaman tuotteen. Kun SKU-numero annetaan, tuotteen saatavuuteen, hintaan tai muihin tietoihin voidaan tehdä muutoksia.

Squeeze Page

Sivu, joka on suunniteltu pakottamaan käyttäjiä johonkin toimeen tai konversioon. Usein ne tarjoavat materiaalia vastineeksi käyttäjän tiedoista, jotka sitten lisätään sähköpostilistalle tai mainosmateriaaleihin.

Spyware

Ohjelma, joka kerää tietoja käyttäjästä ilman hänen lupaansa. Yleensä se asetetaan laitteeseen asennuksen yhteydessä, kun käyttäjä on hyväksynyt käyttöoikeussopimuksen, joka on usein harhaanjohtava tai piilotettu.

Sponsored Listings

Maksettu mahdollisuus näkyä tietyssä sivustossa toteutettuna luonnollista sisältöä muistuttavalla tavalla.

Site Placement

Laaja kuvaus sivuston mainospaikoista. Tietoihin kuuluu mainospaikan koko, hinta, sijoitus ja sijainti. Tämä auttaa mainostajia tunnistamaan julkaisijoiden sivustot.

Shop

Sähköisen kaupan sivusto, joka tarjoaa tuotteita ostettavaksi verkossa. Kauppa on usein mainostajan roolissa.

Session Duration

Aika, jonka vierailija kuluttaa sivulla tai sivustossa tultuaan sinne.

Shockwave

Ohjelmistolaajennus, jonka avulla selain voi toistaa erilaisia multimediatiedostoja. Tätä laajennusta käytetään yleensä monimuotomediassa animaatioiden ja käyttäjän kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen toteuttamiseksi.

S2S Tracking

Lyhenne sanoista Server to Server Tracking. Tarkoittaa sitä, että mainostajan järjestelmästä lähtee TradeTrackerin julkaisijaohjelmistoon tieto kun konversio tapahtuu. Tämä seurantatapa on tarkempi, varmempi, mutta vaatii seurantaskriptien asentamisen mainostajan taustajärjestelmään. S2S-seuranta on yleisesti käytössä esimerkiksi kun konversiot halutaan raportoida eri järjestelmästä kuin missä asiakas toimii.

Secure Site

Verkkosivusto, jossa estetään salausprotokollilla (Secure Socket Layer) tietokoneen ja sivuston välillä siirrettyjen luottamuksellisten tietojen luvaton katselu. Tätä ominaisuutta käytetään yleensä sähköisessä kaupassa, verkkopankeissa, arvopaperikaupassa ja usein Internetin maksutapahtumissa. Katso myös HTTPS.

Secure Servers

Verkkosivusto, joka käsittelee usein verkkomaksuja, sijaitsee yleensä suojatussa palvelimessa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki palvelimeen ja palvelimesta siirretyt tiedot salataan tai suojataan kuuntelulta, jonka tarkoitus on siepata arvokkaita tietoja, kuten luottokorttitietoja. Suojatut yhteydet tunnistaa yleensä verkko-osoitteen alussa olevasta https://-tunnisteesta tai riippulukon kuvasta verkkoselaimen yläreunan siirtymispalkissa.

Search Publisher

Julkaisija joka keskittyy myynninedistämiseen maksettujen ja luonnollisten hakujen avulla sekä domainnimiä varaamalla ja ohjaamalla kävijöitä sivustosta toiseen.

Search Policy Guidelines

Mainostajan käytäntö ja ohjeet, jotka määrittävät, miten julkaisija voi tuoda mainostajan brändiä esille hakukoneissa. Ohjeissa määritetään esimerkiksi sellaiset asiat kuin tavaramerkkioikeudet, suositellut avainsanat ja URL-linkitysoikeudet.

Search Engine Position

Sivuston sijoitus hakukoneessa suhteessa määritettyihin avainsanoihin.

Search Engine Optimisation

Toimintamalli, jossa sivuston sisältöä pyritään muuttamaan niin, että se nousee hakukoneen luonnollisessa haussa mahdollisimman korkealle sijalle.

Search Engine Marketing

Markkinoinnin keskittyminen hakukonealustalle ja pyrkimällä ensi sijassa optimoimaan luonnollisia hakutuloksia, käyttämään maksettuja avainsanoja ja hyödyntämään muita hakukoneen mahdollisesti tarjoamia työkaluja.

Search Engine Advertising

Markkinoinnin keskittyminen hakukonealustalle ja pyrkimällä ensi sijassa optimoimaan luonnollisia hakutuloksia, käyttämään maksettuja avainsanoja ja hyödyntämään muita hakukoneen mahdollisesti tarjoamia työkaluja.

Script

Komentosarja, joka käynnistää toimen verkkosivustossa. Skriptillä hallitaan yleensä sitä, mitä tietoja toimitetaan vierailijalle ja myös mitä tietoja vierailija lähettää.

Sale

Tavaran tai palvelun myyntitapahtuma mainostajan sivustossa.

T

Trademark Poaching

Tämä viittaa yleensä siihen, että julkaisijat käyttää rekisteröityjä tavaramerkkejä avainsanoina hakukonemainostuksessa, mutta se voi viitata myös siihen, että kilpailijat käyttävät näitä termejä päästäkseen hauissa kilpailijan rinnalle. Mainostajat kieltävät usein tavaramerkkien tai URL-avainsanojen käytön kumppanijulkaisijoiltaan.

Traffic

Sivustossa kävijöiden määrän laskeminen tiettynä aikavälinä.

Transaction

TradeTrackerin palvelualustan merkintä, joka joka lopulta johtaa käsittelyä odottavaan, hyväksyttyyn tai evättyyn komissioon. Se voi liittyä mainosnäyttöön, klikkaukseen, liidiin tai ostokseen, joka voi olla irrallinen tapahtuma tai kopio.

Transaction Date

Päivämäärä, jona asiakas tekee ostoksen.

Two-Tier Affiliate Program

Alijulkaisijoiden käyttöön perustuva palkitsemisjärjestelmä. Tämän ansiosta julkaisijat voivat ansaita lisäkomissioita ihmisiltä, jotka he ovat onnistuneet rekrytoimaan kumppanuuskampanjaan.

Typo Squatting

Mainostajan väärin kirjoitetun domainin hankkiminen mainostajan liikenteen saamiseksi. Tämä edellyttää, että käyttäjät kirjoittavat väärin domainin ja päätyvät väärin kirjoitettuun sivustoon.

Tag

HTML- tai XML-komento. HTML-asiakirjaan upotettu tagi kuvaa asiakirjan loogisen rakenteen ja toiminnan, joka määrittää, miten tiedosto näkyy selaimessa. Tällainen tagi lähettää mainospyynnön mainospalvelimeen.

Text Link

Verkkosivulla olevan tekstin muodostama linkki. Linkki voidaan sisällyttää myös bannerimainokseen tai muuhun linkitettyyn kuvaan.

Third Party Tracking

Mainostajan sivustoon sijoitettu seurantatagi, joka välittää tietoja tai raportoi tehdyistä toimista ulkoiseen lähteeseen.

Time-Decay Model

Malli, joka antaa suurimman korvauksen julkaisijasivustolle, joka on tuonut viimeisimmän klikkauksen ennen ostossa. Korvaus pienenee asteittain muille julkaisijoille, jotka ovat tuoneet asiakkaan verkkokauppaan tätä ennen.

Tracking Method

Tapa, jolla kampanja seuraa ostokseen johtaneita viittauksia, liidejä ja klikkauksia. Yleinen menetelmä on tunnistaa julkaisijat, kumppanitunnukset ja evästeet verkko-osoitteen avulla.

Tracking Period

Aika, jonka TradeTracker-ohjelmisto seuraa julkaisijan verkkosivustosta tapahtunutta klikkausta. Tänä aikana tehdyt myynnit otetaan huomioon määritettäessä komissioita mainostajan hallintapaneelissa.

Tracking Pixel

Seurantapikseliä kutsutaan toisinaan mainosnäyttöpikseliksi tai iFrame-pikseliksi sen mukaan, kumpaa näistä menetelmistä käytetään.

Tracking Tag

Mainostajan sivulla oleva koodi joka ilmoittaa TradeTrackerille tapahtuneista myynneistä. Seurannassa käytetty koodi sieppaa erilaisia tietoja, kuten myynnin koko arvon, komissioryhmäkoodit ja alennuskoodit.

Tracking URL

URL-osoitteen uudelleenohjaus tapahtuu mainospalvelimen kautta, jotta klikkauksista voidaan palkita kyseistä julkaisijaa.

U

Unique Clicks

Mittari, joka ilmaisee uniikkien vierailijoiden määrän poistamalla lisäklikkaukset, joita käyttäjä tekee sivustoon päädäkseen. Jos yksittäinen käyttäjä klikkaa useita kertoja 1,5 tunnin sisällä, hänelle rekisteröidään vain yksi klikkaus.

Unique Selling Point

Palvelu, tuote, sisältö, etu tai näkökulma joka sivustolla on, mutta joka puuttuu kilpailijoilta samalla markkina-alueella. Erityinen ainutlaatuisuus, jota voidaan hyödyntää.

Unique Visitors

Uniikki vierailija, joka on käynyt sivustossa. Käyttäjiä seurataan evästeiden ja rekisteröintien avulla, ja vaikka he saattavat käydä sivustossa useita kertoja, heidät lasketaan vain kerran tiettynä aikajaksona.

User Generated Content (UGC)

Viittaukset sisältöön, joka on sivuston käyttäjien eikä julkaisijoiden tai sivuston omistajien luomaa. Yleinen esimerkki on keskustelupalsta tai artikkelien kommenttiosio.

V

Valid Domains

Domainit, jotka TradeTracker tietää vahvistetuiksi tunnistamastaan sivukoodista. Näin voidaan varmistaa, että järjestelmässämme ei generoida myyntiä ilman, että asia tarkistetaan mainostajan verkkosivustosta.

Validating Commissions

Mainostajat voivat manuaalisesti varmistaa ja hyväksyä tapahtumat, jotka osoitetaan heidän sivustoonsa.

Validation Period

Aika, jona käsittelemätön myynti on vahvistettava. Lyhyt vahvistusaika on yleensä osoitus tehokkaasta kampanjanhallinnasta.

Viewthrough

Konversion seuranta tiettynä aikana, jolloin vierailija näkee näyttömainoksen, mutta ei klikkaa sitä.

Viral Marketing

Tuotetun sisällön nopea levittäminen suusanallisesi tai yhteisösivujen kautta.

Virtual Sales Force

Kolmas osapuoli, joka toimii mainostajan myyntitiiminä verkossa pyrkien lisäämään mainostajan myyntiä komissiota vastaan.

Visitor

Kävijä, joka päättyy verkkosivustoon hakukoneen tai mainosten kautta tai kirjoittamalla URL-osoitteen suoraan hakupalkkiin.

W

Web-based

Palvelu- tai toimintoalusta, joka on olemassa vain verkossa, ja jonka käyttöön tarvitaan vain ajanmukainen verkkoselain ja Internet-yhteys.

Webpage

Yksittäinen verkkosivuston sivu.

White Hat

Hakukonesijoituksen parantaminen eettisellä tavalla toimimalla sääntöjen mukaisesti. Tämän vastakohtia ovat Grey Hat- ja Black Hat -käytännöt.

Widget

Sovellus, jota voidaan ohjata tai joka muuntautuu annettujen parametrien mukaan.

Web Optimisation

Verkkosivustossa siirtymisen helpottaminen, mikä parantaa käytettävyyttä ja johtaa yleensä konversioasteen kasvuun.

Web Services

Toteutetaan useimmiten API-liittymänä, jota voi käyttää online-verkon kautta. Lähinnä kyse on koneiden välisestä yhteydestä Internetissä.

X

XML

Lyhenne sanoista eXtensible Markup Language. Määrittää joukon sääntöjä, joilla asiakirja koodataan siten, että sekä koneet että ihmiset voivat lukea sitä.

XML Feed

Asiakirja (usein tuotetietoja sisältävä), joka on muodostettu XML-kielen avulla.