KÄYTTÖEHDOT TRADETRACKER.COM

1. Tietoja TradeTracker.comista

Tulospohjaisen markkinoinnin kehittämiseen pyrkivä TradeTracker.com yhdistää verkkoyhteisön parhaat voimat.


Sekä mainostajia että julkaisijoita palveleva TradeTracker tarjoaa palvelualustan, jonka reaaliaikaiset, helposti ymmärrettävät ja ennen kaikkea läpinäkyvät tiedot auttavat vahvistamaan TradeTrackerin asiakkaiden kykyä tehdä oikeita päätöksiä tulospohjaisessa markkinoinnissa. TradeTrackerin erikoistuneet asiakastiimit, jotka vastaavat kukin omasta toimialastaan, varmistavat mukautetun ja yksityiskohtaisen toimintamallin palvelu-, matkustus-, tietoliikenne-, vähittäismyynti- ja rahoitusaloille.


TradeTracker, jolla on toimipisteet 19 maassa ja joka työllistää yhteensä yli 150 henkilöä, on alan laajimmalle levinnyt toimija, joka palvelee lukuisia markkinoita. TradeTracker, joka palvelee käyttäjiä eri kielillä ja eri alueilla, tarjoaa sujuvan käyttökokemuksen silloinkin, kun käyttäjät ovat yhteydessä valtaviin kansainvälisiin verkostoihin.

2. Johdanto

Lue tämä verkkosivuston käyttöehdot huolellisesti läpi, ennen kuin käytät tätä verkkosivustoa. Nämä käyttöehdot määrittävät, miten voit käyttää verkkosivustoa. Verkkosivusto on käytettävissäsi vain sillä ehdolla, että hyväksyt alla mainitut käyttöehdot. Jos et hyväksy kaikkia käyttöehtoja, älä käytä verkkosivustoa. Verkkosivustoa käyttämällä sitoudut noudattamaan sen käyttöehtoja.

3. Sähköiset yhteydet

Hyväksyt sen, että voimme olla yhteydessä sinuun joko sähköpostitse tai asettamalla ilmoituksia tähän verkkosivustoon. Hyväksyt sen, että kaikki sopimukset, ilmoitukset, selonteot ja muut viestit, jotka toimitamme sinulle sähköisesti, ovat laillisesti päteviä kirjallisia tiedoksiantoja.

4. Käyttäjän vakuutukset

Vakuutat seuraavaa:

  • Olet vähintään 18-vuotias.
  • Jos edustat jotakin yritystä, oikeutesi riittävät yritystä sitovan sopimuksen tekemiseen.
  • Sitoudut noudattamaan kaikkia kyseeseen tulevia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä, mitä tulee verkkosivuston käyttöön.

 

5. Tekijänoikeudet

Kaikki TradeTracker.comin sivustoissa ja palveluissa tai sen kautta käytettävissä olevissa sivustoissa ja palveluissa oleva sisältö on tekijänoikeuksien, tavaramerkkien ja muiden omistusoikeuksien (kuten immateriaalioikeuksien) suojaamaa. Sinulla ei ole mitään oikeutta kopioida, jaella, käyttää tai julkaista tällaista materiaalia tai mitään verkkosivuston osaa muuten kuin jäljempänä Rajoitettu käyttöoikeus -jaksossa kuvatulla tavalla.

6. Rajoitettu käyttöoikeus

Jos sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja, TradeTracker antaa sinulle TradeTracker-verkkosivuston henkilökohtaisen ja ei-kaupallisen käyttöoikeuden, joka on rajoitettu, joka ei ole yksinomainen, jota ei voi siirtää ja jota ei voi lisensoida edelleen.

7. Muutokset

TradeTracker voi korjata ja päivittää näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilmoittamatta asiasta sinulle. Sse, että jatkat verkkosivuston käyttöä näiden käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, osoittaa, että hyväksyt kyseiset muutokset. Mitä tahansa verkkosivuston osaa voidaan TradeTrackerin yksinomaisella päätöksellä muuttaa, täydentää tai päivittää tai osa voidaan kokonaan poistaa asiasta erikseen ilmoittamatta.

8. Yksityisyyskäytäntö ja evästeet

TradeTrackerin yksityisyyskäytäntö määrittää, miten verkkosivustojen tai palvelujen kautta – evästeet mukaan lukien – antamiasi tai sinulta kerättyjä tietoja voidaan käyttää. Hyväksyt sen, että tällaisia, käyttämiisi palveluihin liittyviä tietoja voidaan käyttää ja että niitä voidaan esimerkiksi siirtää muihin maihin, joiden lait eivät ehkä takaa samaa suojaa kuin oman maasi lait. Yksityisyyskäytäntö voidaan lukea kokonaisuudessaan täältä.

9. Rajoitus

Sitoudut näiden käyttöehtojen lisäksi siihen, ettet

  • käytä mitään verkkosivuston tietoja, palvelua tai ohjelmistoa tavalla, jota TradeTracker ei nimenomaisesti salli;
  • käytä verkkosivusto tai TradeTrackerin palveluja tavalla, joka vaikuttaa haitallisesti TradeTrackerin verkkosivuston tai palvelujen suorituskykyyn tai toimintaan;
  • salaa niiden tietojen alkuperää, jotka on saatu verkkosivustoa käyttämällä
  • syötä tai lataa verkkosivustoon mitään tietoja, joissa on viruksia tai muita tietokoneohjelmia, joiden tarkoitus on vahingoittaa, häiritä tai hallita jotakin järjestelmää tai siepata sen tietoja;
  • mistään syystä käytä mitään hakurobottia, spider- tai scraper-hakuohjelmaa tai muuta automaattista keinoa käydä sivustossa tai palveluissa;
  • riko tai kierrä lakeja, kolmansien osapuolien oikeuksia tai käytäntöjä;

 

10. Sisällön luovutus

TradeTracker ei ota vastaan ideoita, konsepteja, uusia palveluja, materiaaleja tai mitään muuta tietoa (”sisältöä”). Jos jakelet tällaista sisältöä ja/tai TradeTracker vastaanottaa sen, luovutat ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman ja edelleen lisensoitavan oikeuden hyödyntää mitä tahansa tekijänoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia. Siinä määrin kuin asianmukainen laki sen sallii, luovut kaikista moraalisista oikeuksista luovutetun sisällön suhteen. Vakuutat, että sinulla ei ole oikeutta saada mitään korvausta minkäänlaisesta kyseisen sisällön käytöstä.

11. Linkit

Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansiin osapuoliin. Nämä linkit on yksinomaan tarkoitettu helpottamaan käyttöä, eikä niille anneta minkäänlaista hyväksyntää. TradeTracker ei vastaa tarjotusta sisällöstä eikä valvo kyseisiä sivustoja. Jos päätät siirtyä tällaisen linkin kautta kolmannen osapuolen sivulle, teet sen omalla vastuullasi. TradeTracker ei esitä minkäänlaisia väittämiä eikä anna minkäänlaista takuuta linkitetyistä verkkosivustoista löytyvän sisällön, ohjelmiston, palvelun tai sovelluksen oikeellisuudesta, toimivuudesta tai laadusta.

12. Vastuusta vapauttaminen

Sitoudut vapauttamaan TradeTrackerin, sen osakkeenomistajat, johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, agentit, edustajat, julkaisijat ja mainostajat kaikesta vastuusta mahdollisten kanteiden, vaateiden, oikeusjuttujen (siviilioikeudellinen vastuu mukaan lukien) osalta, mitä tulee vahingonkorvauksiin, menetyksiin tai onnettomuuksiin ja niihin liittyviin kustannuksiin ja kohtuullisiin asianajopalkkioihin, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston käytöstä tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

13. Vastuuvapaus

TradeTracker ei esitä minkäänlaisia väittämiä eikä anna minkäänlaista takuuta siitä, että verkkosivustosta tai sen kautta löytyvä sisältö, ohjelmisto tai grafiikka tai löytyvät tiedot, tekstit, linkit tai viestit olisivat virheettömiä, luotettavia tai täydellisiä, tai siitä, että verkkosivuston toiminnassa ei esiintyisi virheitä ja/tai käyttökatkoja. TradeTracker ei anna minkäänlaista takuuta siitä, että viat korjataan tai että verkkosivustossa tai sen palvelimissa ei ole viruksia tai mitään muuta haitallista tai tuhoavaa. Internet-tiedonvälitys on luonteeltaan sellaista, että verkkosivusto on alttiina tietojen vioittumiselle, sieppaamiselle, käyttökatkoille ja viipeille. Verkkosivuston käytössä voi olla katkoja korjaus-, ylläpito- tai kehitystöiden vuoksi. Suostut nimenomaisesti siihen, että käytät verkkosivustoa omalla vastuullasi. Suljemme pois kaiken vastuun, mukaan lukien tuottamusvastuun, vahingoista, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston tai sen materiaalien käytöstä, ellei laki muuta edellytä.

14. Vastuunrajoitus

TradeTracker ja sen toimihenkilöt, työntekijät, kumppanit, julkaisijat ja mainostajat eivät vastaa mistään vahingoista, kuten suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai seurannaisvahingoista, ellei laki muuta edellytä. Tällaisia vahinkoja ovat esimerkiksi tulojen, voittojen, liikearvon, myyntimahdollisuuksien ja tietojen menetys tai muut aineettomat vahingot ja vahingonkorvausvaatimukset, jotka aiheutuvat tämän verkkosivuston tai TradeTrackerin palvelujen käytöstä.

15. Lakien ja määräysten noudattaminen

TradeTrackerin verkkosivustoa ja palveluja on käytettävä kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, eikä niiden käyttö saa vaikuttaa kielteisesti TradeTrackerin maineeseen tai toimintaan. Et saa ryhtyä mihinkään toimiin, jotka voivat johtaa siihen, että TradeTracker rikkoo jotakin sitä koskevaa lakia tai määräystä.

16. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien lakeja, joita tulkitaan Dubaissa.


Mahdolliset käyttöehtojen muotoilua, vaikutusta, tulkintaa, pätemättömyyttä, irtisanomista tai mitätöintiä koskevat riidat tai erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti alla määritetyllä tavalla Dubai International Finance Centre – London Court of International Arbitration (”LCIA”) -välimiesoikeudessa, jonka sääntöjen katsotaan täten sisältyvän tähän ehtoon. Välimiehiä on yksi. Välimiesmenettelyn osapuolet pyrkivät sopimaan välimiehestä, jonka nimityksen vahvistaa LCIA-välimiesoikeus. Jos välimiesmenettelyn osapuolet eivät pysty nimittämään yhtä välimiestä 30 päivän kuluessa pyynnön toimittamisesta vastaajalle (tai LCIA-välimiesoikeuden määräämän pidemmän tai lyhyemmän ajan kuluessa), LCIA-välimiesoikeus nimittää tämän yhden välimiehen. Välimiesmenettelyn paikka on Dubai International Arbitration Centre, Dubai, Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Välimiesmenettely tapahtuu englannin kielellä ja päätös annetaan englannin kielellä. Edellä mainitut tämän ehdon määräykset eivät rajoita TradeTrackerin oikeutta milloin tahansa hakea väliaikaisia turvaamistoimia miltä tahansa toimivaltaiselta oikeusistuimelta (riippumatta siitä, onko välimies nimitetty) eikä TradeTrackerin katsota sen takia rikkoneen tätä välimiessopimusta tai loukanneen välimiehen valtuuksia.

17. Yleistä

Mikäli yksi tai useampi näistä käyttöehdoista osoittautuu jostakin syystä pätemättömäksi tai toimeenpanokelvottomaksi toimivaltaisessa oikeusistuimessa, tämä ei vaikuta muihin ehtoihin.


Jos jompikumpi osapuoli ei vaadi toiselta jonkin tämän sopimuksen ehdon täyttämistä tietyllä hetkellä, tämä ei tarkoita, että osapuoli ei voisi vaatia kyseisen ehdon täyttämistä myöhemmin.


Se, että jonkin käyttöehdon noudattamista ei jossakin tilanteessa vaadita, ei tarkoita, että kyseistä ehtoa tai jotakin muuta ehtoa ei tarvitse noudattaa jatkossa.