Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

5 stappen voor een structurele merkgroei

Branding 1200x500De wereld verandert, consumenten verwachten steeds meer en zijn ook niet te beroerd om dat met regelmaat te laten weten. Om merkgroei te behalen zijn er verschillende kanalen en platformen waar je als merk actief moet zijn. Ondertussen zitten de concurrenten ook niet stil, er moet altijd gewerkt worden aan de merkgroei om succesvol te blijven.

Maar waarom zou er eigenlijk gewerkt moeten worden aan de merkgroei? Ook al staat de omzet er nu goed voor, als je over 5 jaar ook nog een betekenis wil hebben in de markt is de merkgroei van belang. De markt is continue in beweging en hierdoor veranderen ook de behoeften. Het is daarom ook noodzakelijk om te blijven ontwikkelen om het merkt succesvol te houden.

Aan de hand van de volgende 5 stappen kun je het merk leiden naar een blijvende merkgroei.

1. (Her)ontdek de bezieling;
2. Bepaal je merkstrategie;
3. Kies de merkrichting;
4. Treed naar buiten;
5. Blijf leren, blijf verbeteren.

Bedenk wat de reden van het bedrijf en merk is, de oorsprong ligt vaak bij de oprichter. Ga in gesprek om het oorspronkelijke motief te vinden. Wat is de missie, wat is het doel, hoe wordt deze gewaarborgd en hoe wordt dit meegenomen in de toekomst? Vanuit hier kunnen de merkdoelstellingen en de merkstrategie worden opgesteld. Zodra de doelstellingen en de strategie zijn ontwikkeld is het tijd om het merk in te gaan richten. Wat zijn de drivers van het merk? Wat is de positie van het merk op de markt en wat zijn de motieven, gelegenheden en gevoelens waarop de consumenten hun keuze voor jouw merk baseren? Deze vragen geven antwoord op de merkvraagstukken als identiteit, positionering, portfolio en innovatie. Sluit jouw merk aan op waar de markt behoeften aan heeft?

Zodra de bezieling, strategie en richting zijn bepaald, is het tijd om het merk naar buiten te brengen. Om de effectiviteit van de uitingen te bepalen kunnen er 4 onderdelen worden onderzocht:

  • Krijgt de uiting de gewenste aandacht?
  • Wordt de band tussen merk en consument versterkt?
  • Is de connectie tussen merk en uiting sterk genoeg?
  • Brengt de uiting de juiste boodschap over?

Als de campagne loopt, meet je vervolgens de effecten van de campagne om deze op tijd bij te kunnen sturen als dat nodig is. Breng de effecten rondom merkpositie, merkdoelstellingen (KPI’s), campagne-effectiviteit, middelenmix en media-inzet in beeld.

Bouwen aan een merk is een continue proces, je blijft periodiek testen hoe het merk ervoor staat en of je de juiste weg bent ingeslagen of dat je juist moet bijsturen. Na een aantal jaar kan het noodzakelijk zijn om de positie van het merk opnieuw te bepalen. Dan kan er weer met een fundamenteel onderzoek worden onderzocht hoever de wereld om je heen weer is veranderd en hoe het merk zich heeft ontwikkeld.

Samengevat zijn er drie belangrijke elementen die als basis dienen voor een succesvolle weg naar merkgroei, namelijk; de bezieling, de strategie en de merkrichting.

Met een merkstrategie die gebaseerd is op feiten, onderzoek en kennis wordt er een solide basis voor het merk gecreëerd die naadloos aansluit op de doelstellingen en de doelgroepen van de organisatie.

 


Previous:

E-commerce trends 2022

E-commerce trends 2022

Next:

Behaal ondanks groeistagnatie toch meer online omzet tijdens feestdagen

Behaal ondanks groeistagnatie toch meer online omzet tijdens feestdagen

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more