Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

ACM houdt terugbetaling vouchers en annuleringen reisbranche scherp in de gaten

Vouchers Web

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt de terugbetaling van vouchers en annuleringen van pakketreizen scherp in de gaten. Dit geldt voor vouchers die afgelopen jaar zijn uitgegeven en in de loop van dit jaar uitbetaald of verzilverd moeten worden. Daarnaast wordt er ook streng gecontroleerd op de nieuwe situatie, die geldt vanaf 2021. Consumenten die vanaf de jaarwisseling een pakketreis hebben geboekt moeten goed geïnformeerd worden over hun rechten en binnen 14 dagen hun geld terugkrijgen als de reisaanbieder de reis annuleert 

Directeur consumenten van de ACM, Edwin van Houten: “Vorig jaar heeft de reisbranche een voucherregeling opgezet. Wij hebben begrip getoond, aangezien deze regeling in het belang was van consumenten én bedrijven. Vanwege de reisbeperkingen kunnen er helaas nog steeds weinig reizen worden geboekt. Wij verwachten dat reisorganisaties zich inzetten voor een correcte afhandeling van de eerder uitgegeven vouchers. Dat betekent terugbetaling van de reissom als de voucher niet wordt ingezet voor een nieuwe reis. Nieuwe reizen die de aanbieder annuleert, vallen weer onder de normale regel van terugbetaling binnen 14 dagen. We zien erop toe dat bedrijven zich hieraan houden.” 

Vanaf dit jaar stopt de reisbranche dus met het uitgeven van vouchers voor nieuw geboekte pakketreizen. Aanbieders van pakketreizen moeten de consument gewoon weer binnen 14 dagen na annulering terugbetalen. Dit heeft de reisbranche samen met het kabinet afgesproken bij de totstandkoming van de ‘voucherkredietfaciliteit’. De Reisaanbieders kunnen een lening aangaan, zodat zij de consumenten die hun coronavoucher niet verzilverd hebben tijdig kunnen terugbetalen. 

In maart van dit jaar zal de looptijd van een jaar verstrijken van de vouchers die in 2020 zijn uitgegeven door de reisbranche. Vanaf dan zullen de eerste terugbetalingen plaatsvinden aan consumenten. Voor de ACM is het belangrijk dat reisaanbieders duidelijk communiceren over het recht op terugbetaling, de termijn en de manier waarop er wordt terugbetaald. De ACM verwacht dat alle reisaanbieders tijdig communiceren en voorbereiding treffen om consumenten automatisch terug te betalen. De ACM zal dit scherp in de gaten houden en op treden als de rechten van de consument niet worden gerespecteerd.  


Previous:

Last-minute vakanties erg in trek

Last-minute vakanties erg in trek

Next:

Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce leveringen

Nieuwe btw-regels voor grensoverschrijdende e-commerce leveringen

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more