Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Coronacrisis versnelt digitalisering groothandel

Digitalisering Groothandels Web

Groothandels zien hun speelveld door digitalisering veranderen. Waar in het traditionele businessmodel de focus lag op grip op goederenstromen, ligt die nu op beheersing van en sturen op basis van data. De coronacrisis heeft deze ontwikkeling versneld, stelt het ING Economisch Bureau vast.  

Van ‘business to business’ naar ‘direct to consumer’
Groothandelaren hebben binnen de keten de ruimte gepakt die retailers en producenten moesten laten liggen en zullen vanwege een dreigende verschraling van het aanbod in de winkelstraat en een toenemende hoeveelheid data consumenten steeds vaker rechtstreeks benaderen. De ontwikkeling van business to business naar direct to consumer is ingezet.  

Digitalisering
Digitalisering en de daarbij steeds grotere hoeveelheid data die beschikbaar komt vormen het fundament voor elk toekomstig businessmodel voor de groothandel. Data verwerken en vervolgens ook commercieel benutten is een extra bron van inkomsten voor groothandels. Hierdoor wordt het proces vergemakkelijkt en kan de arbeidsproductiviteit verhoogd worden, wat uiteindelijk de resultaten binnen de groothandel ten goede kan doen. 

Online platformen
Er is nu momenteel een trend gaande waarbij via online platformen geopereerd kan worden. Dat is een extra verkoopkanaal dat hand in hand kan gaan met andere kanalen zoals fysieke winkels en een eigen webshop. Grote platformen kunnen star zijn, maar ze nemen grote volumes af. Kleinere platformen zijn een stuk flexibeler. De uitdaging zal dus zijn om zowel grote als kleine platformen succesvol te laten werken. 

Datagedreven groothandel vs Traditionele groothandel
In de traditionele situatie werd de positie van de groothandel bedreigd door andere partijen in de keten, dit in tegenstelling tot datagedreven groothandel. Bij datagedreven groothandel biedt digitalisering groothandels kans om ruimte in de keten te pakken. Hierdoor kan de groothandel, de retailer ontzorgen en ontvangt daardoor als tegenprestatie klantdata. Hierdoor kan op hun beurt de online marketing weer verder verbeterd worden. 


Previous:

Versoepelingen voor België en Griekenland

Versoepelingen voor België en Griekenland

Next:

Leenvoorwaarden nog verder aangescherpt door banken

Leenvoorwaarden nog verder aangescherpt door banken

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more