Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

UX-onderzoek om marketingkansen optimaal te benutten

Benut Je Marketingkansen Optimaal Met UX Onderzoeken 1200x500 1

UX-onderzoek, ook wel User Experience onderzoek, wordt uitgevoerd wanneer je de voorkeuren en behoeftes van gebruikers in kaart wil brengen. Daarnaast kun je hier ook mee testen in hoeverre een product hierop zou aansluiten. Je kunt namelijk niet alleen uitgaan van aannames en zult bepaalde dingen ook moeten testen. Daarvoor zijn UX-onderzoeken ideaal en kun je wellicht zelfs je aannames valideren. Hoe benut je je marketingkansen het meest optimaal door middel van UX-onderzoek? Dat lees je in dit artikel.

Wat is de toegevoegde waarde van UX-onderzoek?

Er zitten meerdere voordelen aan het doen van UX-onderzoek. Je betrekt potentiële gebruikers bij het ontwikkelproces, waardoor je niet alleen een product voor de gebruiker maakt maar ook een beetje samen met hen bezig bent. Door het uitvoeren van UX-onderzoek krijg je een breder beeld van de wensen van gebruikers en kun je testen hoe een product hierop aansluit. Je kunt hiermee de marketinguitingen zodanig vormgeven dat deze de doelgroep aanspreken. Daarnaast kun je jezelf ook een voordeel geven ten opzichte van de concurrentie. Door onderzoek te doen kun je namelijk toetsen hoe jouw product in de smaak valt en achterhalen wat gebruikers bij jou missen wat ze wel krijgen bij de concurrent. Hier kun je goed op inspelen. Verder voorkom je ook dat je een mislukt product uitbrengt omdat je tussentijds veel kunt testen en aanpassen.

Hoe vertaal je UX-onderzoek naar marketingkansen?

Na het uitvoeren van je UX-onderzoek kun je dit omzetten naar marketingkansen. Dit is onder te verdelen in twee typen:

  • Direct te benutten: na het testen zal duidelijk worden hoe het product wordt ervaren en wat de voornaamste redenen zijn om het product te gebruiken. Dit kun je gebruiken om marketinguitingen beter vorm te geven.
  • Nieuwe marketingkansen: het uitvoeren van UX-onderzoek zal ook duidelijk maken dat er bepaalde behoeftes zijn van de klant die nog niet worden vervuld door het product. Hier kun je op inspelen zodat je een nog groter publiek kunt bereiken.

De verkennende fase

In de verkennende fase zijn onderzoeken puur gericht op de beweegredenen, behoeftes en voorkeuren van de potentiële gebruikers. Deze onderzoeken kun je doen door middel van enquêtes, focusgroepen of het afnemen van interviews.

De validatiefase

Omdat je nu weet wat de wensen zijn van de potentiële gebruikers, kun je bij deze stap kijken in hoeverre jouw product aansluit op deze wensen. Ook dit wordt onderzocht door het afnemen van interviews, het gebruik van focusgroepen en het uitvoeren van user tests.

De optimalisatiefase

In deze laatste fase is het product uitgebracht en wordt het inmiddels opgepakt door de gebruikers. Nu is het belangrijk om te optimaliseren en een usability-onderzoek te doen. Op die manier kun je nieuwe marketingkansen identificeren.

De rol van UX-onderzoek

UX-onderzoek heeft de afgelopen jaren een steeds grotere rol gekregen binnen de marktstrategie, en er wordt ook zeker niet verwacht dat dit zal afnemen. Eerder toenemen. Het is essentieel dat de wensen van de consument te allen tijde worden meegenomen bij het creëren en optimaliseren van een product. De consument is tenslotte degene die jouw product uiteindelijk moet gaan benutten.

Bij TradeTracker zijn accountmanagers ook continu bezig met soortgelijke onderzoeken. Het rondvragen bij affiliates wat hun wensen zijn en hen koppelen aan de juiste campagnes is hier onderdeel van. In hoeverre ben jij binnen jouw bedrijf al bezig met het doen van UX-onderzoeken? Laat het weten aan jouw lokale accountmanager!


Previous:

Spiru en Zenvol aan het woord

Spiru en Zenvol aan het woord

Next:

Inclusieve Marketing: waarom en hoe zet ik het in?

Inclusieve Marketing: waarom en hoe zet ik het in?

You might like...

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Find out more

Neurodiversiteit in marketing: het belang van inclusieve strategieën

Find out more

Voorkeur voor uitjes per regio verschillend

Find out more

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more