Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Inflatie is fors gestegen, wat kan eraan gedaan worden?

Inflatie Is Fors Gestegen Wat Kan Eraan Gedaan Worden 1200x500 1
De voorlopige cijfers die De Nederlandsche Bank heeft gepubliceerd tonen aan dat de inflatie in Nederland met maar liefst 7,6%is gestegen. Verder is de verwachting dat de prijzen tot de zomer van volgend jaar significant zullen blijven stijgen. Wat zou hieraan gedaan kunnen worden en hoe valt dit op te lossen?  

Inflatie in Nederland

De definitie van inflatie is in hoeverre het leven duurder wordt; hierbij kan worden gedacht aan producten die in de supermarkt worden aangeschaft tot energierekeningen of eten wat wordt besteld in een restaurant. Deze stijging was vorig jaar al zichtbaar waarbij in december 2020 5,6% meer werd betaald door de gemiddelde Nederlander dan een jaar ervoor. Dit percentage was in december 2021 zelfs 7,6% en lijkt dus alleen maar te blijven stijgen.

De reden van de stijgende inflatie

De coronacrisis is momenteel een belangrijke oorzaak van de hoge inflatie. Zo is ook te zien dat de energieprijzen flink zijn gestegen sinds medio 2021. Aan het begin van de crisis daalde vraag naar elektriciteit en gas nog flink omdat de economische situatie plotseling stilviel. Toen de situatie zich sneller dan verwacht weer herstelde, kwam er een stijging van de vraag naar elektriciteit maar bleef het aanbod nog achter. Dit zorgt ervoor dat de prijs omhoog wordt geduwd. Verder is een andere oorzaak dat er momenteel ruzie is tussen de EU en Rusland over de levering van gas. Hierdoor is de gasprijs met al meer dan 300% gestegen. Er wordt verwacht dat de gasprijzen nog geruime tijd hoog zullen blijven, maar binnenkort wel minder zullen stijgen. Echter is de verwachting dat de hoge inflatie nog minimaal zal voortduren tot de zomer van 2023.

Oplossing tegen oplopende inflatie

De ontwikkelingen binnen de Europese Centrale Bank zijn cruciaal om in de gaten te houden, omdat de inflatie hier ook afhankelijk van is. De ECB zou door middel van een renteverhoging de groei van de inflatie kunnen remmen. In het geval van een hogere rente wordt er meer op de spaarrekening verdiend, waardoor men het spaargeld dus langer op hun bankrekening laat staan. Voorlopig liggen er nog geen plannen klaar door de ECB om de rente te verlangen omdat de hoge inflatie ten grondslag ligt aan externe factoren.

Ook zou de Nederlandse overheid een rol kunnen spelen in het herstel van de inflatie. Op dit moment wordt een deel van de energierekening gecompenseerd, hierdoor betalen Nederlandse huishoudens minder. Dat maakt het draaglijker voor mensen met een laag inkomen. Helaas lost de overheidscompensatie alleen niet alles op, maar maakt het de financiële situatie een stuk gunstiger.

Affiliate marketing

De inflatieontwikkelingen zijn zeker belangrijk onder de loep te nemen omdat dit een direct verband heeft op prijsstijgingen. Daarom is het belangrijk de online promotie zo goed mogelijk op orde te hebben. Het product of de dienst moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven voor de consument, ondanks de prijsstijgingen. Hier kunnen bijvoorbeeld consumentenacties een belangrijke rol in spelen. Een goed platform om goede online promotie te realiseren is onder andere Affiliate marketing, waarbij diverse mogelijkheden zijn de promotie via verschillende kanalen uit te zetten. Neem contact op met uw lokale Accountmanager om dit bespreekbaar te maken.


Previous:

Carpetdreams.nl aan het woord

Carpetdreams.nl aan het woord

Next:

Voja Travel in de spotlight

Voja Travel in de spotlight

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more