Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Maart recordmaand opwekken schone energie  

Schone Energie Web

Nog nooit eerder is er in Nederland zoveel duurzame energie opgewekt als vorige maand. Op het hoogtepunt, op 26 maart, was zelfs meer dan drie kwart van de stroomproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen, blijkt uit gegevens van Energieopwek.nl.  
 
In totaal is er in de afgelopen maand 11 procent meer schone energie opgewerkt dan in zelfde maand een jaar eerder. Het gaat hierbij dan niet alleen om stroom, maar ook om bijvoorbeeld warmte. In de top tien van ‘meest duurzame’ dagen aller tijden staan zes dagen van maart 2021.  
 
Dat de opbrengst van de hoeveelheid zonne- en windenergie stijgt, komt voornamelijk doordat er in Nederland steeds meer windmolens en zonnepanelen staan. Zo is het windvermogen op zee verdubbeld in vergelijking met vorig jaar en is het aantal zonnepanelen met 30 procent gestegen.  
Dit heeft ervoor gezorgd dat op 26 maart 2021 een kortstondige piek is bereikt van maar liefst 77 procent schoon opgewekte stroom. Dit percentage ligt hoger dan wat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) überhaupt verwacht voor het jaar 2030. Het PBL stelt dat over negen jaar gemiddeld 75 procent van de Nederlandse stroomproductie hernieuwbaar zal zijn.  
 
13 maart was de beste dag van afgelopen maand. Toen was bijna 50 procent van de Nederlandse elektriciteit afkomstig uit duurzame bronnen. Over de gehele maand komt het gemiddelde uiteindelijk een stuk lager uit: 32 procent van de stroom kwam hiervan uit hernieuwbare bronnen. Dit is nog altijd hoger dan in zelfde maand in 2020. Toen bleef de teller slechts op 28 procent staan.

Previous:

AEX bereikt hoogste slotstand ooit 

AEX bereikt hoogste slotstand ooit 

Next:

‘Vaccinpaspoorten gaan zeker een rol spelen’ 

‘Vaccinpaspoorten gaan zeker een rol spelen’ 

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more