Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Meetbare communicatie

Meetbare Communicatie 1200

In een tijd waarin we steeds meer met elkaar communiceren, is het belangrijk om een goede manier te vinden om dat te doen. Afhankelijk van de situatie, heeft elke vorm van communicatie zijn voor- en nadelen. Meet. De volgende drie signalen maken duidelijk wat je moet doen.

Openheid

Het gebeurt nog te vaak dat een communicatie sterk leunt op één rapportagevorm om de uitkomsten van een ingezet beleid te communiceren. Maar wat nou exact de impact is dat ontbreekt hierbij vaak. Hoe zorg je er nou voor dat andere doelgroepen jouw werk snappen en op de juiste waarde beoordelen?

Het is belangrijk om te streven naar eenvoud. Eenvoud, overzicht en transparantie is belangrijk. Neem bijvoorbeeld drie tot zes belangrijke meetindicatoren die op één of twee slides worden vermeld. Vooral visueel, laat duidelijk zien of het goed of minder goed gaat. Daniel Kahneman (gedragspsycholoog en nobelprijswinnaar) leerde ons al dat er twee denksystemen bestaan, namelijk: breinsysteem 1: wordt beïnvloed door trends, beelden en draait op emotie en breinsysteem 2: is analytischer en rationeler van aard.

Daarnaast is het belangrijk om regelmatig te communiceren, stel ook concrete actiepunten op. Voordat je gaat meten is het wel belangrijk om te bepalen waarop je wil gaan rapporteren. Wat zijn de doelstellingen? Welke impact wil je met je communicatie genereren? Wat is de mate van succes? En voor wie is de rapportage bestemd?

Rapporteren

Meetbare communicatie maakt het eenvoudiger voor alle betrokkenen om hun verschillende ideeën en visies uit te drukken in een document. Iedereen heeft vaak de neiging om overal apart over te rapporteren, inclusief alle details die er maar te vertellen zijn. Dit is niet verkeerd, maar haalt wel de kracht weg. Presenteer daarom ook de belangrijkste KPI’s van de inzet van de instrumenten in een geïntegreerde rapportage. Belangrijk blijft, waar kun en wil je op meten? Zo kun je kijken naar de zichtbaarheid, engagement en invloed en gedrag. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden.

Stakeholders

Als je effectieve communicatierapportages wilt creëren, is het belangrijk om voorafgaand aan je campagnes de interne stakeholders te betrekken bij het maken van keuzes ten aanzien van doelen, doelgroepen en strategie. Daarnaast is het belangrijk om een meetplan op te stellen, waarin je laat zien wat je doelen zijn, de afgeleide communicatie KPI’s en de manieren waarop je dit wil meten. Bij het opstellen van het meetplan is het belangrijk om te controleren of de afgeleide KPI’s realistisch zijn. Als je dit goed doet, creëer je effectieve communicatierapportages die de toegevoegde waarde tonen van communicatie bij bedrijfsdoelen.

Het is duidelijk dat meetbare communicatie een waardevol hulpmiddel is om een goede dialoog te voeren. Het is ook belangrijk om te onthouden dat er een aantal principes zijn die gevolgd moeten worden om deze vorm van communicatie te laten slagen. Ten eerste moeten alle betrokkenen gelijke kansen krijgen om te praten. Ten tweede moet er een open en eerlijke dialoog zijn tussen alle partijen. En ten derde moet er duidelijkheid zijn over wie het laatste woord heeft. Als deze principes worden gevolgd, zal meetbare communicatie een effectieve manier zijn om met elkaar te communiceren.

Affiliate marketing

Uiteraard is het ook belangrijk om overige partijen mee te nemen in jouw doelstellingen. Heb jij jouw doelen al gecommuniceerd met jouw accountmanager van TradeTracker? Binnen het TradeTracker dashboard krijg je inzichtelijk wat de doelen zijn en waar de campagne op het moment staat. Jouw persoonlijke accountmanager helpt graag met het instellen van de juiste doelstellingen en het analyseren van de behaalde resultaten.


Previous:

Abonnement box opstarten

Abonnement box opstarten

Next:

Artificial Intelligence in de reisbranche

Artificial Intelligence in de reisbranche

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more