Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Ranch-style SEO: de nieuwe manier om content te produceren

Ranch Styleseo
Recent heeft Google een verandering doorgemaakt in de omgang met zoekopdrachten en content beoordeling. Dit heeft de impact van SEO drastisch veranderd en vraagt daarmee een andere strategie. In het huidige Google landschap is het belangrijk om te focussen op specifieke onderwerpen, in plaats van algemene artikelen waarin alles wordt afgedekt.

Deze verandering heeft ook veel impact gehad op de eigenaren van affiliate websites. Uit onderzoek van Start24 bleek dat websites die hoofzakelijk op een affiliate marketingmodel leunen naar schatting 37,65% van hun maandelijkse verkeer zijn verloren. In dit artikel zal worden ingegaan op hoe jij als affiliate de schade kan beperken en kan inspelen op deze verandering, door het veranderen van je SEO-strategie.

Zoekgedrag wordt door de toevoeging van AI-resultaten in de SERP, steeds specifieker. Dit zorgt ervoor dat er een groter aandeel van longtail-zoektermen ontstaat. Als affiliate kan je hierop inspelen door de ‘Ranch-style SEO’ toe te passen bij het produceren van content. Via deze methode vang je langere zoekopdrachten op door gericht content te bieden.

Wat is ‘ranch-style SEO’?

Bij het traditionele ‘skyscraper SEO’ is er sprake van grote hoeveelheden content waarbij een onderwerp van alle kanten belicht wordt. ‘Wat is …’, ‘hoe werkt …’, ‘waarom …’, etc. Daarbij wordt bij dit type SEO vaak gebruik gemaakt van een inhoudsopgave waarin veel zoektermen worden toegevoegd.

In tegenstelling tot skyscraper SEO, wordt bij ranch-style SEO-content opgesplitst in specifieke onderwerpen. Hierbij wordt dus geen lange algemene tekst geschreven over een onderwerp, maar wordt juist een onderdeel van een onderwerp uitgebreid belicht. Hierdoor sluiten teksten beter aan op specifieke zoekvragen. ‘Zo gebruik je …’, ‘Dit zijn de voordelen van …’, etc.

Ranch-style SEO is geïntroduceerd door Bernard Huang. De term verwijst naar een “uitgestrekt gebied” van een Amerikaanse veehouderij. Het is bedoeld als metafoor: op de vlakte kan een zoeker gemakkelijk passende content vinden die aansluit bij de behoefte. Waar bij skyscraper SEO eerst de hele toren doorzocht moet worden.

Ranch-style SEO richt zich dus voornamelijk op zoekintenties en het toevoegen van nieuwe informatie, in plaats van op zoekwoorden en volumes. Daarnaast focust ranch-style SEO op het toevoegen van eerstehands ervaringen, expertise, relevantie en het toevoegen van waardevolle informatie aan de Google Knowledge Graph, bij het maken van content.

Het belang van ‘ranch-style SEO’

De updates van het Google algoritme zijn de laatste jaren steeds meer gericht op kwaliteit van websitecontent en gebruikservaring. Een van de oorzaken is de toename in het gebruik van AI voor contentproductie. Hierbij ontstaan grote hoeveelheden content van lage kwaliteit. AI genereert daarnaast geen originele informatie momenteel.

Zo heeft Google in maart 2024 een grote ‘Helpful Content’-update doorgevoerd en hanteren zij het EEAT-principe (Experience – Expertise – Authority – Trustworthy). Waarbij het nu steeds belangrijker wordt om nieuwe informatie en expertise toe te voegen aan je content. Het heeft dus geen zin om alleen content maken op basis van zoekwoorden.

Met behulp van ranch-style SEO wordt het toevoegen van nieuwe informatie aan de Google Knowledge Graph en het belichten van je eigen expertise en ervaring makkelijker. De focus ligt op het aansluiten bij de zoekbehoeftes door niet alleen te focussen op zoekwoorden maar op het uitlichten van één specifiek gedeelte van een groter onderwerp.

De menselijke kant van Google

In de huidige tijd worden traditionele zoekmachines vervangen door andere kanalen als Reddit en Quora en AI-generators. Google heeft als reactie hierop hun algoritme aangepast om hoge kwaliteit en betrouwbare content hoger te tonen in de zoekresultaten. Om dit te realiseren zet Google handmatige beoordelaars in.

De handmatige beoordelaars maken gebruik van het EEAT-principe voor het beoordelen. Hierbij speelt ‘Experience’ een belangrijke rol. De beoordelingen helpen het algoritme om kwalitatieve content te sneller te herkennen. Als affiliate is het daarom belangrijk om rekening te houden met deze handmatige beoordelaars. Hiervoor zijn een aantal focuspunten om je content op aan te passen:

  • De koppen aantrekkelijk maken waardoor je de aandacht van de lezer vasthoudt.
  • Het toevoegen van informatie van de auteur waarbij de expertise van de auteur naar voren komt.
  • Toevoegen van bronnen aan de tekst of het uitvoeren van onderzoek.
  • Eigen Visuals creëren.

Deze punten zijn niet alleen voordelig voor de beoordelingen voor het algoritme, maar ook voor je eigen lezers.

Hoe te implementeren?

Voor het toepassen van ranch-style SEO ligt de focus vooral op het toevoegen van nieuwe waardevolle content, waarbij eigen perspectieven naar voren komen. In de tabel staan een aantal methodes voor het identificeren van nieuwe content onderwerpen en hoe je hier ranch-style SEO op kan toepassen.

Voordelen  Nadelen  
Onderwerpen met zoekvolume nul Je bent de voorloper in de branche. Er is al interesse in het onderwerp, te identificeren via zoekmachinetools. Lastig om diepgaand onderzoek uit te voeren. 
Video’s Concurrentievoordeel, moeilijk te repliceren.  Kost veel tijd en moeite. 
Eigen onderzoek  Moeilijk te repliceren.  Kost veel tijd en moeite, kan door concurrentie gebruikt worden. 
Mens-gestuurde AI  Identificeren van niches  Is niet foutloos. 

Het is daarnaast goed om er rekening mee te houden dat deze manier van SEO niet op elk type content toepasbaar is. Vooral op product- en servicepagina’s is het niet geschikt. Daarnaast is het ook niet geschikt voor branded content, wanneer je hoog wil ranken op merknaam.

Hoe nu verder

SEO heeft een shift gemaakt van een technisch naar een content creatief perspectief, waarbij kwaliteit en gebruikerservaring prioriteit is. Hierbij wordt gefocust op zoekintentie in plaats van volume. Er wordt beter ingespeeld op de behoefte van de gebruiker. Daarnaast draagt het bij aan de Google Knowledge Graph waardoor je hoger rankt in de zoekresultaten op de SERP op basis van expertise. Je publiek blijft betrokken bij de content die je produceert door het aanbod van relevante en kwalitatieve content. Wat ervoor zou moeten zorgen dat je als affiliate de schade beperkt in het verkeersverlies na de nieuwste update.


Previous:

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Succesvolle affiliate trip naar Adembenemend Albanië met TUI

Next:

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more