Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Rebranden

Rebranden 1200x500 1

In de online marketing is het van essentieel belang om de branding goed op orde te hebben, aangezien dit ervoor zorgt dat de merknaam zo goed mogelijk naar voren wordt gebracht. Branding kan dus worden gezien als een ijsberg, alleen is het soms verleidelijk niet onder de top van de ijsberg te kijken waar een onzichtbare wereld schuilgaat, namelijk de wereld van merkuitvoering en technologie. Dit wordt vaak over het hoofd gezien en verdient meer aandacht, ook in het geval van bijvoorbeeld rebranding of merkwijziging.

Onder de ‘top’ van de ijsberg

Wat er precies wordt bedoeld met de ‘top’ van de ijsberg is het zichtbare deel van branding, oftewel de wereld van de magie en creativiteit. Hierbij kan worden gedacht aan de strategische en creatieve ontwikkeling van alle mogelijke communicatie en zichtbaarheden van merken. Dit kan bijvoorbeeld een leuke campagne, een aantrekkelijk merk zijn of een innovatief product. Echter, bevindt zich onder de top van de ijsberg het ‘onzichtbare’ deel, waar het vooral om logica draait. Hier komt veel bij kijken en dit heeft een grote financiële impact op de business van organisaties. Hierbij moet worden gedacht aan een goede strategie om ervoor te zorgen dat rebranding zo succesvol mogelijk wordt gemaakt.

De redenen voor rebranding

In bepaalde situaties is het noodzakelijk voor organisaties merkverandering door te voeren, dit om ervoor te zorgen dat er een nieuwe en betere weg wordt ingeslagen waar het bedrijf profijt van zal hebben. Echter, dient dit wel op de correcte wijze te worden gedaan om miscommunicaties te voorkomen. Redenen voor rebranding kunnen zijn: internationaal groter worden, een fusie die heeft plaatsgevonden of simpelweg een nieuwe strategische koers die wordt ingeslagen.

Executie rebranding

Vaak zoeken organisaties externe hulp bij de ontwikkeling van een nieuwe merkstrategie en de creatieve vormgeving van een nieuwe merkidentiteit, wat gezien kan worden als het ‘topje van de ijsberg’. Gemiddeld gezien veranderen organisaties slechts eens in de zeven jaar iets aan hun merk, dus is het belangrijk dit goed te doen mocht dit plaatsvinden. In de meeste gevallen hebben organisaties vooral op technologisch gebied de juiste expertise niet zelf in huis. Het is belangrijk externe hulp tijdig in te slaan bij een goede executie van rebranding. Gemiddeld gezien dient een organisatie ervan uit te gaan dat iedere euro geïnvesteerd in strategie en creatie tot een investering van 20 euro in de implementatie leidt.

Conclusie

Al met al is het belangrijk voor organisaties om eerst goed te  analyseren welke strategie past bij de rebranding en welke hulp ingeschakeld dient te worden. Het is hierbij de bedoeling om middels  brainstormsessies en analyses uit te komen bij een concreet plan wat naadloos bij het merk aansluit. Vervolgens is het implementeren en toegankelijk maken voor alle gebruikers de volgende stap die genomen moet worden om uiteindelijk succesvolle rebranding toe te passen.

Affiliate marketing

Ook in het geval van rebranding is het van belang dit op de marketingkanalen duidelijk te communiceren zodat affiliates  wijzigingen kunnen doorvoeren in het promotiemateriaal. Neem dus tijdig contact op met uw accountmanager in geval van rebranding om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk wordt doorgevoerd en miscommunicatie wordt voorkomen.


Previous:

Three strikes-pilot

Three strikes-pilot

Next:

Opzoek naar de oplossing voor Brand Bidding?

Opzoek naar de oplossing voor Brand Bidding?

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more