Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Three strikes-pilot

Three Strikes Pilot 1200x500 2 1Google start vanaf september 2021 met een nieuw pilotsysteem. Deze pilot betreft een systeem waarbij er 3 waarschuwingen worden gegeven voor herhaalde schendingen van het advertentiebeleid. Hiermee wil Google voorkomen dat er onveilige of schadelijke tekst- en display advertenties worden getoond.  

De pilot werkt voor het beleid omtrent het mogelijk maken van oneerlijk gedrag, niet goedgekeurde stoffen en gevaarlijke producten of services. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om advertenties die bijvoorbeeld misleidende producten of gedrag promoten, zoals onder andere drugs. Deze advertenties zijn al verboden, maar er zullen nu zwaardere straffen worden geïntroduceerd bij iedere extra waarschuwing.

De eerste keer dat de advertentie het beleid van Google schendt zal de advertentie worden verwijderd en zal er een melding van worden gegeven. Indien er binnen 90 dagen na de eerste melding weer een advertentie is die het beleid van Google schendt zal er een eerste waarschuwing worden gegeven. Het account wordt dan voor 3 dagen geblokkeerd en er worden dan ook geen advertenties meer weergegeven. De adverteerder zal geïnformeerd worden per e-mail.

De tweede waarschuwing zal volgen na een schending van het beleid waarvoor de eerste waarschuwing is gegeven en waarbij er binnen 90 weer een schending is. Hierdoor wordt het account voor 7 dagen geblokkeerd en er worden geen advertenties weergegeven, dit geldt  direct als laatste waarschuwing aan de adverteerder om opschorting van het account te voorkomen. Tot slot komt de derde en laatste waarschuwing, weer een schending van het advertentiebeleid binnen 90 dagen na de tweede waarschuwing. Bij deze waarschuwing wordt het account opgeschort vanwege herhaalde schendingen van het beleid.

Bij de eerste twee schendingen van het beleid dient de adverteerder eerst de advertentie te corrigeren. Hiervoor moet er een formulier worden ingediend voordat de advertenties hervat kunnen worden.

De waarschuwingen verlopen na 90 dagen, als er binnen deze 90  dagen geen schendingen meer plaats vinden, behoudt het account van de adverteerder de goede reputatie. Als er na deze 90 dagen opnieuw een waarschuwing plaats vindt, dan begint het gehele proces weer opnieuw. Als adverteerder kan er na invoeren van de pilot nog steeds bezwaar worden gemaakt tegen de handhavingsbeslissingen.

Het is belangrijk om de advertenties goed te controleren, dit geldt niet alleen voor de koppen en de beschrijvingen, maar ook voor de extensies en URL’s. Hou er rekening mee dat er geen bewoording gebruikt wordt die door het algoritme verkeerd opgevat kan worden.


Previous:

Interview: Silverjet

Interview: Silverjet

Next:

Rebranden

Rebranden

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more