Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Risico’s bij het bouwen van een webshop

Risico Webshop 1200x500 1

Bij het bouwen van een webshop wil je het liefst zo snel mogelijk live. Dat is goed, want zonder doelstelling kan je niet werken. Tijdens het bouwen van een webshop kunnen zaken misgaan. Het liefst bouwt iedereen state of the art webshops, maar men moet wel realistisch blijven. In dit artikel worden 4 risico’s besproken waar je extra op moet letten bij het (laten) bouwen van een webshop.

1. Slechte interne security
Je online security is zo sterk als je sterkste schakel. Er blijven altijd risico’s aanwezig bij het dichtbouwen van de online security. De interne security van bedrijven is vaak niet op orde. De grootste oorzaak hiervan is het gebrek aan kennis en bewustzijn. Medewerkers slaan wachtwoorden bijvoorbeeld op in Word-documenten of schrijven ze ouderwets op post-its die ze aan het computerscherm plakken. Ook kan het gebeuren dat zij gevoelige informatie delen via WhatsApp of e-mail. In het ergste geval worden zij (en daarmee uiteindelijk de organisatie) slachtoffer van phishing.

Om de kans op een verslechterde online security te verkleinen, kan je samen met je team bijvoorbeeld eens een online security workshop boeken.

2. Verantwoordelijkheid tussen partijen
Een webshop bouwen, laten migreren of onderhouden is veel werk. Vaak komen er dan ook meerdere partijen bij kijken. Denk aan een webshop agency, een marketingbureau en UX-designer. Als er wordt samengewerkt met meerdere partijen, bestaat er altijd een risico dat de verantwoordelijkheden niet duidelijk zijn vastgelegd, er miscommunicatie ontstaat en er geen juiste actie wordt ondernomen. Het is belangrijk dat het bij alle partijen duidelijk is wie welke taken oppakt. Om te zorgen voor heldere en precieze communicatie tussen alle samenwerkende partijen, moeten de verantwoordelijkheden van alle partijen duidelijk contractueel worden vastgelegd.

3. Ad hoc werkzaamheden
ICT-projecten staan bekend om ad hoc werkzaamheden. Het komt vaak voor dat jij of het bedrijf toch een andere achtergrondkleur, andere indeling van teksten of extra functie op de homepage wil. Dit is ook niet zo gek, want het bouwproces leidt tot nieuwe creatieve ideeën. Het minimaliseren van het risico op ad hoc werkzaamheden is altijd aan te raden. Door er van tevoren bewust van te zijn ga je efficiënter te werk. Als ad hoc taken onvermijdelijk blijken, dan is het belangrijk dat deze op een verantwoorde manier worden uitgevoerd.

4. Onsuccesvolle MVP
Het laatste waar je op zit te wachten is de Minimal Viable Product (MVP) en dat deze niet aanslaat bij medewerkers en/of klanten. Je hebt iets moois opgeleverd maar er wordt door de gebruikers geen waarde aan gegeven. Het betekent dat de gebruikers de webshop niet vertrouwen en dus ook niet willen gebruiken. Hierdoor moet er een nieuw bouwproces doorlopen worden waardoor je planning mogelijk uitloopt. Zorg er dus voor dat je je bewust bent van het risico zodat je deze kunt minimaliseren.

In dit artikel zijn er vier risico’s besproken waar je tegenaan kan lopen als webshopeigenaar wanneer je een nieuwe shop gaat laten bouwen. Sommige risico’s kan je inperken door de juist voorbereidingen te treffen, maar andere risico’s zijn nou eenmaal lastiger te voorkomen. Hou de risico’s daarom altijd in gedachten. Ben je benieuwd naar optimalisaties voor jouw webshop op het gebied van affiliate marketing? Neem dan contact op met je lokale TradeTracker accountmanager. Meer informatie over het boosten van je webshop lees je in dit artikel.


Previous:

Wet- en regelgeving voor de marketing in 2023

Wet- en regelgeving voor de marketing in 2023

Next:

Promotiestrategie is belangrijk binnen contentmarketing

Promotiestrategie is belangrijk binnen contentmarketing

You might like...

Adverteerder Voigt-travel.nl aan het woord

Find out more

Vertrouwen opbouwen bij de consument door storytelling en fysieke beleving die zorgen voor binding

Find out more

Stijging in de mediasector ondanks stilstaande economie

Find out more

De ontwikkeling van customer experience op verschillende kanalen

Find out more