KAMPANJER

Se listen over tilgjengelige kampanjer fra TradeTracker. Det er mange kampanjer i mange land som venter på å bli synlige på nettstedet ditt. Les gjennom kampanjebeskrivelsen, og søk nå for å komme i gang.

trivago.no

trivago.no (Se below for English version)
Om trivago

Transaksjoner legges til automatisk og regelmessig basert på trivagos rapportering. På grunn av dette er provisjonen satt til 100%.

trivago er en ledende global hotellsøkeplattform med fokus på å endre måten, reisende søker etter og sammenligner hoteller og alternativ innkvartering. Plattformen ble etablert i 2005 i Düsseldorf, Tyskland, og gir reisende mulighet til å foreta informerte beslutninger ved å tilpasse sine hotellsøk og gi dem adgang til et stort utvalg av hotellopplysninger og priser. trivago gjør det mulig for sine annonsører å utvikle sin virksomhet ved å gi adgang til et bredt publikum av reisende via sine nettsider og apps.

Pr. 31. mars 2018 har trivago etablert 55 lokale plattformer knyttet opp mot over to millioner hoteller og alternativ innkvartering. trivago giver tilgang til over to millioner hoteller, samt alternativ innkvartering, med priser og tilgjengelighet fra over 400+ bookingsider og hotellkjeder i over 190 land.

4 grunner til å søke om å bli promotør for trovago.no's program:
- Markedsledende innenfor hotellsøkebransjen
- Betydelig antall tilbud for brukerne
- Innbydende kompensasjon
- Dynamisk program


Affiliate-program utbetaling:

Utbetalingen varierer avhengig av verdien på brukerreisen. Brukerreisen starter fra første besøk på trivago og slutter på deres annonsør sine nettsider.

Verdien av utbetalingen er en kombinasjon av utbetalinger, bekreftede bookinger og bookingverdi.

(Clickout innebærer et lead når en bruker lander på trivago og deretter omdirigeres til et nettsted tilhørende en av trivagos reklamepartnere)

Transaksjoner legges automatisk og regelmessig til basert på trivagos rapportering. På grunn av dette er provisjonen satt til 100%.

Transaksjoner og provisjoner legges til hver uke basert på trivagos rapportering. Siste måneders endelige provisjon underkastes mindre endringer.


In English:

About trivago

Transactions will be added automatically on a regular basis based on trivago’s reporting. For this reason the commission is set to 100%.

Trivago is a leading global hotel search platform with the focus on reshaping the way travelers search for and compare hotels and alternative accommodations. Incorporated in 2005 in Düsseldorf, Germany, the platform allows travelers to make informed decisions by personalizing their hotel search and providing them access to a deep supply of hotel information and prices. trivago enables its advertisers to grow their businesses by providing access to a broad audience of travelers via its websites and apps.
As of March 31, 2018, trivago has established 55 localized platforms connected to over two million hotels and alternative accommodations. trivago provides access to over two million hotels, including alternative accommodations, with prices and availability from over 400+ booking sites and hotel chains in over 190 countries.

4 Good reasons to join trivago program:

● Well-known brand and a market leader in the field of hotel search;
● Extensive deals for your visitors;
● Attractive remuneration;
● Dynamic payout program

Affiliate Program Specifics Payout:
The payout varies on the value of the user journey. The user journey starts from the first visit on trivago and ends on our advertiser’s websites.
The value of payout is a combination of clickouts, confirmed bookings and booking value.
(Clickout refers to a lead that a user who lands on trivago and redirects to trivago’s advertising partner site)
Transactions will be added automatically on a regular basis based on trivago’s reporting. For this reason the commission is set to 100%.
Transactions and commissions will be added weekly based on trivago’s reporting. End of month final commission is subjected to minor changes.