TRADETRACKERS AFFILIATEPROGRAM

Markedsfør TradeTrackers eget affiliateprogram

Bli med i programmet, så kan du tjene mer ved å verve kvalitetspublishere.

Med dette totrinnsprogrammet gir TradeTracker sine affiliates en unik mulighet til å tjene på en totrinns provisjonsmodell. Det betyr at når en aktiv affiliate rekrutterer nye affiliates, blir disse underaffiliates av affiliaten som rekrutterte dem. Hvis en underaffiliate skaffer en lead eller et salg, vil rekruttereren automatisk få provisjon for salget eller leaden. Underaffiliaten får fortsatt vanlig provisjon.

Det eneste du trenger for å begynne å tjene penger, er å bruke TradeTrackers egne bannere eller tekstlenker. Hver ny affiliate som registrerer seg hos TradeTracker etter å ha klikket på banneret/lenken, blir din underaffiliate.

Du får et unikt dashboard med to trinn slik at du kan holde oversikt over dine underaffiliates. Alternativt kan du begynne å markedsføre en av våre internasjonale kampanjer.