REGLER FOR GOD FORRETNINGSSKIKK

I et marked hvor integritet er en nøkkelfaktor for å lykkes, driver ansatte i TradeTracker.com virksomhet med best mulig transparens, etikk, lederskap og samarbeid for å maksimere verdien for våre aksjonærer. Vi er bevisst på påvirkningskraften vår stilling har i det økonomiske systemet, og vi forstår ansvaret vårt. Vi overholder lovverket, og vi forventer at partnerne våre gjør det samme.

1. TradeTracker.com – regler for god forretningsskikk

TradeTrackers regler for god forretningsskikk er en veiledning basert på vårt syn på hvordan nettmarkedsføring skal gjennomføres, og har som mål å bidra til et bærekraftig forhold mellom annonsører og publishere. Reglene skal brukes som grunnlag for god forretningsskikk. Internettmarkedsføring er i stadig endring, og det er også teknologi, fremgangsmåter og teknikker. Derfor vil reglene endres og tilpasses slik at bransjestandarder er i tråd med våre verdier og vårt syn. Målet med disse reglene er å sørge for at alle som jobber i TradeTracker-nettverket, både annonsører, byråer, affiliates og TradeTracker-ansatte, overholder generelle og konkrete retningslinjer om bruken av TradeTracker-nettverket.

2. Regler for god forretningsskikk for publishere

Målet med regler for god forretningsskikk for publishere er at de overholder generelle retningslinjer for å sende trafikk til TradeTrackers annonsører. På generell basis skal publishere alltid tilby best mulig transparens ved å forklare hvor trafikken kommer fra i beskrivelsen av nettstedet sitt og i markedsaktivitetene sine. For å oppnå denne transparensen må publishere følge retningslinjene nedenfor. Publishere som ikke overholder retningslinjene, kan fjernes fra programmet og/eller TradeTrackers nettverk. I tillegg til reglene skal publishere alltid overholde og bruke vilkårene for hver enkelt kampanje. Generelt sett vil disse retningslinjene hjelpe affiliates med å sende trafikk av den kvaliteten som TradeTracker-annonsører forventer å få. 2.1. E-postmarkedsføring Alle publishere som bruker trafikk fra e-post, må overholde lokale lover og regler for e-postmarkedsføring. Brukere må gi samtykke (fortrinnsvis to ganger) for å motta e-post, og det må aldri sendes søppelpost. 2.2. Innhold Intet innhold på publisheres nettsted skal være brudd på opphavsrett eller tredjeparts intellektuelle rettigheter. Innholdet må ikke inneholde ulovlige, pornografiske, voldelige eller diskriminerende meldinger, og det må ikke skade omdømmet til annonsører, affiliates eller andre som er knyttet til TradeTracker og/eller TradeTracker selv. Innholdet må alltid overholde lokale lover og/eller regler. 2.3. Kunstig trafikk Kunstig trafikk (fra roboter, skript eller annet) er ikke tillatt i TradeTrackers nettverk. Forbrukere skal ikke tvinges til å besøke annonsørens nettsted. Dette gjelder også gjentatte manuelle klikk. 2.4. Kilde for klikk Publisher skal ikke skjule hvor klikkene kommer fra. Trafikken skal kun komme fra nettadressen som er angitt for affiliatenettstedet. 2.5. PPC / SEA PPC / søkemotorannonsering er ikke tillatt for merkevarenavn som tilhører TradeTrackers annonsører med mindre det er beskrevet i retningslinjene for kampanjen. 2.6. Svindel med salg/salgsmuligheter Det er forbudt å simulere transaksjoner som sluttbruker i TradeTrackers nettverk. Dette kan blant annet inkludere falsk transaksjonsinformasjon, egengenererte transaksjoner (med eller uten betaling) eller automatisk genererte transaksjoner. 2.7. Informasjonskapsler Nettstedseiere må overholde lokale regler for informasjonskapsler og personvern. 2.8. Informasjon om nettsted Informasjonssiden og informasjonen om nettstedet skal gi en grundig forklaring på affiliatens aktiviteter og trafikkilder. Alle affiliatenettsteder må oppgi riktig «nettstedtype» og «kategori». Hvis affiliate bruker tredjeparts trafikkilder eller betalt trafikk, må det oppgis i beskrivelsen av nettstedet. 2.9. Cashback og lojalitetsprogrammer Affiliates som bruker cashback, premier, «få betalt for å …» eller lojalitetsprogrammer, må overholde retningslinjene for hver enkelt kampanje. Manglende transaksjoner må rapporteres til TradeTrackers affiliatesupport via e-post eller ved å sende en melding til annonsøren. 2.10. Nettsteder som tilbyr kupongkoder Nettsteder som tilbyr kupongkoder, må overholde de aktuelle retningslinjene for kampanjene. Insentiver og kupongkoder som har utløpt, må merkes som utløpt eller fjernes fra nettstedet. Villedende eller falske kupongkoder er forbudt, og nettsteder som tilbyr kupongkoder, skal kun tilby kupongkoder som er gjort tilgjenglig for konkrete publisher(s) eller kampanjen generelt. 2.11. Spyware/Malware Markedsføring via spyware/malware eller (kjøpt) trafikk er forbudt. 2.12. Adware Bruk av trafikk fra adware (for eksempel skrivebordsprogrammer og verktøylinjer) er kun tillatt hvis det er innhentet skriftlig tillatelse fra TradeTracker og annonsørene som markedsføres. Adware må installeres av kunden, ikke automatisk eller uten at kunden merker det. 2.13. Sosiale medier Publishere kan bruke sosiale medier til å drive trafikk til sitt eget nettsted (hvis informasjonen ikke er villedende). Trafikk fra sosiale medier til annonsører skal overholde retningslinjene for kampanjen, og det kreves skriftlig tillatelse fra annonsøren i forkant. 2.14. Brutte lenker Brutte lenker rapporteres i delen for brutte lenker på affiliateplattformen. Publishere bes om å regelmessig kontrollere at lenkene fungerer. Brutte lenker må korrigeres så fort som mulig. 2.15. Kommunikasjon med annonsører Kommunikasjon med annonsører (for skriftlig tillatelse til enkelte kampanjer) kan gjøres via TradeTrackers meldingssystem på affiliateplattformen. Man kan bli varslet når det er mottatt en melding. Varselet slås på under e-postinnstillingene. 2.16. Fjerning av annonser og/eller kampanjemateriell. Publishere som blir bedt om å fjerne kampanjemateriell og/eller annonser av annonsører og/eller TradeTracker, må gjøre det innen to arbeidsdager. 2.17. Kampanjenyheter og nyheter fra TradeTracker Publishere kan selv bestemme hvilke nyheter de ønsker å få (via e-post) fra TradeTracker. Publishere kan selv velge hyppigheten, segmentet eller kampanjene for utsending av nyheter. 2.18. Internasjonalt Publishere som ønsker å markedsføre kampanjer fra andre TradeTracker-land, må først registrere seg for de aktuelle landene. Dette gjøres på plattformen ved å legge til et nytt nettsted i kontoen under «Konto -> mine nettsteder» og velge det aktuelle landet. Når henvendelsen er godkjent, blir det nye landet tilgjengelig på plattformen. 2.19. Betaling til publishere Med mindre annet er avtalt, får publishere betalt i neste betalingsrunde når annonsørene har betalt provisjon til TradeTracker. Publishere blir betalt i henhold til vilkårene de har godtatt. Publishere har ansvaret for å oppgi og kontrollere betalingsinformasjonen i plattformen. Der utbetalingen er underlagt skatt, vil utbetalingen kun gjennomføres dersom kontoen er angitt som firmakonto med riktig firmainformasjon. Det er ikke mulig å endre detaljer vedrørende betalt skatt i ettertid.

3. Regler for god forretningsskikk for annonsører

Målet med regler og retningslinjer for god forretningsskikk for annonsører er å sikre at kampanjene blir så transparente, rettferdige og åpne som mulig slik at publishere som gjennomfører kampanjene, vet hva de kan forvente seg av annonsørene ved å tydeliggjøre roller og ansvarsområder. 3.1. Innhold Annonsører må sørge for at innholdet på nettstedene deres overholder lokale lover og regler og at nettstedet ikke har ulovlig, pornografisk, voldelig eller diskriminerende innhold eller innhold som kan skade omdømmet til TradeTracker eller annonsører, affiliates eller andre som er tilknyttet TradeTracker. Intet innhold på annonsørens nettsted skal være brudd på opphavsrett eller tredjeparts intellektuelle rettigheter. 3.2. Aktiv kampanjestyring Annonsører skal arbeide proaktivt med affiliatekampanjene sine for å hjelpe publishere. 3.3. Validering av transaksjoner Annonsører skal ta nødvendige grep for å vurdere utestående lead- og salgstransaksjoner så raskt som mulig og på en rettferdig og transparent måte. Hvis det oppstår spørsmål knyttet til vurdering av transaksjoner, må annonsører forklare for publishere hvorfor konkrete transaksjoner har blitt vurdert som de har blitt. 3.4. Årsak til avslåtte transaksjoner Hvis transaksjoner avslås, må annonsøren forklare hvorfor hver enkelt transaksjon avslås. Ved delvis avslag må annonsører justere ordremengden tilsvarende. 3.5. Kommunikasjon ved hjelp av meldinger For publishere er det viktig å motta rask tilbakemelding for å sikre et godt samarbeid. Annonsører vil gjøre sitt ytterste for å svare på meldinger innen to arbeidsdager. Affiliates skal ikke kontaktes direkte med mindre det foreligger skriftlig tillatelse. 3.6. Publisheres abonnement Publishere som abonnerer på en kampanje, ønsker å lage og distribuere kampanjemateriell så raskt som mulig. Derfor må annonsører vurdere ventende publishere så raskt som mulig. Hvis det oppstår spørsmål, må annonsører fortelle publisher hvorfor forespørselen har blitt avslått eller hvorfor de er fjernet fra konkrete kampanjer. 3.7. Kampanjemateriell Annonsøren skal sørge for at kampanjemateriellet (bannere, produktfeeds eller tekstlenker) ikke inneholder brudd på opphavsrett eller tredjeparts intellektuelle rettigheter. Materiellet skal ikke ha ulovlig, pornografisk, voldelig eller diskriminerende innhold. Materiellet, for eksempel bannere, tekstlenker, produktfeeds og voucherkoder, må være oppdatert. Priser og produkttilbud skal være riktige. 3.8. Sporing Sporing er helt nødvendig for å kunne tilby TradeTrackers tjenester til både annonsører og publishere. Salg og/eller sporing skal alltid være implementert. Hvis det oppstår problemer med sporingen, må annonsører sørge for å løse dem og tilby publisher en egnet kompensasjon. 3.9. Deduplisering i affiliatenettverk Deduplisering bør implementeres når det er flere aktive affiliatenettverk. Når dette implementeres, bør et reserveskript være aktivt for å garantere sporing uten informasjonskapsler. Annonsører oppdaterer TradeTracker hvis slike skript implementeres. Informasjon om deduplisering skal alltid være tilgjengelig for affiliates i detaljoversikten for kampanjen. 3.10. Kampanjebegrensninger Publishere kan delta i markedsføringsaktiviteter på forskjellige måter. Det skal komme tydelig frem hvis det er former for markedsføring som ikke er tillatt. Slik informasjon må være tilgjengelig for publishere i kampanjebeskrivelsen. 3.11. Godtgjørelse for alle produkter Affiliates har veldig begrenset påvirkning på produkter som selges etter at kunder har blitt henvist til en annonsør. Derfor skal det tilbys godtgjørelse for alle produkter. Hvis det er forskjellige provisjonsnivåer basert på annonsørens marginer, kan TradeTrackers Produktgruppeløsning implementeres. 3.12. Sporing av kjøp fra mobile enheter Hvis det brukes en separat mobil enhet (http://m.dinbutikk.no), må det implementeres sporing der også for å sikre godtgjørelse for transaksjonene. 3.13. Problemer Hvis publisher har spørsmål knyttet til markedsføringen, skal annonsører forsøke å besvare dem enten via meldingssystemet eller alternativt via TradeTrackers account manager, som vil gjøre sitt beste for å løse alle problemer.