Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Google Analytics 4: alles wat je moet weten

Google Analytics 4 Alles Wat Je Moet Weten 1200x500 1

Op dit moment wordt Google Analytics door menig marketeer gebruikt om een beeld te krijgen van de activiteiten op de website. Vanaf juli 2023 wordt Universal Analytics vervangen door Google Analytics 4, ook wel de volgende generatie. Eerder schreven we al over de voordelen, maar hieronder gaan we dieper in op de verschillen tussen Google Analytics 4 en Universal Analytics.

 Het verschil tussen Google Analytics 4 en Universal Analytics

Google Analytics 4 is al beschikbaar sinds het laatste kwartaal van 2020. De data die hiermee wordt gemeten is niet direct te vergelijken met de informatie uit Universal Analytics. Google Analytics 4 heeft een aantal voordelen ten opzichte van Universal Analytics, voornamelijk gericht op:

  • Het gebruik van machine learning
  • Privacy
  • Cookie-less meten.

De komst van de cookie-less wereld is iets wat al een lange tijd bekend is. Google Analytics 4 maakt zich ook klaar voor de cookie-less toekomst; machine learning zal de gap van informatie opvullen. Machine learning kan ook de gap opvullen wanneer er een verzoek wordt ingediend om de klantgegevens te verwijderen. Google speelt goed in op het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar de verzameling van IP-adressen, door dit in Google Analytics 4 nu standaard te anonimiseren.

Al met al komt het erop neer dat Google Analytics 4 een gewijzigde focus brengt van session-based data naar event-driven data. Bij Google Analytics 4 worden events los gemeten van de sessies, waardoor er meer inzicht komt in het klantproces tijdens een sessie. Hiermee wordt de betrokkenheid van de bezoekers meer waard t.o.v. de pageviews.

Een nieuwe focus

De wijziging van de focus op event-driven betekent ook het einde van de geliefde bounce-rate. Dit wordt vervangen door de ‘engaged-session’, wat betekent dat een sessie aan één van de volgende eisen moet voldoen:

  • Minimaal 10 seconden besteden op een pagina;
  • behalen van een conversie;
  • of 2 > events

Veel standaard rapporten zijn echter niet meer beschikbaar in Google Analytics 4, wat dwingt tot het zelf samenstellen van rapporten. Hier komt de Analysehub bij kijken, dit heeft als voordeel dat er flexibeler om gegaan kan worden met de data. Machine learning en het belang van Artificial Intelligence voor zowel SEO als SEA wordt alleen sterker door de komst van de Google Analytics 4 Predictive Audiences en Predictive Metrics, welke ook beschikbaar zijn in de Analysehub.

Affiliate marketing

De klantreis wordt beter in kaart gebracht met Google Analytics 4. Het is belangrijk dat de UTM-codes worden gebruikt om de traffic zo goed mogelijk inzichtelijk te krijgen in Google Analytics. Toch zullen er altijd meetverschillen blijven tussen Google Analytics en het affiliate marketing dashboard, o.a. doordat er gebruik wordt gemaakt van andere meetmethodes. Wil jij weten hoe de UTM-codes nu ingesteld staan voor jouw campagne en of dit beter kan? Neem contact op met jouw accountmanager om dit samen te bespreken.


Previous:

Regels van-voor prijzen

Regels van-voor prijzen

Next:

Jeroen Hoogeveen van Parkos aan het woord

Jeroen Hoogeveen van Parkos aan het woord

You might like...

De verandering van de online bestedingen door Nederlanders

Find out more

De verandering naar marketing 2.0 

Find out more

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more