Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Investeringen in telecomapparatuur fors gestegen

Artboard 1 1

Bedrijven en overheden hebben dit jaar aanzienlijk meer geïnvesteerd in computers en telecomapparatuur, zo meldt het ING Economisch Bureau maandag. De bank zag vooral in de eerste drie kwartalen van dit jaar een stijging in de categorieën pc’s en randapparatuur: consumenten gaven 8 procent meer geld uit dan dat zij vorig jaar deden. Wat telecomapparatuur betreft, zag de bank een stijging van 2,5 procent. 

Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit te maken gehad met transitie richting thuiswerken. Ook kochten consumenten meer elektronica: in de eerste helft van het jaar werd per kwartaal 7 procent meer aan elektronica uitgegeven dan in het laatste kwartaal van 2019.   

Volgens het ING Economisch Bureau leek het er in 2019 nog op dat de groei van de digitalisering significant zou afnemen. 

 

 


Previous:

Retailers starten eigen bezorgdienst

Retailers starten eigen bezorgdienst

Next:

Brexit deal goed nieuws voor webwinkels

Brexit deal goed nieuws voor webwinkels

You might like...

Tips voor een succesvolle productlancering  

Find out more

Marketing verschillen tussen Nederland en België

Find out more

Publisher interview met Nigel van Koffiemachine.org

Find out more

Last-minute Black Friday

Find out more