Hvordan bruke sporing av konverteringssti til din fordel

How Conversion Path Tracking works

I et market hvor det siste klikket oftest er brukt, gjør publishere mye for å posisjonere seg riktig i kundereisen mot konvertering. Samtidig er flere enn én affiliate involvert i promoteringen av kampanjen din i mer enn 95 % av affiliatetransaksjonene. Tradisjonelt sett blir affiliaten som er ansvarlig for det siste klikket belønnet med en provisjon og rapportert til deg i transaksjonsoversikten.

Sporing av konverteringssti gjør det mulig å endre dette prinsippet, og det gir annonsører og affiliates full innsikt i alle berøringspunkter som er involvert i en transaksjon. Denne transparente tilnærmingen gir brukerne mer innsikt i deres posisjon og tilhørende avkastning, og gjør at både annonsører og affiliates kan endre og optimalisere deres strategier og gi en merverdi. Mens annonsørene får mer detaljert innsikt i hvordan publishere er involvert og hvilken posision de har i kundereisen, kan publishere bruke prinsippene for å oppnå de nødvendige kampanjeresultatene.

image - CPT_UK@2x

Hvordan bruke sporing av konverteringssti til din fordel

Annonsører

Sporing av konverteringssti gjør at du kan identifisere affiliates som ofte blir oversett, men som har en viktig funksjon på veien mot en konvertering. Ved å optimalisere belønningsmodellene for disse affiliates vil du få mer trafikk fra dem, noe som direkte eller indirekte medfører flere transaksjoner.

Publishere

Få revolusjonerende innsikt i involveringene av alle relevante publishere i kundereisen mot et kjøp, og sammenlign det med dine egne prestasjoner. Se hvordan du skiller det ut fra konkurransen og optimaliser tilnærmingen slik at du oppnår optimale resultater på kampanjene dine.

Er du klar for å bli med på revolusjonen?