Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Uforudsigelige tider og performancebaseret marketing

Corona Blogpost@2x 1024x427

Uforudsigelige tider og performancebaseret marketing

Uforudsigelige tider i økonomien kan, vil og har allerede påvirket den måde, vi driver forretning på, og hvordan vi udvider, opdeler eller begrænser (marketing-) budgetter og forretningsudgifter. Imidlertid er de mest lave risikoudgifter, som altid vil være udelukkende baseret på den faktiske performance, fundet i affiliate marketing og her er grunden.

Coronavirus og ændringen i forbrugeradfærd

Der er ingen måde at undgå det på. Coronavirussen er her. Virussen krydser kontinenter og viser dens virkninger på det daglige liv såvel som den måde, vi driver forretning på. Når økonomier påvirkes, gælder det også forretningsaktiviteter og forbrugeradfærd overalt i verden. Det er vigtigt at forstå, i hvor høj grad spredningen af coronavirus påvirker dine generelle marketingaktiviteter og mere specifikt dine affiliate marketing-aktiviteter.

Der er en hovedfaktor, der øger dine salg – shopperen. Den samme shopper, der i stigende grad vælger at blive hjemme frem for at gå ud, hvilket fører til, at online shopping bliver valgt frem for at gå ud og shoppe. Der har desuden fundet en mærkværdig ændring sted, idet forbrugerne nu samler forråd på grund af den stigende frygt, der følger med disse uforudsigelige tider. Dette skaber en ændring i forbrugernes behov og skaber derefter nye muligheder for dig som virksomhed at reagere på.

 

Høj eller lav risiko? PPC & display-reklamer vs. performancebaseret reklame

Selvom nogle produktionsprocesser er sat på pause og internationale leverancer er forsinkede, bør dette ikke påvirke din investering i dit affiliate-program – i modsætning til PPC- og display-annoncering.

 

PPC- og display-annoncering er baseret på forbrugernes interesse. Disse marketingkanaler får en forbruger til at klikke på en reklame, der er målrettet mod dem, baseret på demografi, interesser og tidligere browseraktiviteter. Det aktuelle problem med denne type marketingkanaler er, at du på grund af et fald i lagerbeholdningen betaler for forbrugeraktiviteter uden at være i stand til at gennemføre det faktiske salg. Dette gør PPC- og display-annoncering til en højrisikoinvestering, da du betaler for at skabe et behov eller en interesse, som du ikke kan opfylde.

 

I modsætning til PPC- og display-kampagner er performancebaseret marketing baseret på den faktiske performance, der finder sted, hvilket gør det til lavrisikometoden. På grund af No Cure, No Pay-politikken bruger du kun penge på reklame, hvis en faktisk transaktion finder sted. Hvis et produkt er udsolgt eller utilgængeligt, vil dette ikke have nogle økonomiske konsekvenser for dig.

 

En ekstra bonusmulighed for performancebaseret marketing i disse usikre tider er TradeTracker’s Real Attribution-funktion. Ved at skifte dit program til Real Attribution øger og motiverer du dine initiativtagere og, generelt, dine affiliates øverst i salgstragten.

 

Yderligere information

Hvis du har spørgsmål omkring, hvordan bestemte uforudsigelige tider eller ændringer i økonomien påvirker dine affiliate marketing-aktiviteter, skal du kontakte din lokale account manager. Vi er her for dig.


Previous:

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Publisher Spotlight: Global Savings Group

Next:

Ny Funktion – Sporing af Apps & Mobile Metrics

Ny Funktion – Sporing af Apps & Mobile Metrics

You might like...

Sådan kommer du i gang med Affiliate Marketing

Find out more

KAYAK kampagne live med TradeTracker!

Find out more

Hvordan fungerer Affiliate Marketing?

Find out more

Ny Funktion – Sporing af Apps & Mobile Metrics

Find out more