Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

De 4P’s van conversie optimalisatie zijn

1200x500 4 Ps Van Conversie Optimalisatie 1

Conversie optimalisatie richt zich op het verbeteren van diverse onderdelen zodat het conversiepercentage wordt verhoogd. Vandaag nemen we conversie optimalisatie (CRO) verder onder de loep en de veranderingen die hier hebben plaatsgevonden. De 4 p’s van marketing waren lange tijd gedefinieerd als Product, Prijs, Plaats en Promotie. Middels deze 4 elementen kon de marketingstrategie worden vormgegeven. Deze P’s zijn met verloop van tijd uitgebreid en nu heeft het onderdeel conversie optimalisatie 4 eigen P’s, namelijk: Positionering, Pipeline, Persona en Piramide.

De klant is altijd het uitgangspunt bij marketing, daarbij kun je zeggen dat de klantwensen vervuld worden als deze in lijn liggen met de waarden en doelstellingen van de organisatie. We beginnen daarom bij de positie die de aanbieder wenst aan te nemen.

De Positionering van conversie optimalisatie

De positionering van het merk is veelal de basis in elke onderdeel van de marketing. Dit is het fundament van het merk waar de overige uitingen verder uit vloeien. Zorg ervoor dat de merkpositionering goed is vastgesteld en dat alle uitgaande uitingen hier goed op aansluiten.

De Pipeline van conversie optimalisatie

De Pipeline van conversie optimalisatie lijkt op een kleine versie van de salesfunnel. Een prospect is al gecreëerd en hier was al een heel traject voorafgaand. Ze zijn binnen en nu moeten ze nog worden overgehaald om te converteren. Dit is als het ware de invulling van conversie optimalisatie. Ga na of goed wordt ingespeeld op kennis uit de Neuromarketing. Zorg er daarnaast ook voor dat er zo goed mogelijk wordt ingespeeld op de klantwensen en -beleving, want het optimaliseren van snelle verkopen is niet gewenst als dit ook resulteert in meer retouren.

De Persona van conversie optimalisatie

De Positionering van conversie optimalisatie, die eerder is uitgelegd, vertaald zich goed naar acties die passen bij de merkidentiteit. Deze Positionering moet echter ook goed aansluiten op de gewenste Persona. Je gaat hierbij na wie de ideale klant is en hoe deze idealiter wordt geholpen tijdens het conversiepad. Dit kan middels het verstrekken van de juiste content en hier een duidelijke strategie in te hanteren.

De Piramide van Conversie Optimalisatie

De laatste P is de Piramide van conversie optimalisatie. Dit artikel geeft hier de invulling via het klantenbestand weer. Vandaag kiezen wij ervoor om te kijken naar de CRO-design piramide, welke inzicht geeft in nodige lagen van de gebruikerservaring. Deze onderlinge lagen vullen elkaar aan en kunnen dus pas goed tot uiting komen wanneer de laag eronder is voltooid. We kijken nu naar de 3 belangrijkste lagen:

1. Functionaliteit
Is de website technisch gezien in orde. Is de site bruikbaar op alle apparaten, werken alle elementen goed met elkaar en is alles goed leesbaar (lay-out).

2. Gebruiksvriendelijkheid
In hoeverre is de site te oriënteren zonder hinder? Zijn de elementen logisch vindbaar? Zorg ervoor dat de consumenten op instinct alle nodige elementen kunnen vinden, zonder te veel speurwerk. Is alle informatie goed te lezen voor alle soorten bezoekers (lettertype, kleurcontrast, etc.)

3. Intuïtie
Dit onderdeel gaat één slag verder. Het is voor de consumenten namelijk niet fijn als de website zo afwijkt van andere sites dat men een heel ander zoek. De site moet als het ware ‘blind’ te oriënteren zijn.

Een goed converterende website, is cruciaal voor de performance van affiliate campagne(s). Benieuwd hoe jouw site verder te optimaliseren is? Neem dan contact op met jouw lokale accountmanager om de mogelijkheden en verbeteringen te bespreken.


Previous:

Bezoekers naar jouw webshop trekken

Bezoekers naar jouw webshop trekken

Next:

Starten met Black Friday

Starten met Black Friday

You might like...

Strategisch Gebruik van Kunstmatige Intelligentie: van hype tot productiviteit

Find out more

7 Essentiële Tips voor Conversiegerichte Content Marketing

Find out more

Het toerisme in afrika Groeit: de opkomst van luxe accommodaties

Find out more

Tips voor meesterschap in eventmarketing

Find out more