CONVERSION PATH TRACKING

Hur Conversion Path Tracking fungerar

På en marknad där sista-klick oftast används så läggs mycket ansträngning av publishers att ta just den positionen i kedjan för att få sista klicket. Men, mer än 95% av alla transaktioner involverar mer än en publisher som marknadsför er kampanj. Traditionellt har den publishers som levererat det sista klicket fått provisionen som rapporteras i er transaktionsöverblick.

Conversion Path Tracking ändrar detta fundament och ger annonsörer och publishers full insikt i en kunds resa genom transaktionen. Detta transperanta sätt ger användare en större insikt, både för annonsörer och publishers, in i hur man bäst optimerar sina strategier för att öka värdet. Medan annonsörer kan få mycket mer information gällande hur olika publishers är inblandande i kundens resa så kan även publishers optimera för bästa resultat.

image - CPT_UK@2x

Använd Conversion Path Tracking till din fördel

Annonsörer

Conversion Path Tracking hjälper annonsörer att identifiera publishers som ofta glöms bort under kundens resa. Genom att optimera compensation för just dessa publishers kommer mer trafik att genereras som skapar transaktioner.

Publishers

Skaffa dig revolutionerande insikter om hur andra publishers presterar i kedjan och jämför med dina egna insatser. Upptäck hur du presterar bättre än dina konkurrenter och optimera hur du bäst levererar och optimerar dina kampanjer.

Är du redo att ansluta dig till revolutionen?