ÖKA DIN OMSÄTTNING MED REAL ATTRIBUTION

I en marknad dominerad av Last Click, presenterar TradeTracker Real Attribution. Motivera dina publishers genom att värdera deras insatser högre och erkänn deras värde med hjälp av våra revolutionerande modeller

Aktiva program:

Lanseringar senaste 7 dagarna:

Touchpoints de senaste 24 timmarna

Genomsnitt per timme:

Impressions denna månad

Senaste 24 timmarna:

Real Attribution-modeller

Real Attribution är utformat för att ge annonsörer full kontroll över optimeringen av sina kampanjer och belönar alla publisher som är involverade i köpresorna. Oavsett om de initierar, hjälper till, eller konverterar. Fem standard- och en anpassningsbar provisionsmodell ger annonsörer möjlighet att lägga större vikt där det är relevant, öka intresset och resultaten, skapa mer attraktiva kampanjer och belöna publishers rättvist.

Första Touchpointen

Första Touchpointen

Första klicket får allt. Användbart när du vill öka varumärkeskännedom och trafiken ifrån publishers med stor räckvidd. En bra strategi för annonsörer som vill nå ut mer med sitt varumärke.
Anpassad modell

Anpassad modell

Rikta din trafik optimalt genom att fördela provisionsvärdet beroende på vilken kategori publishers befinner sig i. Skapa en tilltalande modell för de publishers som matcher kampanjens målgrupp.
Sista Touchpointen

Sista Touchpointen

Den traditionella Last Click-modellen där den konverterande publishern får allt. Helt anpassningsbar genom att lägga till undantag för specifika sidtyper och är mest lämplig för direktköp.
Stigande

Stigande

Denna modell belönar publishers mer ju närmre konverteringen de befinner sig i köpresan. Lämplig att använda för priskänsliga produkter och tillfälliga kampanjer.
Linjär modell

Linjär modell

En modell som värderar alla inblandade publishers lika, vilket passar väldigt bra för kampanjer som kräver att kunden interagerar flera gånger under hela köpprocessen.
Positionsbaserad

Positionsbaserad

Användbar om man lägger högst värde vid publishers som introducerar kunderna till varumärket och de som ger den sista pushen inför ett köp. Passar för kampanjer med längre beslutsprocess.

En Kraftfull, Anpassad Modell

Lägg högst vikt på komponenterna som är viktigast för dig och skapa en anpassad modell. En lösning som möjliggör att fördela värdet baserat på sidtyper eller kategorier. Definiera vilka element som ska inkluderas och vilka som skall värderas högst utefter dina mål med kampanjen.

Position

Stigande
Linjär
Positionsbaserad

Position-Element

Genom att använda sig av positionselementet kommer den totala provisionen att fördelas mellan publishers för deras initierande, konverterande eller assisterande roll i transaktionen

Typ

Bloggar
Prisjämförelse
Innehåll
Rabattkod
Cashback

Sidtyp-Element

Sidtyp-elementet fördelar den totala provisionen baserat på hur stor vikt de involverade sidtyperna har. Detta gör det möjligt att prioritera visa sidtyper, utan att nödvändigtvis exkludera andra.

Kategori

Mode
Resor
Nyheter
Finans
Annat

Kategori-Element

Rikta din trafik optimalt genom att fördela provisionsvärdet beroende på vilken kategori publishers befinner sig i. Skapa en tilltalande modell för de publishers som matcher kampanjens målgrupp.

En Klassisk Köpresa

Kunden besöker olika webbsidor under köpresan. Alla involverade publishers blir nu rättvist belönade, vilket resulterar i mer annonsering och högre vinst.

Timeline-loop-pond-WHITE

Nya Kanaler, Ökad Vinst

Rättvis Fördelning

Rättvis Fördelning

Real Attribution garanterar en rättvis provisionsfördelning mellan publishers, baserat på deras annonsering och arbete för att generera transaktioner.
Förhöjt Värde

Förhöjt Värde

Du har nu full kontroll över eCPC som du fördelar mellan specifika kategorier, positioner eller kanaler och kan belöna dem precis som du vill.
Full Transparens

Full Transparens

Förbättra din provisionsmodell så mycket du önskar genom att integrera olika element utan att kompromissa med transparensen, varken för publishers eller på annonsörssidan.
Ökat Resultat

Ökat Resultat

Tack vare Real Attribution kommer publishers ROI att öka, vilket leder till att de skickar mer trafik till din kampanj och slutligen fler transaktioner.

Industrismart

Ladda ned Real Attribution-brochyrer och ta reda på fördelarna med Real Attribution inom din branch.

Resor

Resor

Man kan tydligt se att flera publishers är involverade och bidrar i den typiska köpresan, från den inledande fasen till och med bokningen av resan.
Download Brochure
Tjänster

Tjänster

Ingen branch är lika informationsberoende som tjänstesektorn. Kunder spenderar tid på att leta efter information och jämföra innan de fattar sina beslut.
Download Brochure
Telekom

Telekom

Telekomannonsörer kan nu indetifiera affiliates med potential att nå kunder tidigt i orienteringsfasen och belöna dem därefter.
Download Brochure
En sund shoppingupplevelse

En sund shoppingupplevelse

I allt från mode till elektronik finns det nästan oändligt med publishers och möjligheter att synas. Belöna dem för deras arbete att sprida och informera konsumenterna om ert varumärke.
Download Brochure
Finans

Finans

Ett brett utbud av finansiella produkter kräver att kunderna är välinformerade. Ofta påverkade av email och recensioner är deras väg fram till beslutet flexibel och involverar flera kanaler.
Download Brochure
Byråer

Byråer

Vill du leverera ett riktigt bra resultat till varumärkena du representerar? Real Attribution låter annonsörer väga in vilka element som är mest värdefulla medan de ökar sina intäkter.
Get in touch!

Real Attribution Insights

Läs mer om både förbättrade kampanjresultat och högre intresse hos publishers, som uppnåtts sedan lanseringen av Real Attribution.

TUI Nederländerna | Förändringar i prestation med Real Attribution

TUI Nederländerna
Förändringar i prestation med Real Attribution

TUI är världens största multinationella reseaktör och arbetar ...
Download Insight
Real Attribution vs. Assisterande provisionsmodell – En jämförelse

Real Attribution vs. Assisterande provisionsmodell – En jämförelse

Många av annonsörerna som övergår till Real Attribution anvä...
Download Insight
Real Attribution | Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen

Real Attribution
Ett djupdyk i den Skräddarsydda provisionsmodellen

Annonsörer som börjar med TradeTracker’s Real Attribution har mo...
Download Insight
Real Attribution | Från konkurrens till samarbete

Real Attribution
Från konkurrens till samarbete

Sedan lanseringen av Real Attribution har det skett en stor föränd...
Download Insight
Real Attribution | Förändrar kundernas beteende

Real Attribution
Förändrar kundernas beteende

Sedan lanseringen av Real Attribution har det skett stora förändri...
Download Insight
Real Attribution | Mer än bara en Uppdelning av provisionen

Real Attribution
Mer än bara en Uppdelning av provisionen

Att fastställa den mest optimala provisionsmodellen inom digital mar...
Download Insight

Komma igång

Sätt dina mål och välj provisionsmodell
Sätt dina mål och välj provisionsmodell
Öka betydelsen av publishers inom specifika kategorier genom att höja deras positionsvärde inom provisionsmodellen. Din Account Manager kan hjälpa till att definiera en provisionsmodell som matchar din mål.
Övervaka och optimera
Övervaka och optimera
Med TradeTracker kan du förbättra din provisionsmodell med nya spännande element, exempelvis genom att lägga till CPC eller CPM för utvalda publishers, så du verkligen kan maximera resultatet på kampanjen.
Kommunicera och nå ut till dina publishers
Kommunicera och nå ut till dina publishers
Glöm inte att informera dina publishers när din modell är färdig och redo att starta. Du har nu en stor fördel gentemot dina konkurrenter! Publishers som är viktiga för dig kommer att se en ökning av deras ROI snabbt.

    Join the revolution!

    Håll mig uppdaterad via e-post med de senaste nyheterna från TradeTracker. Jag godkänner TradeTracker's {Terms of Service} och {Privacy Policy}.