UPPFÖRANDEKOD

På en marknad där integritet är avgörande för att lyckas, bedriver vi som anställda på TradeTracker.com affärsverksamhet enligt högsta standard när det gäller transparens, etik, ledarskap och samarbete för att maximera vårt värde för intressenter. Vi är medvetna om vår inflytelserika position i det omfattande ekonomiska systemet och förstår ansvaret. Vi följer lagen och förväntar oss att våra partners ska göra detsamma.

1. TradeTracker.coms uppförandekod

TradeTrackers uppförandekod (“CoC” eller “Code”) ger en vägledning i vår syn på annonseringspraxis som syftar till att främja hållbara relationer mellan våra annonsörer och utgivare. Denna CoC ska användas som underlag för rättvis affärspraxis. Onlinereklam-landskapet utvecklas ständigt, liksom teknologier, praxis och tekniker. Som sådan kan Koden ändras och läggas till för att branschpraxis ska överensstämma med våra värden och det vi tror på. Målet med denna CoC är att säkerställa att alla som arbetar med TradeTracker-nätverket, vare sig det är annonsörer, byråer, affiliates och anställda på TradeTracker, följer allmänna och specifika riktlinjer om användningen av TradeTracker-nätverket.

2. Uppförandekod för utgivare

Målet med utgivarens uppförandekod är att utgivare följer allmänna policyer och riktlinjer för att skicka trafik till TradeTrackers annonsörer. Utgivare ska, i allmänhet, alltid erbjuda högsta möjliga nivå av transparens genom att förklara var trafiken kommer ifrån i sin webbplatsbeskrivning och deras marknadsföring. För att tillhandahålla denna transparens ska utgivare följa nedanstående riktlinjer. Utgivare som inte agerar i enlighet med dessa riktlinjer kan tas bort från programmet och/eller TradeTracker-nätverket. Tillsammans med uppförandekoden, ska utgivare alltid följa och tillämpa villkoren på en kampanjnivå. I allmänhet hjälper dessa riktlinjer och policyer affiliates att skicka den kvalificerade trafik som TradeTracker-annonsörer förväntar sig. 2.1. E-postmarknadsföring Alla utgivare som använder trafik från e-post ska följa den lokala lagstiftningen och bestämmelserna som rör e-post. Användare ska ha (två gånger) valt att motta de(t) specifika e-postmeddelandet(na) och ska aldrig vara involverad i någon typ av skräppostverksamhet. 2.2. Innehåll Inget innehåll på utgivarwebbplatser får innehålla intrång i upphovsrättigheter eller immateriella rättigheter som tillhör tredje parter. Innehåll kan inte innehålla olagliga, pornografiska, våldsamma eller diskriminerande meddelanden och får inte skada affärsenheters, affiliates goda namn eller några andra av TradeTrackers relationer och/eller TradeTracker självt. Innehåll ska alltid följa lokala lagar och/eller bestämmelser. 2.3. Artificiell trafik Artificiell trafik (skickad av sökrobotar, script eller andra formulär) är inte tillåtet i TradeTracker-nätverket. Konsumenter ska inte tvingas gå till annonsörers webbplatser. Detta gäller också att upprepade gånger generera klickningar. 2.4. Klickursprung Klickursprung får inte maskeras/döljas av utgivare. Trafiken får endast komma från den URL som är inställd för just den affiliatewebbplatsen. 2.5. PPC / SEA PPC / Sökmotorreklam är inte tillåten på varumärke(n) som tillhör TradeTrackers annonsörer såvida det inte uttryckligen anges i kampanjreglerna. 2.6. Försäljningsbedrägeri/Kundämnesbedrägeri Att simulera transaktioner som slutanvändare är inte tillåtet i TradeTracker-nätverket. Detta kan avse falsk transaktionsinformation, självgenererade transaktioner (med eller utan betalning) eller automatiskt genererade transaktioner. 2.7. Cookies Utgivare ska följa lokala lagar avseende cookies och sekretess. 2.8. Webbplatsinformation Webbplatsens informationssida och webbplatsuppgifter ska ge en detaljerad förklaring av en affiliates aktiviteter och trafikkällor. En affiliatewebbplats ska värvas som korrekt “webbplatstyp” och “kategori”. Om affiliates använder tredje parts trafikkällor eller betald trafik, ska detta tydligt anges i webbplatsbeskrivningen. 2.9. Cashback- och lojalitetskonstruktion Affiliates som använder cashback, belöningar, få-betalt-till- eller lojalitetskonstruktion ska följa fastställda kampanjregler. Transaktioner som saknas ska rapporteras till TradeTrackers affiliatesupport via e-post eller biljettmeddelanden till annonsören. 2.10. Värdebevissajter Värdebevissajter ska följa fastställda kampanjregler. Incitament och värdebevis som löpt ut ska markeras som sådana eller ska tas bort från värdebevissajten. Vilseledande eller falska värdebevis är inte tillåtna och värdebevissajter tillåts endast för att marknadsföra värdebevis som gjorts tillgängliga för en specifik utgivare eller kampanjen i allmänhet. 2.11. Spionprogram/Skadlig kod Marknadsföring via spionprogram/skadlig kod eller (köpt) trafik är inte tillåten. 2.12. Annonsprogram Användningen av trafik som kommer från annonsprogram (t.e.x. skrivbordsapplikationer, verktygsfält) är endast tillåtet efter skriftligt godkännande av TradeTracker och annonsören/annonsörerna som marknadsförs. Annonsprogram ska installeras av konsumenten och inte installeras automatiskt eller utan meddelande från konsumenten. 2.13. Sociala kanaler Utgivare får använda sociala kanaler för att driva trafik till sin egen webbplats (om det inte är vilseledande). Trafik från sociala kanaler till annonsörer ska vara i linje med kampanjregler och skriftligt godkännande krävs i förväg från annonsören. 2.14. Brutna länkar Brutna länkar rapporteras i bruten länk-avsnittet på affiliateplattformen. Utgivare ombeds regelbundet kontrollera förekomsten av brutna länkar och åtgärda dessa så snart som möjligt. 2.15. Kommunikation med annonsörer Kommunikation med annonsör (för skriftligt godkännande för viss marknadsföring) kan göras via TradeTrackers biljettsystem på affiliateplattformen. Det är möjligt att motta aviseringar när ett biljettmeddelande mottas under e-postpreferenser. 2.16. Borttagning av annonser och/eller marknadsföringsmaterial Utgivare som av annonsörer och/eller TradeTracker att ta bort specifikt marknadsföringsmaterial och/eller annonser kommer att göra det inom 2 arbetsdagar. 2.17. Kampanj- och TradeTracker-nyheter Utgivare kan bestämma vilka nyheter de vill motta (via-post) från TradeTracker. Frekvensen, segmentet eller kampanjerna för vilka nyheter helt kan skräddarsys av utgivare. 2.18. Internationalisering Utgivare som är beredda att marknadsföra kampanjer från andra TradeTracker-länder måste registrera sig till det specifika landet först. Detta kan göras från plattformen genom att lägga till en ny webbplats till deras konto under “konto -> mina webbplatser” och välja önskat land. När det godkänts kommer det nya landet att bli tillgängligt från plattformen. 2.19. Betalning av utgivare Såvida inte annat avtalats, betalas utgivare vid nästa betalningsomgång när annonsörerna har betalat provision till TradeTracker och utgivare har tillåtelse att betala baserat på de accepterade villkoren och reglerna. Utgivare ansvarar för att ställa in och kontrollera sina finansiella uppgifter i plattformen. Specifika skatter, om tillämpligt, kommer endast att betalas om kontot är inställt till ett företagskonto med korrekta företagsuppgifter. Att göra ändringar i betalda skatter är inte möjligt i efterhand.

3. Uppförandekod för annonsörer

Målet för annonsörens uppförandekod är att sätta upp riktlinjer och regler för annonsörer om hur de ska hantera sina kampanjer så att det är så transparenta, rättvisa och öppna som möjligt så att utgivare som marknadsför dessa kampanjer vet vad de kan förvänta sig av annonsörer genom att klargöra deras roller och ansvarsområden. 3.1. Innehåll Annonsörer säkerställer att innehåll följer lokala lagar/bestämmelser och inte innehåller olagliga, pornografiska, våldsamma eller diskriminerande meddelanden och inte skadar affärsenheters, affiliates goda namn eller några andra av TradeTrackers relationer och/eller TradeTracker självt. Inget innehåll på annonsörwebbplatser får innehålla intrång i upphovsrättigheter eller immateriella rättigheter som tillhör tredje parter 3.2. Aktiv kampanjförvaltning Annonsörer säkerställer att de kommer att arbeta aktivt med sina affiliateprogram för att hjälpa utgivare. 3.3. Transaktionsvalidering Annonsörer vidtar nödvändiga åtgärder för att bedöma pågående kundämnes- och försäljningstransaktioner så snart som möjligt och på ett rättvist och transparens sätt. Om frågor om transaktionsbedömningar uppstår, kommer annonsörer att förklara för utgivare varför specifika transaktioner har bedömts som sådana. 3.4. Orsak till avvisade transaktioner I händelse av avvisade transaktioner, specificerar annonsören per transaktion varför den avvisades. I händelse av partiella avvisanden, kommer annonsörer att justera ordersumman i enlighet därmed. 3.5. Kommunikation via “biljetter”. För utgivare är det avgörande att motta lämplig feedback för ett angenämt samarbete. Annonsörer vidtar nödvändiga åtgärder för att svara på öppna biljetter inom två vardagar. Utan tillstånd som inhämtats i förväg, får affiliates inte kontaktas direkt. 3.6. Utgivarprenumerationer Utgivare som prenumererar på en kampanj vill generera och placera marknadsföringsmaterial så snart som möjligt. Annonsörer kommer därför att vidta åtgärder för att bedöma pågående utgivare så snart som möjligt. Om det uppstår några frågor, kommer annonsörer att förklara varför de har avvisats eller tagits bort från en viss kampanj. 3.7. Marknadsföringsmaterial Annonsörer säkerställer att marknadsföringsmaterialet (antingen banners, produktfeeds eller textlänkar) inte innehåller intrång i upphovsrättigheter eller immateriella rättigheter som tillhör tredje part. Material får inte innehålla olagliga, pornografiska, våldsamma meddelanden. Material, inklusive men inte begränsat till: banners, textlänkar, produktfeeds och värdebeviskoder, ska alla vara uppdaterade. Priser och produkterbjudanden ska vara korrekta. 3.8. Spårning Spårning är avgörande för att tillhandahålla TradeTrackers tjänster till både annonsörer och utgivare. Försäljning och/eller spårning ska alltid implementeras. Om det uppstår spårningsproblem kommer annonsörer att se till att dessa löses och en adekvat kompensation upprättas till utgivarna. 3.9. Deduplicering i alla affiliatenätverk Deduplicering bör helst implementeras när flera affiliatenätverk är aktiva När det implementeras ska ett grundscript alltid vara aktivt för att garantera cookielös spårning. Annonsörer kommer att uppdatera TradeTracker om sådana script implementeras. Information som rör deduplicering ska alltid vara tillgänglig för affiliates i kampanjdetaljöversikten. 3.10. Kampanbegränsningar Det finns olika sätt för utgivare att ägna sig åt reklamaktiviteter. Det bör tidigt anges om det är icke tillåtna former av annonsering. Sådan information ska vara tillgänglig för utgivare i kampanjbeskrivningen. 3.11. Ersättning för alla produkter Affiliates har mycket begränsad inverkan på produkter som säljs till följd av omdirigering av kunder till en annonsör. Därför bör provision ges för alla produkter. Om det är olika provision på grund av annonsörers marginaler, kan TradeTrackers produktgrupplösningar implementeras. 3.12. Spårning av köp från mobila enheter Om en mobilsajt används som drivs oberoende (http://m.yourmerchant.com), bör spårning implementeras där också för att säkerställa att dessa transaktioner belönas. 3.13. Problem Om det uppstår frågor om marknadsföringen av utgivare, bör annonsörer försöka diskutera dessa antingen med utgivaren via biljettsystemet eller TradeTrackers kontochef som kan lösa eventuella problem.