Vi är globala

TradeTracker har en internationell närvaro och vet hur man suddar ut gränser.

Vår globala närvaro gör oss närvarande på lokala marknader men kan samtidigt öppna upp vårt nätverk för internationella annonsörer.

Vår ambition att växa har lett oss till en närvaro i 19 olika länder samt att konstant planera för nästa stora satsning.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

På TradeTracker är ditt privatliv viktigt för oss. För att bättre skydda ditt privatliv förklarar vi vår informationspraxis och de val du kan göra angående hur dina personuppgifter insamlas, används och vidareges. För att göra denna policy lätt att hitta, har vi gjort det tillgängligt på vår hemsida och på alla ställen som personligt identifierbar information kan komma att efterfrågas.

Information vi insamlar:

TradeTracker insamlar många typer av information för att kunna fungera effektivt och tillgodose dig så bra produkter, service och upplevelse som möjligt. Vi samlar information när du registrerar dig, loggar in och använder våra websidor och tjänster. Vi kan också vid vissa tillfällen få information från andra företag. Vi samlar denna information på olika sätt, såsom webformulär, teknologier (exempelvis cookies), webbloggning och programvara på din dator eller andra enheter. Denna information är endast insamlad med ditt godkännande, eller när det är rättsligt motiverat. Vi har varit tvungna att noga se över företagets behov för att bevara din integritetsrätt så strikt som möjligt. Eftersom uppgiftsinsamlingen oftast sker via cookies kan du hitta mer detaljerad information om detta och vilken personlig data vi lagrar på vår cookie informationssida.

Hur vi använder din personliga information

TradeTracker använder den information vi samlar in för att fungera, förbättra och anpassa de produkter och servicen vi erbjuder.  Vi kan också använda denna information för att kommunicera med dig, exempelvis informerar dig om ditt konto och säkerhetsuppdateringar. Vi kan också använda informationen till att hjälpa dig att göra annonserna du ser i vår annonsservice mer relevanta.

Anledningar till varför vi delar din personliga information

Med undantag för vad som beskrivs i denna policy kommer vi inte delge dina personliga uppgifter till en tredje part utan ditt samtycke, om vi inte är tvungna enligt lag. Dina personuppgifter kan delas med tredjeparter som vi har engagerat för att möjliggöra våra tjänster, såsom programvara- eller IT-leverantörer. Dessutom utbyts din data mellan de olika parterna som är inblandade i digital annonsering och mäter annonsernas effektivitet. Dessa är leverantörerna av annonseringen och websidorna som visar annonserna. De tillhandahåller oss dina personuppgifter, vartefter vi informerar dem om hur dessa uppgifter behandlas.

Tillgång till din personliga information

En del av TradeTrackers tjänster ger dig möjlighet att se och redigera din personliga information online. För att förhindra andra att se din personliga information, krävs det att du är inloggad. Hur du tar del av din personliga information beror på vilka siter och tjänster du har använt.

Kommunikationspreferenser

Du kan välja att avsluta framtida kampanjutskick från TradeTracker’s sidor och tjänster, genom att följa de specifika anvisningar i det mail du får. Beroende på respektive service, kan du också få möjlighet att proaktivt besluta om mottagande av marknadsföringsmail, telefonsamtal och post angående särskilda TradeTracker-sidor eller tjänster.

TradeTracker-konto

Ett TradeTracker-konto ger dig möjlighet att logga in på TradeTracker’s produkter, websidor och tjänster. När du skapar ett konto på TradeTracker ber vi dig att delge viss information. När du loggar in på en websida eller tjänst med hjälp av ditt TradeTracker-konto samlar vi in viss information för att verifiera din identitet på webbplatsens eller tjänstens vägnar, för att skydda dig ifrån skadlig kontoanvändning och för att skydda effektiviteten och säkerheten i TradeTracker’s kontotjänst. Vi skickar också viss icke-personlig information till en hemsida eller tjänst som du har loggat in på med ditt TradeTracker-konto.

Trygghet

Dina personuppgifter lagras aldrig längre än vad som är nödvändigt för de syften som beskrivs i denna personuppgiftspolicy eller på hemsidan, såvida vi inte är lagligen skyldiga att göra det.

Säkerhet

Vi tar skyddandet av dina personuppgifter väldigt allvarligt och vidtar alltid lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk av dessa. Om du har skäl att tro att dina uppgifter inte är ordentligt säkrade, eller att det kan finnas tecken på missbruk vänligen kontakta oss omedelbart.

Dina rättigheter

Du har rätt att se, korrigera, radera, flytta eller begränsa dina personuppgifter. Du har även rätt att återkalla ditt samtycka till behandlingen, eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan skicka sådana önskemål till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer att besvara din förfrågan så snabbt som möjligt. Var tydlig med att ange vem du är så vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar data från fel person.

Personuppgiftsmyndighet

Vi vill också påpeka att om du önskar, så kan du göra ett klagomål hos den personuppgiftsmyndigheten.

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy kan komma att ändras. Det är lämpligt att regelbundet se över denna policy så att du är medveten om dessa förändringar.

För mer detaljerad information, vänligen se vår internationella personuppgiftspolicy.

Kontaktinformation:

Alla frågor, funderingar eller kommentarer bör riktas till TradeTracker på privacy@tradetracker.com. Vi kommer försöka besvara eventuella frågor och funderingar inom fem arbetsdagar.