AFFILIATEMARKNADSFÖRING FÖRKLARAD

Grunderna i affiliatemarknadsföring är relativt enkla att förstå. Att förstå hur ett affiliatenätverk är uppbyggt, relationerna du skapar inom dem och hur du optimerar kampanjer kan bara finslipas när du förstår grunderna i hur affiliatemarknadsföring fungerar.

Affiliatemarknadsföringens historik

Starten

Med 90-talet kom den tekniska revolutionen och introduktionen av någonting vi alla är ganska bekanta med kallad World Wide Web, även om den då var i sin linda dröjde det inte länge förrän ett antal företag dök upp på plattformen för att visa upp sina produkter och tjänster.

Den växande populariteten för sökmotorer under 90-talet ledde till massorganisering av webbplatser och gjorde webben till en mycket enklare plattform att använda och navigera i och öppnade i sin tur många dörrar för den vanliga dagliga användaren. Många webbplatser dök upp som använde sig av möjligheten att bli hittade i sökmotorer för att ge en publik stora mängder information och för att dela med sig av sin kunskap, och med tiden sökte de kompensation för att göra detta. Onlinereklam lanserades sedan i de grundläggande modellerna CPM (cost per thousand impressions) (kostnad per tusen visningar), CPC (cost per click) (kostnad per klick) och fast placering. Dessa konventionella modeller började snart se konkurrens från mer ansvarskrävande alternativ som t.ex. affiliatemarknadsföring.

Börja med affiliatemarknadsföring

Kapitaliseringen av webben var oundviklig och affiliatemarknadsföring skulle fylla tomrummet på ett sätt som ingen annan reklammodell skulle göra. Nyckelfunktionen som visade sig populär var en “pay for performance”-aspekt (betala för resultat) som använde sig av en provisionsmodell för levererade resultat.
Modellen blev först populär i konventionell e-handel 1994, därefter blev Amazon 1996 det första stora namnet som blev pionjär och kapitaliserade på dess snabba tillväxt när onlinetransaktioner ökade år från år. Större säkerhet, tillgänglighet, bekvämlighet och konkurrenskraftiga priser har alltsammans lett till ett uppsving i branschen som förbättrades i takt med att tekniken utvecklades.

Högkonjunkturen

Konventionella butiker insåg snart de många möjligheter som fanns online och öppnade snart onlinebutiker som skulle drivas vid sidan om deras fysiska butiker. Ett antal prestationsdrivna branscher insåg snabbt värdet och fann att provisionsmodellerna med låg risk är det perfekta sättet att komplettera deras affärsverksamheter.

Affiliatemarknadsföring tillhandahöll en mängd olika provisionsmodeller som möjliggjorde större implementering i ett utbud av webbkanaler som du nu kan se exempel på i annonsering i webbinnehåll, e-post, sociala medier, sökmotorannonsering och mycket mer. Webbens föränderliga natur tillhandahåller användargenererat innehåll och framväxten av bloggaren har diversifierat det sätt på vilket människor använder sig av affiliatemarknadsföring. Via införandet av innehållshanteringssystem, e-postsystem, e-postklienter och verktyg för snabb applikationsutveckling, har de öppnat upp onlinemöjligheter till ett stort antal människor som inte längre behöver en avancerad datorprogrammerares tekniska kunskaper.

Efterhand som praxis har utvecklats ytterligare kallas “affiliatemarknadsföring” nu ofta “prestationsmarknadsföring” för att komplettera prestationsmodellens natur.

TradeTrackers Expertis

Efter att ha verkat inom affiliatemarknadsföring (även känt som prestationsmarknadsföring) ganska länge nu har vi byggt upp en kunskap om branschen, vi kommer därför att förklara lite hur behovet av affiliatemarknadsföring uppstod, de viktiga kuggar programmet består av, kontakterna som ska tas inom ett nätverk och de oändliga fördelarna detta kan innebära för ett onlineföretag.

Ämnen

Vad är då affiliatemarknadsföring?

Affiliatemarknadsföring hyllas ofta för sin förmåga att driva på försäljning. Publishers får endast betalt när en besökare på deras webbplats omdirigeras till en annonsörs webbplats för att därefter göra en försäljning eller ta en väg för att utföra en önskad aktion. Denna modell säkerställer att liten eller ingen risk tas av annonsören medan publishers har friheten att placera marknadsföringsmaterial och använda en mängd olika kanaler som de väljer.

Traditionell CPC (kostnad per klick) och CPM (kostnad per tusen visningar) var de formativa modellerna för onlineannonsering och var helt tillräckliga under webbens framväxt. Men när onlinemarknadsförare blev smartare, sökte de en mer bättre metod. Affiliatemarknadsföring förde med sig etiken som säkerställde en nytta enbart baserad på resultaten och inte värdesatte interaktioner som inte ledde till konvertering.

what is Affiliate Marketing
tt-af-model-en

De två nyckelkonverteringsmodeller som affiliatemarknadsföring omfattar inkluderar:

CPS (cost per sale), (kostnad per försäljning) då en publisher belönas när en webbplatsbesökare omdirigeras till en annonsörs webbplats genom publishern och därefter gör ett köp.

Till exempel en besökare som surfar på en webbplats med klockrecensioner, klickar på en annons och därefter gör ett köp i annonsörens webbutik. En provision ges därefter till den ursprungliga publicerade webbplatsen.

CPL (cost per lead), (kostnad per lead) är när en besökare på en publishers webbplats hänvisas till en annonsör och därefter anger och skickar deras personliga uppgifter. Detta kvalificeras som ett lead.

Till exempel en besökare som surfar på en publishers webbplats, klickar på en annons och därefter gör ett köp i annonsörens webbutik. En provision ges därefter till den ursprungliga publicerade webbplatsen.

Modellen för affiliatemarknadsföring består av fyra skilda roller:

Annonsören

Annonsörens nyckelegenskap är att de hyser webbutiken som tillhandahåller varor och/eller tjänster och söker placera sin annonsering på andra webbplatser. De tillhandahåller marknadsföringsmaterialet till publishers att placera på deras webbplatser för publik att interagera med och därefter resa vidare till deras egen webbutik med med syftet att uppnå transaktionstillväxt.

Publishern

Kan vara en person eller ett företag som gör reklam för en annonsörs produkt eller tjänst på sin webbplats för att tjäna in provision. När en annonsör har valt att arbeta med en publisher , får de åtkomst till alla annonsörens marknadsföringsmaterial som de sedan kan integrera med sitt innehåll oavsett vilka kanaler man föredrar, även inklusive de offline.

Konsumenten

En besökare som navigerar längs en segmenterad väg och uppfyller målen vid varje steg. Efter att ha klickat på marknadsföringsmaterial på en publishers kanal, överförs de till annonsörens webbplats där de genomför önskad handling. Oftast involverar handlingen att göra ett köp eller fylla i ett formulär.

Affiliatenätverk

Mellanhanden som möjliggör relationen mellan annonsörer och publisher. De tillhandahåller mötesplatsen för båda och gör det möjligt för dem att nå och posta det marknadsföringsmaterial de behöver. Detta är TradeTrackers roll, som tillhandahåller de ledande möjligheterna för klienter att optimera sin onlineannonsering. Vi hanterar det grundläggande som t.ex. att följa transaktioner och utbetalningar, men sträcker sig också till att erbjuda avancerade insikter och en kontoförvaltningstjänst för att hjälpa till att uppnå den perfekta metoden för din affiliatemarknadsföring.

about-relation

Relationens natur mellan en Publishers och en Annonsör

Prestationsmodellen gynnar en ömsesidig nytta när båda parterna lyckas. Det ligger i annonsörens bästa intresse att se publishern prestera bra och vice versa. Därför är det viktigt att det är en öppen och ärlig relation mellan de två med en betoning på samarbete.

Tydlighet

En nivå av transparens bör upprätthållas genom alla transaktioner eftersom en uppriktig ansats går långt när det gäller att bygga livskraftiga relationer med publishers. Publishern kan känna sig bekväma med att få en blygsam bit av kakan och inte bli utnyttjade.

Anpassningsbarhet

Annonsörer ska vara flexibla och lyssna på alla förslag som deras publishers kan erbjuda eftersom några av de bästa idéerna kan komma från de som är i främsta linjen. Publishers ska inte bemötas ur ett helhetsperspektiv utan individuellt eller organiseras i segment för en mer målinriktad metod – en förlängning av din säljstyrka.

Information

Genom att följa de insikter som samlats in med tiden, utvecklar båda parter ständigt sin metod för att anamma nya möjligheter och eventuella trender som observeras. En kampanj är aldrig huggen i sten och ska utvecklas över tid enligt processen med “testning, utvärdering och optimering”.

Affiliatemarknadsföring Fördelar

Det finns många fördelar som kan variera beroende på den metod för affiliatemarknadsföring du vill använda. Men det finns några som kan användas oavsett vilken kampanj du väljer.

about-benefits

Enkel implementering

Installationen är enkel och tar bara ett minimum av din tid. Som en ny och värderad kund är du garanterad vägledning genom hela implementeringsprocessen. Vårt mål är att du kommer igång med självförtroende.

Metod med flera kanaler

Det finns ingen gräns för hur många sätt du kan implementera en kampanj på. Att kombinera olika kanaler från innehållssajter, till sociala medier och även hybridmodeller. Utrustad med så många valmöjligheter och ny teknik, finns det alltid en väg som väntar på att utforskas.

Diversifiera intäktsflöden

Finslipa dina färdigheter inom ett område, och tillämpa dem sedan på flera sätt. Det finns mängder av olika sätt på vilka kampanjer kan tas i bruk så det finns ett oändligt antal vägar att få en inkomst.

Med en annonsörs ögon innefattar fördelarna den målinriktade trafiken från en relevant målgrupp, en möjlighet att använda en affiliates virtuella säljstyrka och den optimala avkastningen på investering eftersom de endast betalar när de önskade resultaten har uppnåtts.

För publishers handlar det helt enkelt om flexibilitet. De har fullständig frihet att välja den kanal som fungerar bäst när det gäller att närma sig sin publik och kan experimentera med många olika annonsörer, marknadsföringsmaterial och deras eget innehåll för att finslipa sin anfallsplan.

Alla tillsammans

Det finns ingen annan metod för onlineannonsering som är så fokuserad på att säkerställa resultat än affiliatemarknadsföring och på TradeTracker är vårt mål att säkerställa att du uppnått din potential. Vi tillhandahåller en transparent plattform, optimering av resultat och kollaborativa relationer, samtidigt som vi använder den ledande tekniken på marknaden. Vi hjälper både annonsörer och publishers och värdesätter båda i lika hög grad som nyckelkomponenter för att sätta ihop det mest trovärdiga nätverket online. Nu när du har fått grundläggande kunskaper om affiliatemarknadsföring är du redo att bli en TradeTracker-annonsör eller publisher. Om du har ytterligare funderingar, skriv till oss så besvarar vi alla brännande frågor!

Redo att ta nästa steg?

Vi är ett team av resultatdrivna affiliateberoende personer, inriktade på prestation och som alltid söker efter sätt att göra reklamvärlden till en ännu bättre plats. Ta kontakt och hör hur vi kan få igång din affärsverksamhet online.