KVALIFIKACE ZADAVATELŮ REKLAMY

Portfólio kampaně TradeTracker vytváříme s velkým nasazením. Dbáme o různorodost, soudržnost a efektivitu naší sítě. Proto od nových Zadavatelů reklamy očekáváme splnění několika podmínek.

Uznávaná značka nebo startup?

Je jedna věc, která spojuje všechny kampaně TradeTracker - jejich atraktivita pro Vydavatele. Konkurence je silná, pro získání přízně partnerů je dobré pozitivně vyniknout.

Management

Platforma TradeTracker je intuitivní a snadno použitelná platforma, ale stejně jako u jiných životních výzev, úspěch vyžaduje odhodlání. V reakci na vaše individuální potřeby vám poskytneme nezbytnou pomoc se správou panelu nebo úplné řízení programu. Můžeme také doporučit důvěryhodné agentury, které se zabývají ve váš prospěch rozsáhlým řízením kampaní. Rozhodnutí o tom, jak spravovat svůj program, by mělo předcházet odpovědí na následující otázky:

 • Chcete investovat do dedikovaného týmu, který bude řídit Váš program?
 • Jste připraven neustále zdokonalovat nákupní proces na vaši stránce?
 • Umíte vytvořit vhodné kreace, tak aby vyhovovali potřebám Vydavatelů?
 • Jste schopni splnit technické požadavky TradeTracker?
 • Jak současná agentura plní Vaše očekávání v obsluze zahraničních trhů?

Budování vztahů

Po spuštění kampaně prvním úkolem bude získat Vydavatele schopné propagovat vaši nabídku. Za účelem získaní jejich zájmu se budete muset postarat o konkurenceschopnost své kampaně ve srovnání s jinými Vydavateli. Začněte vnímat Vydavatele jako dodatečnou prodejní sílu - ukažte jim, že se o ně staráte. Měli byste vyjít vstříc jejich potřebám.

 • S Vydavateli se kontaktujte otevřeným a přehledným způsobem. Buďte aktivní. Podělte se svými očekáváními.
 • Motivujte své Vydavatele. Nabízejte bonusy, segmenty premium nebo vytvořte provizní strukturu závislou na dodaném objemu.
 • Buďte otevřený novým nápadům, využíjte znalostí, o které se s Vámi dělí Vydavatelé.
 • Snižte riziko, které mají Vydavatelé. Stvořte hybridní model přidáním do své kampaně provize CPM nebo CPC.

Urči cíle

Tvorba atraktivní a stabilní kampaně by měla předcházet analýza mnoha faktorů, ze kterých je klíčová očekávaná návratnost investic. Dejte si pozor na to, že v případě modelu CPA, Vydavatel nese obrovské riziko - nemá žádnou kontrolu nad Uživateli, kterých přesměruje na Vaši doménu. Než rozhodne či bude promovat Vaši kampaň, bude se snažit odhadnout svůj potencíální zisk. Pomozte se jim správně rozhodnout a definujte svoje očekávání:

 • Definujte model vyúčtování: očekáváte efekt vizualizace, zvětšení prodeje nebo obojí zároveň?
 • Umožňujete využití všech dostupných metod propagace, nebo je chcete ohraničit pouze na některé?
 • Mluvte a jednejte s Vydavateli při hledání řešení, které uspokojí očekávání obou stran.
 • Rychle akceptujte transakce. Vydavatelé už do Vás investovali, odvděčte se jim stejným způsobem.
 • Plaťte včas a používejte předplatu.

Splňujete požadavky?

Pro náš tým je nejdůležitější výsledek Vaše kampaně. Zkontaktujte se s námi a zjistíte, jak můžeme zrychlit rozvoj Vašeho podnikání.