Affiliate marketing ve zkratce

Porozumět základům affiliate marketingu je jednoduché. Struktura affiliační sítě, relace vznikající v jejím okolí a způsoby optimalizace kampaní Vám budou jasné, až poznáte základní pojmy.

Historie Affiliate Marketingu

Začátky

90. léta přinesly technologickou revoluci, jejíž součástí bylo utvoření nám všem dobře známé „World Wide Web“. Již v raných fázích rozvoje internetové sítě první značky začaly mít zájem o možnost propagace v ní svých výrobků a služeb.

Rostoucí popularita vyhledavačů v 90. letech vedla k hromadné organizaci sítě a působila tím, že se stala jednodušší v obsluze pro obyčejného uživatele. Vzniklo mnoho webových stránek, které využívaly možnost, jakou dávala přítomnost v prohlížečích, a poskytovaly uživatelům široké spektrum informací. Výměnou za své služby začaly očekávat odměnu. První reklamní aktivity v síti byly vedeny v modelech CPM (cost per thousand impressions), CPC (cost per click) a také pevných poplatků (flat fee). Tyto konvenční modely vyúčtování se zanedlouho staly málo konkurenční vůči více nákladově efektivním možnostem, které poskytnul affiliate marketing.

Rozvoj affiliate marketingu

Monetizace sítě byla přirozeným následkem, a affiliate marketing vyplnil mezeru vhodným způsobem. Velkou popularitu získal klíčový v affiliate marketingu model vyúčtování za výsledek, díky němu Inzerenti vypláceli provizi pouze za konkrétní výsledky. Jako jeden z prvních využil možnosti affiliate marketingu mj. Amazon. Větší bezpečnost a pohodlí, snadnější přístup a konkurenční ceny vedly k bleskovému rozvoji oboru, který byl navíc zrychlován díky rozvoji technologie.

Rozkvět

Prodejci velmi rychle ocenili možnosti, jaké dávala přítomnost v síti a začali otevírat svoje internetové obchody. Mnohé firmy dospěly k názoru, že účinné modely vyúčtování, jakožto představující nízké riziko, budou pro rozvoj jejich byznysu ideální.

Affiliate marketing zpřístupnil široký výběr modelů účtování, které dovolily intenzivní propagaci v různých kanálech, jako jsou obsahové weby, mailing, sociální média, vyhledavače a mnoho jiných. Měnící se povaha internetu, stále širší obsah tvořený uživateli a také růst počtu blogerů změnily způsob, jakým se affiliate marketing využívá. Zavedení uživatelsky přístupných systémů řízení obsahu, nástrojů k posílání informačních zpravodajů nebo tvoření aplikací způsobilo to, že online aktivity přestaly být oblastí odborníků s technickými kvalifikacemi.

Neustálý rozvoj technologií používaný v affiliate znamená, že "affiliate marketing" je dnes všeobecně známý jako "výkonnostní marketing", který klade důraz na platební model za dosažené výsledky.

Zkušenosti TradeTracker

Víceletá přítomnost na trhu affiliate marketingu nám dovolila ho velice dobře poznat. Rádi se s Vámi podělíme o naše znalosti ohledně zdrojů vzniku této oblasti marketingu, pravidel jejího fungování a výhod performance marketingu z hlediska Inzerenta a Vydavatele.

Témata

Co znamená Affiliate Marketing?

Affiliative marketing je často oceňován za možnosti, jaké dává v oblasti generování prodeje. Vydavatelé obdržují odměnu pouze v případě, když uživatel z jejich webu přejde na stránky Inzerenta a uskuteční nákup nebo provede jinou žádanou konverzi. Takový model vyúčtování omezuje riziko Inzerenta, kdežto Vydavateli dává možnost volného spravování svých reklamních ploch a využívání širokého výběru ostatních nástrojů propagace.

CPC (cost per click) a CPM (cost per mille) jsou modely vyúčtování, které převládaly v rané fázi rozvoje marketingu na internetu Avšak s rostoucími znalostmi ohledně efektivity online reklamy, marketéři začali vyhledávat výnosnější řešení. Affiliate marketing vyrostl na přesvědčení, že důležité jsou pouze ty kontakty s reklamou, které přispívají k dosažení cíle určeného Inzerentem.

what is Affiliate Marketing
tt-af-model-en

Základní modely vyúčtování v affiliate marketingu:

CPS (cost per sale) - Vydavatel dostane odměnu, pokud uživatel přejde na stránku obchodu Reklamního partnera a provede nákup. Příklad: Uživatel si přečte recenzi na hodinky na stránce Vydavatele, kliká na reklamu a uskuteční nákup v eshopu Zadavatele reklamy. Vydavatel, který přesměroval Uživatele na stránky obchodu dostane provizi.

CPL (cost per lead) Vydavatel dostane odměnu pokud uživatel přejde na stránku Zadavatele reklamy ze stránky Vydavatele a vyplní formulář. Příklad: Uživatel si prohlíží stránky Vydavatele, kliká na reklamu a zanechává svoje údaje ve formuláři na stráce Zadavatele reklamy. Vydavateli, který přesměroval Uživatele na stránku s formulářem bude přiznána provize.

V affiliate marketingu plní partneři čtyři základní role:

Zadavatel reklamy

Inzerentem je subjekt, který nabízí výrobky nebo služby přes internet a vyhledává weby, na kterých by je mohl propagovat. Inzerent poskytuje reklamní kreace, které Inzerenti mohou umístit na svých webech, aby povzbudili uživatele k navštívení obchodu a uskutečnění transakce.

Vydavatel

Inzerentem může být jak soukromá osoba, tak společnost, která propaguje výrobky nebo služby, které nabízí Inzerent na svém webu za účelem obdržení provize. Inzerent, když se rozhodne spolupracovat s Vydavatelem, zpřístupní mu propagační materiály, které Vydavatel může využít v různých oblastech svých aktivit, včetně offline.

Zákazník

Zákazníkem je uživatel, který kliká na reklamu u Vydavatele a následně provádí požadovanou akci na stránce Zadavatele reklamy. Uskuteční nákup, vyplní formulář, nebo provádí jiné, již dříve určené činnosti Zadavatelem reklamy.

Affiliate síť

Síť affiliate marketingu je subjekt, který zprostředkovává vztahy mezi Inzerenty a Vydavateli a dává jim možnost kontaktu a výměny propagačních materiálů. TradeTracker zajišťuje vedoucí technologii, díky které jak Inzerenti, tak Vydavatelé mohou optimalizovat svoje aktivity spojené s online marketingem. K našim úlohám patří sledování událostí realizovaných prostřednictvím naší platformy, vyúčtování s Vydavateli a také zajištění podpory kampaně ze strany Account manažerů.
Účinný model vyúčtování působí tím, že obě strany využívají výhody z dosahovaných úspěchů. V zájmu Inzerenta je zvyšování efektivity aktivit Vydavatele a obráceně. Takže je velmi důležitý otevřený, upřímný a založený na spolupráci vztah mezi nimi.

about-relation

Vztahy mezi Vydavatelem a Zadavatelem reklamy

Účinný model vyúčtování působí tím, že obě strany využívají výhody z dosahovaných úspěchů. V zájmu Inzerenta je zvyšování efektivity aktivit Vydavatele a obráceně. Takže je velmi důležitý otevřený, upřímný a založený na spolupráci vztah mezi nimi.

Transparentnost

Spolupráce Zadavatele reklamy a Vydavatele by se měla vyznačovat transparentností, která je základem partnerství. Vydavatelé chtějí mít jistotu, že Zadavatelé reklamy si jich váží a nezneužívají jejich důvěru.

Flexibilita

Inzerenti by měli zachovat flexibilitu a pozorně naslouchat připomínkám Vydavatelů, kteří se často projevují jako zdroj inovativních řešení. Důležitá je také segmentace Vydavatelů pokud jde o zastávané funkce v kampani a přizpůsobení komunikace a zpřístupňovaných nástrojů jejich potřebám.

Přístup k informacím

Analíza údajů, které jsou získávány během kampaně umožňují neustálé zdokonalování kompetencí obou stran. Kampaň by měla fungovat jako "živý organizmus" a rozvíjet se pomocí procesů testování, vyhodnocování a optimalizace.

Výhody affiliate marketingu

Nezávisle jakou máte roli v affiliate marketingu, je několik vlastností, které určitě oceníte.

about-benefits

Jednoduchá Implementace

Po technické stránce je realizace kampaně velmi jednoduchá. Jako nový partner od nás dostanete profesionální podporu při implementaci, tak abyste si již od prvního momentu cítili jisti.

Vícekanálový přístup

V affiliate můžete pro uživatele využívat a propojovat různé komunikační kanály. Testujte nové kategorie obsahových stránek, efektivnost na sociálních sítích, hybridní moduly vyúčtování a mnoho dalších řešení.

Diverzifikace zdrojů příjmu

Staňte se specialistou ve svém oboru, ale neuzavírejte se před rozvojem a testováník nových řešení. Existují desítky marketingových nástrojů a neomezené množství možností generování zisků.

Pro Zadavatele reklamy jsou nejdůležitější výhody plynoucí z affiliate marketingu, především dostání se k určitému targetu uživatelů přes stránky Vydavatelů a nákladově efektivní model, pomocí kterého platí pouze za konkrétní výsledky.

Pro Vydavatele je především důležitá flexibilita. Sami mohou rozhodovat, které kampaně propagovat, testovat různé propagační materiály a přizpůsobit svůj obsah tak, aby získali ty nejlepší výsledky.

Shrnutí

Mezi dostupnými na trhu nástroji k realizaci online kampaně, affiliate marketing se vyznačuje nejvíce účinným přístupem. Pomáháme našim partnerům plně realizovat jejich potenciál. Nabízíme partnerský přístup a podporu v optimalizaci výsledků, a všechno to na základě nejmodernější technologie na trhu.

Připraveni na další krok?

Pro náš tým je nejdůležitější výsledek. Zkontaktujte se s námi a zjistíte, jak Vám můžeme pomoci ho dosáhnout.