KVALIFIKACE VYDAVATELE

Dbáme o jakost naší sítě, proto máme na nové Vydavatele určité požadavky.
Vytvořili jsme seznam očekávání, které musí Vydavatel splnit pokud má zájem spolupracovat s TradeTracker.

At TradeTracker we’re happy to work with any committed publisher, from early stages of development to well versed full time affiliates and enterprise level business models. In order to be a valuable publisher that any advertiser will want to partner with, you’ll want to inherit the following:

Odpovídejte na potřeby

Ujistěte se, že Vaše stránka, databáze a účty na sociálních sítích jsou aktivní a obsah aktuální. Spolu s rozvojem Vaše stránky lépe poznáte uživatele, jejich potřeby a preference. To pomůže lépe a snadněji přizpůsobit se kampaním s nejlepší konverzí.

Správný přístup

Pokud chcete, aby Vaše stránky byly atraktivní pro Zadavatele reklamy, položte si několik otázek. Jaká je Vaše cílová skupina? Jaký obsah chcete prezentovat? Jak chcete, aby byl obsah odebírán? Co zamýšlíte udělat pro návrat uživatelů na Vaši stránku? Udělejte si malý media plán a snažte se odlišišit se od jiných.

Rozvíjejte se s námi

Stále měnící se potřeby spotřebitelů a neustálá potřeba nového obsahu nutí Vydavatele na nikdy nekončící se hledání a testování nových řešení. Přizpůsobte je pořebám uživatelů.

Připraveni na další krok?

Pro náš tým je nejdůležitější Váš výsledek. Zkontaktujte se s námi a zjistíte, jak Vám můžeme pomoc.