SLOVNÍČEK

Seznamte se se základy zahajení kampaně. Zde naleznete nejdůležijtější informace ohledně affiliate marketingu a platformz TradeTracker.

A

Affiliate Network

Affiliate Network - Systém, který organizuje a shromažďuje jak inzerenty, tak Afiliate partnery. Je zprostředkovatelskou platformou obou stran, která jim umožňuje se propojit a zajistit příležitost k implementaci a poskytování dostupných reklam.

Average Order Value (AOV)

Průměrná hodnota objednávky (AOV) - Měření průměrné hodnoty nákupu. Chcete-li ji spočítat, vydělte celkovou hodnotu nákupů celkovým počtem nákupů.

Average Basket Value (ABV)

Průměrná hodnota koše (ABV) - Zahrnuje celkovou hodnotu prodaných produktů a služeb v určitém období, vydělenou počtem objednávek. Jedná se o běžný způsob porovnávání výkonu vašich doplňkových (ad-on) opatření.

Automatic Approval

Automatické schválení - Inzerenti automaticky přidávají Afiliate partnery, kteří se ucházejí o jejich obsah. Alternativní "manuální schválení" spočívá v tom, kdy inzerent přezkoumá Afiliate partnery, než jej akceptuje pro uvedení jeho obsahu.

Authority Sites

Stránky s autoritou - webové stránky, které mají uznávanou pověst v jejich respektované oblasti. Obvykle jsou to stránky, které se mohou pochlubit vysokou hodnotou PageRank, jsou vizuálně aktuální, mají vysoký počet kvalitních příchozích odkazů, jsou odborníky ve svém oboru a sdílejí dynamické nové nápady.

Attribution

Přiřazení - měření marketingu a analýzy, které umožňují sledovat prodejní proces napříč několika kanály od počátečního kontaktního místa až po konverzi.

Article Marketing

Článkový Marketing - reklamní přístup, ve kterém mohou Afiliate partnery psát krátké články týkající se oblasti jejich zájmu. Tyto články jsou pak k dispozici ke koupi na on-line tržištích, kde mohou být použity jako obsah pro každého, kdo usiluje o zvýšení čtenářské základny. Články jsou prezentovány s popisem a mohou obsahovat odkazy na Afilační síť autora.

Approval Rate

Míra schválení - Jedná se o součet počtu nevyřízených prodejů, které inzerent potvrzuje jako autorizovaný prodej.

Approval

Schválení - Inzerenti často kontrolují stránky potenciálních Afiliate partnerů, aby se ujistili, že splňují pokyny pro zajištění kvality před tím, než stránky odsouhlasí. Jakmile inzerent schválí Afiliate partnera, obdrží Afiliate partner automaticky generovaný e-mail, aby potvrdil svou žádost o umístění kampaní inzerenta. Schválení může také znamenat kladné posouzení transakce.

API – Application Programming Interface

API - Aplikační programovací rozhraní - programovací rozhraní, prostřednictvím kterého webová stránka nebo program poskytuje svým uživatelům. Používá řadu rutin, protokolů a nástrojů, které umožňují vytvářet softwarové aplikace.

Anchor Text

Text odkazu (anchor text) - Text, na který lze kliknout a který je zobrazen v hypertextovém odkazu. Podstatné je zajistit zachování požadovaného obsahu a vyprávění, a současně poskytnout návštěvníkovi možnost externího linku.

Analytics

Analytics - Nástroje, které využívá Afiliate partner, aby získal větší pochopení návštěvníků, kteří na stránky pravidelně přichází. Pomáhá jim pochopit jejich chování a optimalizovat jejich stránky tak, aby vyhovovaly uživatelům. Informace mohou zahrnovat počet návštěvníků, čas strávený na webu, oblíbené stránky, míru okamžitých odchodů a body výstupu (exit points).

Agency

Agentura - Nezávislá společnost, která spravuje a provozují affiliate marketingové aktivity inzerentů v jejich zastoupení.

Affiliate Software

Affiliate Software - Samostatně spouštěný software, který může inzerent používat k provozování vlastní kampaně ve vlastním podniku, což mu umožňuje sledovat činnost Afliate partnera a vytvářet si vlastní affiliate reporting. To znamená, že inzerenti si vytvářejí vlastní sítě a Afiliate partneři mají individuální přihlašovací údaje pro každého inzerenta, s nímž se rozhodnou spolupracovat.

Affiliate Program

Affiliate program - Program pro udělování odměn, v němž inzerent odměňuje Afiliate partnera prostřednictvím generování prodeje nebo potenciálního zákazníka inzerentovi online. Inzerent zpravidla poskytne majiteli stránky provizi za to, že jim poskytne zákazníka, se kterým uskutečnil prodej.

Affiliate Link

Affiliate Link - Odkaz, který obsahuje kód pro sledování návštěvníka online, který je odeslán Afiliate partnerovi. Každý odkaz obsahuje totožnost Affiliate partnera a zaznamenává jejich tržby, návštěvníky a zobrazení, které získaly, což následně umožňuje přidělit jim provizi.

Affiliate ID

Affiliate ID - Unikátní číslo, které identifikuje konkrétního Afiliate partnera z naší sítě, které je součástí všech odkazů pro sledování, takže systém TradeTracker ví, kterému Affiliate partner má přiřadit prodej. Sleduje také všechny zobrazení bannerů a prokliknutí, která pochází z webu Afiliate partnera.

Abandonment

Opuštění - Stav, kdy zákazník opustí online nákupní košík, v němž se nachází zboží, aniž by dokončil transakci.

Affiliate Agreement

Dohoda o spolupráci s Affiliate partnerem - Dohoda mezi Afiliate partnerem a inzerentem ohledně jejich spolupráce. Definuje oběma stranám povinnosti, pravidla, odpovědnost a jiné právní aspekty.

Affiliate

Affiliate partner - Majitel webu, který hostuje produkty a služby inzerenta. Afiliate partner využívá své internetové publikum, aby umožnil reklamu inzerentů. Síť Afiliate partnerů vytvoří inzerentovi virtuální prodejní sílu, a inzerent Afiliate partnery odměňuje, jakmile návštěvník interaktivně reagoval na daný obsah nebo splnil požadovanou akci. Synonymum: Afiliate partner

AdWords

AdWords - Nástroj Google, který nabízí možnost nabízet příležitost k zobrazení v online výsledcích vyhledávání uživatelů pro vyhrazená klíčová slova.

Advertiser

Inzerent - Webová stránka nabízející produkt nebo službu, která má zájem o propagaci a její řešení prostřednictvím Afiliate partnerů, který produkuje obsah a má pravidelné návštěvníky.

Adjusted Commissions

Upravené provize - Představuje provize, které jsou vypočteny z výchozího stavu provizí na základě speciálních nabídek, zrušení a / nebo vrácení.

Ad Stream

Reklamní stream - Série reklam, které se uživatelům zobrazují při jediné návštěvě webových stránek.

Ad Space

Reklamní prostor - přidělený prostor, který Afiliate partner nabízí inzerentovi na svých webových stránkách k umístění obsahu.

Ad Server

Reklamní Server - Hardware, který dodává a sleduje reklamy na webu. Aby bylo možné zajistit důvěru mezi inzerenty i Afiliate partnery, všechna sledování a interakce jsou zajištěny neutrální třetí stranou.

Ad Call/Request

Požadavek na reklamu - Akce uživatele, která vede k požadavku na zadání reklamy, která je následně zaznamenána reklamním serverem. Žádost může pocházet přímo od uživatelů, kteří procházejí stránky, nebo prostřednictvím internetového zdroje, jako je web content server.

Actual Commissions

Aktuální provize - Představuje součet všech provizí obdržených po odečtech zahrnujících i vrácení a zrušení.

Account Balance

Zůstatek účtu - Výdělky Affiliate partnerů z reklamních kampaní, které dosud nebyly  zadány k zaplacení.

Above the Fold

Above the Fold - Jakmile je načtena webová stránka, veškeré informace se zobrazí v prohlížeči okamžitě bez potřeby procházet stránku nebo posunovat kurzor.

B

Behavioral Targeting

Cílení v oblasti chování - Pomocí informací shromážděných o chování uživatele při prohlížení webových stránek je možnost zjistit navštívené stránky nebo provedené vyhledávání, které mohou určit cílené a relevantní reklamy zobrazené jednotlivci.

Beta 

Beta - Verze softwaru nebo funkce, která je před vydáním testována.

Big Data

Big Data - Termín používaný k popisu obrovského množství dat, které lze v poslední době nahromadit kvůli špičce uživatelů internetu a jejich zapojení do online světa.

Black Hat

Black Hat - Neetická metoda přístupu k SEO. TradeTracker důsledně sleduje činnost Afiliate partnerů v tomto ohledu a ukončuje spolupráci s každým, kdo tyto postupy provádí.

Blog

Blog - Web s pravidelnými příspěvky, které mohou být psány na nekonečné množství témat. Může být psán a updatován kýmkoliv od negramotných po ty chytřejší.

Bonus

Bonus - Odměna za dobrý výkon v rámci určité kampaně, která je nad rámec standardní sazby provize.

Bookmarking

Záložky (bookmarking) - Umožňují Vám připomenout webové stránky podle vašeho výběru, aby si je váš prohlížeč zapamatoval, a umožnil tak v budoucnu rychlý návrat na konkrétní stránku.

Brand Bidding

Brand Bidding  - Výraz vztahující se k Afiliate partnerům, který se používá při nabízení klíčových slov pro vyhledávače, která obsahují značku inzerenta nebo fráze, které s nimi úzce souvisí.

Branded Sign-up

Branded Sign-up  - Specificky vytvořená aplikace vytvořená inzerentem za účelem přímé registrace do svých kampaní. Umožňuje jim přímo identifikovat Afiliate partnery, kteří vyhovují značce a potřebám kampaně.

Browser

Prohlížeč - software používaný pro navigaci na různé webové stránky na internetu. Mezi oblíbené prohlížeče patří prohlížeče Chrome, Firefox, Safari a Internet Explorer.

Bum Marketing

Bum marketing - Přístup k affiliate marketingu, ve kterém vynaložíte nulové náklady.

Banner

Banner - Reklamní grafická část, na kterou lze kliknout, nejoblíbenější v online reklamě. Vyskytují se v řadě tvarů, velikostí a formátů, jako animované GIF, HTML nebo Flash.

Base Rate

Základní sazba - Standardní sazba přidělená na období kampaně.

Baseline Commissions

Základní provize - Provize, kterou Afiliate partner vydělal v základním programu inzerenta. Nezahrnuje speciální nabídky nebo jiné úpravy, jako například zrušení nebo vrácení.

Batch Commissions

Batch commisions – Ověřené provize jsou nahrávány do souboru. Tento proces umožňuje správcům účtů ověřovat provize pomocí souboru CSV.

C

CSV Feed

CSV Feed - Seznam produktů ve formátu prostého textu - oddělených oddělovačem – v katalogu inzerenta.

Cost Per Click (CPC)

Cena za proklik (CPC) - Náklady inzerenta vznikající při každém kliknutí návštěvníka na kreativě hostované Afiliate partnerem jako je banner nebo odkaz.

Cost Per Download (CPD)

Cena za stažení (CPD) - Náklady inzerenta vznikající jakmile návštěvník stáhne zdroj z jedné ze stránek.

Cost Per Form (CPF)

Cost Per Form (CPF) - Náklady inzerenta, které jsou přiznány Afiliate partnerům poté, co návštěvník vyplní formulář inzerenta, který hostoval na svém webu.

Cost Per Install (CPI)

Cost Per Install (CPI) - Náklady inzerenta vzniklé po instalaci programu nebo aplikace uživatelem.

Cost Per Lead (CPL)

Cost Per Lead (CPL) – Náklad inzerenta na jednotlivého kvalifikovaného potenciálního zákazníka.

Cost Per Mille (CPM)

Cena za tisíc zobrazení (CPM) - Náklady inzerenta za každých tisíc zobrazení, která z reklamy vyplynou. Ideální způsob platby pro inzerenty, kteří chtějí odměnit za své vystavení, bez potřeby jasného cíle stránky.

Cost Per Order (CPO)

Cena za objednávku (CPO) – Jednotka odrážející počet generovaných objednávek vzhledem k provozním nákladům reklamy.

Cost Per Sale (CPS)

Cena za prodej (CPS) - Struktura provize, kterou inzerent vyplácí Afiliate partnerovi jako procento nebo dohodnutý poplatek za prodej produktu nebo služby. Často nejpopulárnější model provizí.

Coupon

Kupon - Kupon nebo slevový kód využívají nakupující, pro získání slevy na nákup. Slevy mohou zahrnovat procento z ceny, bonusy nebo bezplatnou přepravu. Kupóny mohou být sdíleny potenciálním zákazníkům prostřednictvím vlastní propagace inzerentů nebo, což se nyní ukazuje jako populární u majitelů stránek, jsou weby vyhrazené pro kupony, které poskytují kódy. Synonymum: Slevový kód

Creatives

Kreativa - Materiály poskytnuté inzerentem Afiliate partnerům, aby mohli hostovat inzeráty. Ty mohou obsahovat řadu materiálů od bannerů, tlačítek, po textové odkazy nebo videa.

Cross Selling

Cross Selling - Přístup k prezentaci a povzbuzení dalších produktů kromě těch, které návštěvník původně plánoval koupit. Příkladem mohou být návštěvníci, kteří si zakoupí dovolenou, kterým jsou následně nabízeny možnosti pronájmu aut s cestovním pojištěním.

Conversion Path Tracking

Sledování trasy konverze - Typy stránek a interakce, které návštěvník provádí při konverzi. Porozumění, jak se návštěvník pohybuje při přístupu ke konverzi.

Cost Per Action (CPA)

Cost Per Action (CPA) - Náklady pro spotřebitele k dokončení určité akce (prodej, požadavek na informace nebo prokliknutí)

Copyright Infringement

Porušení autorských práv - Prezentace, hostování nebo šíření obsahu chráněného autorským právem bez souhlasu držitele autorských práv.

Cookieless Tracking

A tracking solution which does not rely on cookies. After being developed in response to an increasing number of users who clear their cookies from their devices.

Cookie Stuffing

Cookie Stuffing - Úkon, kdy jsou na počítači návštěvníka bez jeho vědomí umístěny falešné cookies za účelem vygenerování falešného prodeje Afiliate partnera. Pokud návštěvník uskuteční nákup, soubor cookie, který byl implantován, nesprávně připíše transakci Affiliate partnerovi.

Cookie Overwriting

Přepsání souboru cookie - Událost, kdy je affiliate ID spojené s cookie nahrazeno jiným affiliate ID. v rozporu s názvem zůstává soubor cookie stejný a změní se pouze jeho affiliate ID.

Cookie Length/Expiration

Trvání / doba platnosti souboru cookie - Definovaná doba, po kterou soubor cookie zůstane v prohlížeči uživatele, se standardem trhu nastaveným na 30 dní. Je-li sledovací odkaz aktivován návštěvníkem, který provedl nákup po navštívení stránky majitele stránek až po 30 dnech, provize bude přidělena za předpokladu, že je posledním referenčním uživatelem.

Cookie

Cookie - Malá technologie, kterou webový prohlížeč používá k zachycení předchozích zvyků prohlížení k pochopení preferencí uživatelů. Informace obsažené v těchto dokumentech mohou být užitečné v případě, kdy se uživatelé vrátí na web. Mezi příklady patří ukládání údajů o přihlašování nebo registrační údaje nebo informací o nákupním košíku.

Conversion Rate Optimisation

Optimalizace míry konverze - Prostřednictvím testování různých prvků a studování informací, které máte, můžete vylepšit svou přítomnost a vytvořit úspěšnější míru konverze.

Conversion Rate

Míra konverze - Procento měření počtu uživatelů, kteří provedli nákup po kliknutí na reklamu. Měření úspěchu určité reklamy a Afiliate partnerů, umožňující nahlédnout do toho, který obsah a kteří Affiliate partneři se jeví efektivními.

Conversion Path Attribution

Přidělení cesty konverze - Určení klíčových akcí na cestě ke konverzi a přiřazení hodnoty v závislosti na významu, který mají. Nabízí holistický přístup k porozumění konverze jako procesu a nikoliv pouze jako šťastné náhody.

Commission

Provize - Částka vyplacená Afiliate partnerům za uskutečnění prodeje, potenciálního zákazníka nebo proklik na webové stránky inzerenta.

Commission Groups

Provizní skupiny - Umožňují rozdělení provizí do určitých skupin, které pomáhají strukturovat provize pro konkrétní produkty.

Commission Rate

Výše provize - Procentuální část z prodeje, kterou inzerent nabízí Afiliate partnerovi jako provizi.

Commission Tiers

Úrovně provizí - Úrovně, které jsou určeny k odměňování majitele stránky a navyšují se s každou úrovní generovaných konverzí. Měrné jednotky mohou zahrnovat množství prodejů nebo výši výnosů.

Commissionable

Odměnitelná transakce - Transakce, která je považována za způsobilou pro výplatu provize.

Commissionable Transaction

Odměnitelná transakce – Případ, kdy transakce odpovídá podmínkám inzerenta.

Confirmation Page

Potvrzovací stránka - Stránka, která je vytvořena před tím, než je návštěvník odkázán na stránku pro provedení platby. Shrnuje všechny produkty, které mají být objednány.

Content Islands

Content Islands – Soubory obsahu včetně webových stránek a stránek, které na sebe navzájem odkazují.

Contextual Linking

Kontextové propojení - Implementace odkazů affiliates v souvisejícím článku nebo textu na webové stránce.

Conversion

Konverze - Událost, k níž dojde při splnění cíle. Například pokud zákazník provede nákup s inzerentem po příchodu z webu Afiliate partnera. Konverze mohou zahrnovat dokončení prodeje nebo získání potenciálního zákazníka.

CANSPAM

CANSPAM - Zákon přijatý v roce 2003, který upravuje zasílání e-mailových komunikací a poskytuje jasnou instrukci, jak mají společnosti dosahovat a nakládat se svými e-mailovými seznamy. To vedlo ke standardům, které obsahují snadno dostupné informace odesílatele, schopnost "opt-out", přijatý etický přístup a řadu dalších inkluzí.

Co-Branded Landing Page

Spolupracující vstupní stránka - Vstupní stránka postavená tak, aby obsahovala logo a další informace o značce webu, který odkázal zákazníka. Slouží jako aspekt "on-hold" cesty a buduje důvěru uživatele ve značku inzerenta, který může zákazníky ujistit, že jsou na správné stránce.

Client Based Tracking

Client Based Tracking - Metoda sledování, která ukládá cookie do prohlížeče uživatele po kliknutí na reklamu. Pokud se potom spustí stránka konverze, pak se zde začlení měřicí pixel, který se zde vloží, a poté ji odešle na sledovací platformu, která za konverzi odměňuje přispívajícího Afiliate partnera. Klientské sledování je pro inzerenta jednodušší, ale ne tak přesné vzhledem k tomu, že spoléhá na soubory cookie.

clickTag

ClickTag - Digitální proměnná umístěná v souboru flash nahrazujícím adresu URL, což umožňuje reklamnímu serveru používat vlastní sledovací adresu URL.

Click Through Rate (CTR)

Míra prokliku (CTR) - Poměr, který měří návštěvníky, kteří stránky prochází k těm, kteří klikli na reklamu. Čím vyšší je procento tím je lepší interakce s reklamou na stránkách.

Click Through

Proklik - Akce návštěvníka kliknutím na odkaz a přesměrováním na stránku inzerenta.

Click Reference

Click Reference - Nástroj umožňující majitelům stránky přímo identifikovat stránku nebo odkaz, který vedl k prodeji.

Click Command

Click Command - slouží hlídání kliknutí získaných na určitých multimediálních médiích, včetně reklam HTML a textových odkazů. Funguje při vytváření řádku HTML, který je potom přidán do HTML pro snadnou identifikaci.

Click Append

Click Append - Příkaz přidaný do cílové adresy URL, který se používá k identifikaci aktivity, která vedla k přivedení zákazníka na web inzerenta.

Checkout Success Page

Stránka s poděkovaním - Stránka, která je vytvořena poté, co návštěvník provedl nákup nebo poskytl informace o potenciálnímu zákazníkovi na webových stránkách inzerenta. Tag se nachází uvnitř, což spouští a umožňuje nám potvrdit všechny akce. Synonymum: Stránka s poděkovaním

D

Down Tracking

Down Tracking – Odkazuje na jakékoli nesrovnalosti v rámci implementace metod sledování na stránce inzerenta.

Drop Shipping

Drop Shipping - Metoda affiliate marketingu, kdy Afiliate partner přijme objednávky a platbu, a následně poskytne inzerentovi pokyny pro dodávku služby nebo produktu. Jelikož Afiliate partneři zaujímají aktivnější roli, jsou obecně odměňováni vyššími sazbami provizí.

Duplicate Commission

A single commission that appears more than once on an advertisers control panel.

Duplicate Commissions

Duplicitní provize - Vyskytuje se, když se na panelu inzerenta objeví určitá provize více než jednou. Často se vyskytuje díky tomu, že zákazník obnovil potvrzovací stránku.

Duplicate Content

Duplicitní obsah - Situace, kdy stejný obsah existuje na více než jedné webové stránce. Pro optimální výsledky vyhledávání je nejlepší mít pro informace, které publikujete jednu stránku.

Dynamic Links

Dynamické odkazy - Odkaz, který může inzerent rychle aktualizovat v mnoha webech Afiliate partnerů. Udržujte informace o produktech aktuální a flexibilní v reálném čase.

Dynamic Web Page

Dynamická webová stránka - Vytvořená webová stránka z šablony, o kterou Afiliate partner jednou požádá. Poskytování příležitostí pro personalizované prvky, živé datové zdroje a další důležité dynamické údaje.

Dashboard

Dashboard - Rozhraní, které vám nabízíme pro navigaci a přístup k affiliate marketingu. Umožňuje přístup k vašim funkcím a přehledům s podrobnostmi o vašich poznatcích. Dashboardy se liší jak pro inzerenty, tak pro majitele stránek protože mají různé nástroje, potřebné informace a přístupy.

Datafeed

Datafeed - Je dodáván Inzerentem a zpracovává se TradeTrackerem, aby bylo zajištěno, že všechny odkazy a obrázky mohou být sledovány. Afiliate partneři mohou tyto informace používat v rámci vlastních stránek.

De-Duplication

De-duplication - Technologie používaná k zajištění toho, aby Afiliate partner nebyl odměněn vícekrát za stejnou činnost. To může být nezbytné, jelikož někteří Afiliate partneři mají stránky využívající několik sítí. Sítě bez de-duplikace mohou způsobit, že inzerent zaplatí více provizí za jedinou objednávku.

Deeplink

Deeplink - Odkaz, který spojuje uživatele se stránkami, které se nacházejí mimo domovskou stránku, obvykle je to stránka s podrobnostmi o kategorii nebo produktu.

DHTML

DHTML - Rozšířené pole příkazů HTML, které používají weboví návrháři, kteří chtějí vytvořit interakci a animaci na vyšší úrovni než standardní HTML.

Discrepancy

Nesrovnalost - Rozdíl v počtu zobrazení dvěma systémy zobrazování reklam ve vztahu k téže reklamě. Rozdíl 10-15% je běžný a považuje se za normální výsledek s ohledem na různé metody sledování. Vyšší hodnoty mohou být zjištěny v případě, že se v nastavení reklamy vyskytly chyby.

Domain

Doména - Unikátní název používaný jako adresa webové stránky, která může obsahovat řadu jedinečných označení. Chcete-li přizpůsobit označení, můžete mít řadu domén, které obsahují například .com nebo .org. Mohou být také odděleny geografickými označeními .uk, .de, .fr nebo .es.

Double Opt-In

Double Opt-In - Akce důležitá pro e-mailový marketing, k níž dochází, když se někdo dobrovolně přihlásí do seznamu předplacených webů a pak obdrží potvrzovací e-mail, který vyžaduje, aby jím byl odběr ověřen.

E

E-Commerce

E-Commerce – Zkratka pro elektronický obchod, je to obchodování zboží a služeb s využitím internetového média jako spolehlivého kanálu. Příkladem jsou nákupní vozíky, získávání elektronických prostředků, e-mail, webové služby nebo zpracování transakcí online.

Earnings

Zisk – Provize, které Afiliate partner vydělá během kampaně inzerenta.

Earnings Per Click (EPC)

Zisk za proklik (EPC) - Jednotka, která se obvykle používá k určení výše výnosu, který lze očekávat za každých 100 prokliknutí. Obvykle se používá k tomu, aby Afiliate partnerům pomohla porovnat potenciální příjmy různých inzerentů.

Engagement Time

Doba trvání práce - Přehled o tom, jak dlouho stráví návštěvník na stránce, a to prostřednictvím kontroly pohybu myši, klikání a posouvání.

F

Feeder Sites

Stránky feederů - Webové stránky, jejichž jediným účelem je přesměrovat nebo protlačit provoz na jednu nebo více vyhrazených stránek.

First Click

První kliknutí - Potvrzení první interakce, kterou zákazník měl s reklamou jako klíčem k prodeji a následné přidělení prodeje.

First Party Cookie

Cookie první strany - Typ souboru cookie, který je výslovně nastaven samotnou webovou stránkou.

Flash 

Flash - Multimediální platforma populárně využívaná webovými stránkami pro animace nebo v bannerových reklamách. Postupně se využívá méně kvůli omezené podpoře mobilních zařízení a bezpečnostním problémům.

Forced Clicks

Vynucená kliknutí - Kliknutí, ke kterému dochází bez souhlasu uživatele.

Frequency 

Frekvence - Počet zobrazení stejné reklamy u uživatele v určité relaci nebo v době trvání.

FTP

FTP - Protokol přenosu souborů. Předdefinovaný způsob přenosu souborů na webový server a z něj. Je to běžný způsob, jakým mohou inzerenti posílat svůj produkt feed na naše servery.

G

Geo-Targeting

Geografické cílení - Vylepšený přístup k inzerci, kdy inzerent nastavuje omezení, která mění inzerci v závislosti na geografické oblasti uživatele a poskytuje tak uživateli bližší obsah.

GIF 

GIF - Rozšíření souboru obrázků, které se běžně používá na webových stránkách pro jejich malou velikost a schopnost zobrazovat animované obrázky.

Grey Hat

Grey Hat - Metody, které testují hranice mezi neetickým a etickým přístupem k SEO.

H

Hit

Hit - Požadavek na soubor z webového serveru. Vzhledem k tomu, že webová stránka může obsahovat řadu souborů, hit může zahrnovat obrázek, soubor HTML nebo jakýkoli jiný typ souboru, který je třeba načíst na webu.

HTML

HTML - Zkratka pro "Hyper Text Markup Language" je počítačový programovací jazyk, který tvoří základ pro mnoho moderních webových stránek a poskytuje adresář, jak by měl být návštěvníkům zobrazen web.

HTTP

HTTP - Nejběžnější formát přenosu souborů na internetu. Pokud je použito zabezpečené připojení, data jsou přenášena protokolem HTTPS.

I

IAB

IAB - Zkratka pro "Internet Advertising Bureau" a je to obchodní sdružení, které řídí digitální reklamu. Mají vliv na stanovení provozních osvědčených postupů v rámci odvětví.

IFRAME

IFRAME - HTML značka, která podporuje vložený rámeček, který umožňuje přidání HTML nebo webových stránek k webu.

Image Pixel

Image Pixel - Metoda měření pro inzerenty, přičemž pixel je odkazem v kódu stránky s potvrzením. Také se zobrazuje při používání sledovacích zobrazení.

Image Size

Velikost obrazu - Rozměry obrazů v pixelech.

Impression

Zobrazení – Jednotka pro zjištění, kolikrát uživatel vidí reklamu. Pomocí sledování počtu zobrazení a srovnání s jinými jednotkami můžete lépe porozumět tomu, jak efektivní Vaše reklama je.

Incentive

Pobídky - Další odměny za splnění úspěchu založeného na výkonu. Jsou řízeny inzerentem a často jsou vypláceny jako bonus za transakce, ke kterým vedly.

Incremental Sales

Přírůstkové prodeje – Generované affiliate marketingové aktivity, které vedly k novým zákazníkům nebo akcím, které byly vytvořeny, které by jinak nebyly uskutečněny.

Industry

Trh - Oblast podnikání, v níž má inzerent a Afiliate partner většinu podstatných funkcí.

Interstitial

Intersticiální reklama – Reklama, která se načítá mezi stránky bez znalosti uživatele.

Inventory

Inventář - Seznam dostupných ploch k prodeji na webových stránkách.

IP Address

Adresa IP - Číselná adresa přiřazená každému zařízení v síti, která umožňuje, aby jeho aktivity a umístění byly rozpoznatelné a identifikovány mezi ostatními zařízeními.

J

JPEG

JPEG - Zkratka pro "skupinu společných fotografických expertů" je formát obrazu, který je oblíbeným ztrátovým kompresním výstupem digitální fotografie.

JSON

JSON - Zkratka pro JavaScriptový objektový zápis. Snadná generace, výměnný lehký datový formát používaný pro strukturování dat. Je založen na podmnožině JavaScriptového programovacího jazyka.

Java

Java - Programovací jazyk, který umožňuje vývojářům psát software pro různé platformy. Je populární mezi vývojářskou komunitou pro applety a aplikace na straně serveru, které jsou přínosné pro online fóra, obchody, hlasování, HTML formuláře a mnoho dalších.

Javascript

Javascript - Skriptovací jazyk založený na více platformách pro klientské a serverové aplikace. To je přínosné v jeho schopnosti přidat vysokou úroveň interakce a dynamický obsah webovým stránkám.

K

Keyword

Klíčové slovo - Slova nebo fráze, která jsou důležitá pro webovou stránku, která ji umísťují do vysokého pořadí ve výsledcích vyhledávání.

L

Loyalty & Rewards Publisher

Loyalty & Rewards Publisher – Afiliate partner, který odměňuje zákazníky cashbackem nebo dárky prostřednictvím využívání pobídek, virtuálních a alternativních platebních systémů.

Long Tail Keywords

Long Tail Keywords - Klíčová slova, která jsou připojena k větě a přímo odpovídají tomu, co vyhledávač hledá. Obecně neexistuje velká konkurence, což Afiliate partnerům umožňuje v identifikovat rafinované a relevantnější publikum.

Link Name

Link Name - Označení poskytnuté odkazu, který obvykle obsahuje stručný popis toho, co odkaz nabízí.

Long Tail

Long Tail - Ve vztahu k affiliate marketingu se jedná o název daný konglomerátu míst, které prodávají jednotlivě na malé úrovni, ale ve velkém objemu kolektivně.

Listing

Listing - Termín související s marketingem pro vyhledávače, jde o informaci, která se předkládá vyhledávači při podpoře umísťovacích a inkluzních služeb. Každý výpis je tvořen názvem, klíčovým slovem, popisem a cílovou adresou URL.

Linking Farm

Linking Farm - Ve snaze zvýšit výsledky vyhledávače jsou vytvořeny stránky, které obsahují řadu odkazů na webové stránky.

Linking Code

Linking Code - Kód, ve kterém bude Afiliate partner používat odkazy na webové stránky inzerentů.

Link Replacer

Link Replacer - Afiliate partner může na svůj web přidat řadu skriptů, které automaticky zpeněží všechny obsahové odkazy na svých stránkách.

Link Popularity

Link Popularity - Odkazuje na počet stránek, které odkazují na webové stránky prostřednictvím zpětných odkazů a příchozích odkazů.

Landing Page

Vstupní stránka - Stránka, na kterou je uživatel směrován poté, co klikne na afiliační odkaz. Přímé zasílání zákazníků na tyto stránky pomůže vyhnout se navigaci přes zbytečné stránky a přiblíží je k cíli konverze.

Link Juice

Link Juice - PageRank lze předat z jedné stránky do druhé prostřednictvím správných metod propojení. Vytváření důvěryhodných vazeb mezi stránkami pomáhá zvýšit autoritu stránky.

Link Generator

Link Generator  - funkce TradeTracker, která umožňuje Afiliate partnerům generovat odkazy přímo ze stránek produktu, a to i při vytváření obsahu.

Link Cloaking

Link Cloaking  - Technika, která nezobrazuje skutečnou cílovou stránku odkazu.

Link

Odkaz - Reklama, která po kliknutí pošle uživatele na vstupní stránku na webových stránkách inzerenta.

Lifetime Value (LTV)

Lifetime Value (LTV) - Celková částka zákazníka, kterou utratí u jedné společnosti za celou dobu jejího trvání.

Leakage

Leakage - Termín používaný k popisu procesu, v němž zákazník uskutečnil nákup s inzerentem, ale učinil tak neřešitelným způsobem, což způsobilo, že zákazník opustil místo nebo uskutečnil nákup v rámci stránky na webu, který nezajišťuje, aby bylo Affiliate partnerovi zaplaceno.

Lead

Lead - Přijetí informací o uživateli, které mohou být použity k pozdějšímu prodeji. Prostřednictvím toho mohou být shromážděny informace o uživateli, které se týkají prodeje, zaslání nabídky nebo přidání do seznamu e-mailů. Příležitosti jsou však na vás.

Last Click

Poslední kliknutí - Konečný Afiliate partner, na jehož stránku zákazník kliknut před uskutečněním koupě online. V mnoha affiliate modelech je to preferovaný způsob připsání prodeje Afiliate partnerům. Nicméně pokračují diskuse o tom, zda je pro navedení k prodeji důležitější první nebo poslední proklik.

M

Manual Approval

Manuální schválení - Inzerent má pravomoc schválit nebo zamítnout Afiliate partnera, který se chce připojit k jeho kampani tak, že osobně dohlíží na svou aplikaci.

Manual Commissions

Manuální provize - Peníze vyplacené Afiliate partnerům, které neprošly cestou běžného ověřovacího procesu. Jsou používány také k opravě případných chyb v platbách nebo poskytnutí provizí z prodeje offline.

Merchant ID

ID obchodníka - Prostřednictvím tohoto ID je inzerentovi přiděleno přímé referenční číslo.

Microsite

Microsite - Kompaktní interaktivní HTML nebo multimediální inzerát, často používaný pro vyskakovací (pop-up) reklamu. Efektivní způsob zapojení návštěvníka tím, že obsahuje jak interaktivní obsah, tak informace o produktu.

Minimum EPC

Minimální EPC - Minimální výdělky za kliknutí. Volitelná záruka, kterou může inzerent nabídnout Afiliate partnerům po dobu trvání kampaně.

Mobile Advertising

Mobilní reklama - Forma reklamy, která je vhodná pro přenosná zařízení, jejichž nejvýraznější rozdíly jsou menší velikost obrazovky a omezený přístup k datům. Nejvíce prominentní jsou mobilní webový banner, mobilní webový plakát, intersticiální reklama na plné obrazovce, mobilní gaminová reklama a mobilní videoreklama.

Mobile Content

Mobilní obsah - Média optimalizovaná pro mobilní zařízení ve formátu, který není reklamní.

Mobile Search

Mobilní vyhledávání - Dokončení vyhledávání pomocí vyhledávače nebo v rámci webu v mobilním zařízení.

Mobile Web

Mobilní web - Kanál pro doručování mobilního obsahu, který umožňuje formáty, které si jsou vědomy jejich mobilního kontextu.

Monetising

Monetising - Implementace nových schopností v naději, že majetek ponese výnos.

N

Niche Marketing

Niche marketing - Marketingová strategie se zaměřením na publikum nebo na konkrétní téma obsažená ve všech přístupech.

Non-Commissionable Transaction

Neobchodovatelná transakce - Transakce, která není způsobilá jako transakci. Mezi příklady patří transakce, která není součástí nabídky nebo případ, kdy je poskytnuto neplatné affiliate ID.

Native Advertising

Nativní reklama - Digitální inzerce, která je implementována tak, aby fungovala jako součást hlavního toku obsahu a často poskytuje divákům "zkušenost s obsahem". Formáty reklam mohou obsahovat podoby jednotek pro úpravu obsahu, jednotky pro zjišťování a doporučení. Za příklady jsou považovány "sponzorované" nebo "vyhrazené" obsahy.

Network Override

Network Override - Procento účtované inzerentovi za síťové služby, vypočtené z celkové výše provizí Afiliate partnerů za stanovenou dobu.

Niche

Niche - Určeno jako téma specifické nebo vertikální. Identifikujete sám sebe jako relevantní pro vzdělané publikum.

O

Opt-In

Opt-In - Akce návštěvníka, který se přihlásí k přijímání e-mailů a zpráv z webových stránek.

Opt-Out

Opt-Out - Akce návštěvníka, který se přihlásil k přijímání e-mailů nebo zpráv, který si už nepřeje přijímat žádnou komunikaci.

Optimisation

Optimalizace - Proces určování a upřednostnění určitých kreativ kampaně s cílem poskytnout více zobrazení. Řešení pro poskytování reklam jsou někdy schopna toto provést automaticky.

Order

Objednávka - Online žádost návštěvníků na stránku elektronického obchodu při zakoupení položky nebo služby.

Order Inquiry Manager

Order Inquiry Manager - Nástroj v rámci panelu TradeTracker, který umožňujeAfiliate partnerům a Inzerentům sledovat chybějící objednávky. Affiliate partner může zadat informace o chybějící objednávce přímo a informovat Inzerenta.

Order Reference

Odkaz na objednávku - Jedinečný odkaz, který používá inzerent na svých internetových stránkách jakékoliv prodeje a potenciální zákazníky.

Organic Search

Organické vyhledávání - Návštěvnost webové stránky, která pochází z algoritmu vyhledávačů a nikoliv z placených zdrojů. Prostřednictvím taktického přístupu mohou webové stránky vylepšit své umístění ve vyhledávačích a protlačit je na první stránku výsledků, což vede jak k vyššímu objemu návštěvnosti, tak vyšší reputaci stránky, kdy Vás návštěvníci naleznou prostřednictvím nezávislé třetí strany.

P

Publisher Tag

Tag Afiliate partnera - Část kódu umístěného na webových stránkách Afiliate partnera, který kontaktuje reklamní server a požádá o vhodnou reklamu.

Publisher 

Afiliate partner - Majitel webu, který hostuje produkty a služby inzerenta. Afiliate partner využívá své internetové publikum ke zvýšení možností inzerentů. Síť Afiliate partnerů zajistí inzerentovi virtuální prodejní sílu a ten majitele stránek odměňuje, jakmile návštěvník interaktivně zareaguje na jeho obsah nebo splní požadovanou akci.

Product Feed

Produkt feed - Funkce, která umožňuje Afiliate partnerům přístup k aktualizovanému dokumentu obsahujícímu informace, který obsahuje podrobností o produktech, které má inzerent k dispozici online. Informace o produktu mohou obsahovat ID produktu, název, cenu, odkazy na stránky nabídky, adresu URL obrázku, specifikace a další podrobnosti, které mohou být relevantní pro produkt. Produkt feedy nejčastěji přicházejí ve snadno dostupném a běžném formátu XML, CSV nebo JSON.

Prepayment

Předplacená platba - Možnost inzerentů zaplatit síti částku předem, která se používá k rychlému vyplácení provizí affiliates a umožnit jim tak rychle reinvestovat prostředky, aby mohli rychle investovat do svého úsilí. Typicky snižuje platební cyklus o 50%.

Post Impression Tracking

Post Impression Tracking - Sledování uživatele pomocí zobrazení banneru spíše než prostřednictvím kliknutí. Synonyma: Post View Tracking

Post Click

Kliknutí po kliknutí - Akce uživatele na webové stránce s tagy poté, co byl předtím přesměrován prostřednictvím reklamy.

Portal

Portál - Webová stránka nebo služba, která nabízí řadu zdrojů, jako jsou e-mail, fóra, výsledky vyhledávače a online nakupování.

Pop-Up

Pop-Up - Typ reklamy, který se automaticky zobrazí v menším okně nad posledním otevřeným oknem.

PNG (Portable Network Graphic)

PNG (Portable Network Graphic) - Nekomprimovaný formát obrazu populární pro jeho použití na webových stránkách, vzhledem k jejich malé velikosti souborů a schopnost mít průhledné pozadí.

Pop-Under

Pop-under - Typ reklamy, který se zobrazuje v menším okně za aktuálním otevřeným oknem.

Page Source

Zdroj stránky - Kód HTML, který popisuje základy, rozvržení a obsah webové stránky.

Placement

Placement - V odkazu na marketing vyhledávačů, zobrazení se stane umístěním, jakmile je vloženo do vyhledávače. Zobrazení se může stát vícenásobným umístěním, což se řídí podle počtu jednotlivých vyhledávačů. Umístění bude obsahovat informace o zobrazení společně s výší nabídky a dalšími potřebnými informacemi, které jsou specifické pro vyhledávač.

Payout Frequency

Frekvence výplaty - Četnost, v níž odchází affiliates výplaty v průběhu určitého časového období. V TradeTracker jsou affiliates vypláceny až 4 krát za měsíc.

Payment Threshold

Prahová hodnota platby - Výše provize, která musí Affiliate partner získat, než bude provize způsobilá k vyplacení. Za účelem snížení účetních nákladů je pro některé inzerenty rozumné nastavit minimální limit. Někteří Affiliate partneři využívají tuto funkci, že obdrží platby pouze tehdy, když splní určitý limit, aby se vyhnuli proplácení šeků malé hodnoty.

Payment Level

Úroveň platby - Jedinečná funkce, která inzerentům umožňuje odměňovat důsledně Affiliate partnery většími provizemi nebo delším sledovacím obdobím.

Payment for Performance Marketing

Platba za výkonový marketing - Systém, dle kterého pouze ověřené výsledky zajistí platbu od inzerenta. Pokud společnost nevidí žádný prodej vygenerovaný z programů affiliate marketingu, pak inzerent neplatí.

Pay Per Sale

Platba za prodej – Metoda pro udělení provize, kdy je Affiliate partneru zaplaceno poté, co odkázaný návštěvník provede nákup na webu inzerenta.

Pay Per Lead

Platba za potenciálního zákazníka – Metoda pro udělení provize, kdy je Affiliate partneru zaplaceno, pokud přispěl k online předplatnému, registraci nebo členství zakoupeného u inzerenta.

Pay Per Click (PPC)

Platba za proklik (PPC) - Metoda, při které inzerent zaplatí provizi, jakmile je akce spuštěna kliknutím.

R

Run of Site

Run of Site - Reklama, která putuje mezi všemi nekomerčními reklamními prostory v rámci webu majitele stránek.

Run of Network

Run of Network - reklama s konzistentním umístěním napříč sítí webů. Často je používána agenturami k optimalizaci výsledků u kupujících, kteří jsou označení jako vysoce prioritní.

Roll Over

Roll over - Pokud Afiliate partner nedosáhne minimální výše pro výplatu, platby se navyšují, dokud nedosáhnou částky způsobilé k výplatě.

ROI

ROI - zkratka pro návratnost investic. Viz 'ROAS'

ROAS

ROAS - Zkratka pro "návratnost reklamních výdajů", odkazuje na množství peněz z konkrétní reklamní kampaně. Výpočet návratnosti investic (ROAS) je procentní podíl příjmů získaných ve vztahu k Vašim výdajům na kampaň.

Rich Media

Rich Media - reklamní technologie zahrnující bohatou grafiku, audio nebo video v reklamě. Multimediální reklamy často uživatelům umožňují interakci s reklamou bez opuštění stránky. Formáty jsou obvykle HTML, Shockwave a Flash.

Reversal

Zrušení - Inzerent odebere provizi z prodeje přidělenou Afiliate partnerovi z důvodu vrácení zboží, odmítnuté kreditní karty nebo podvodné činnosti.vertiser removing a sales commission accredited to a publisher due to goods being returned, a declined credit card or fraudulent activity.

Referring URL

Odkazující URL - URL, ze kterého návštěvník přišel, navštívil příslušnou webovou stránku.

Residual Earnings

Zbytkové zisky – Přidělení odměny Afiliate partnerům za celoživotní prodej zákazníkovi, kterého dodal Afiliate partner a který na webu inzerenta uskutečnil nákup. Odlišuje se od obvyklého způsobu nabízení jednorázové provize za každý jednotlivý nákup.

Raw Clicks

Raw Click - Běžná reportovací jednotka, která určuje celkový počet kliknutí, ke kterým došlo prostřednictvím afiliačního odkazu. Raw click je čistě kvantitativní, zaznasmenávající kliknutí i pouze jediného uživatele, který klikne několikrát. Je obvykle doprovázena jedinečnými kliknutími, která poskytují srovnání aktivitu linků affiliates.

Referral Period

Referenční období - Doba, po kterou inzerent umožňuje, aby soubory cookie zůstaly na webu Afiliate partnera přístupné a rozpoznatelné pro přidělování provizí.

Redirect Setting

Nastavení přesměrování - atribut odkazu, který se používá k přesměrování z výchozí adresy URL.

Redirect Image URL

Redirect Image URL - Obrázky a odkazy inzerenta, vybavené adresou URL pro přesměrování návštěv na požadovanou stránku.

Redirect

Přesměrování - Stránka, která automaticky odesílá návštěvníka na jinou stránku. Existuje několik přístupů k přesměrování a mohou být užitečné v různých situacích.

Recurring Commission

Pravidelná provize - Jedná se o provize, které jsou uhrazeny, jakmile zákazník uskuteční nákup, a následně se opakují při pokračování v nákupech. Tento model je běžně užíván v případě odběrových služeb (subscribtion services).

Real Time

Real Time - Postřehy, v okamžiku, kdy se dějí. Pohled na interakce bez zpoždění od okamžiku, kdy k nim došlo. Nabízí aktuální dohled a umožňuje snadnější rozhodovací proces s využitím aktuálních informací.

Reach

Dosah - Počet nahromaděných zobrazení reklamy. Zvýšený dosah znamená větší expozici, která vede k tomu, že reklama má větší možnost interakce návštěvníků.

S

Super Fast Payment

Jedinečná funkce, kterou nabízí TradeTracker a umožňuje, aby byli Afiliate partneři vyplaceni do 72 hodin po schválení transakce. Synonyma: SFP

Syndication

Syndikace - Propojené partnerství mezi producenty obsahu a Afiliate partnery, které umožňuje producentovi zpřístupnit jeho obsah na webových stránkách Afiliate partnera s cílem zvýšit čtenářskou orientaci, návštěvnost nebo možnosti prokliku v článcích a odkazech affiliates.

Super Affiliate

Super affiliate - nejlepší Afiliate partnery v kampani, kterých je obecně nejvýše 5% z celkového počtu, ale představují více než 80% prodeje.

Sub Affiliate Network

Sub Affiliate Network – Afiliate partner, který hostuje vlastní síť distribučních partnerů.

Stock Keeping Unit (SKU)

Stock Keeping Unit (SKU) - Referenční číslo, které umožňuje identifikaci konkrétního produktu inzerenta. Odesláním kódu SKU lze provést změny v jejich dostupnosti, cenách nebo jiných potřebných informacích o produktech.

Squeeze Page

Squeeze Page - Stránka určená k přitáhnutí uživatelů k určitému cíli nebo k požadované konverzi. Často nabízejí materiál výměnou za informace o uživateli, které následně přidávají do e-mailových seznamů nebo propagačních materiálů.

Spyware

Spyware - Software, který shromažďuje informace o uživatelích bez jejich informovaného souhlasu. Nejčastěji je umístěn na zařízení po instalaci a po odsouhlasení licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která někdy obsahuje zavádějící nebo skryté údaje.

Sponsored Listings

Sponsored Listings - Placená služba, možnost být uveden na určité stránce způsobem, který vypadá podobně jako přirozený obsah stránky.

Site Placement

Site Placement - Komplexní popis reklamního prostoru v rámci webu. Zobrazí se informace o velikosti reklamního bloku, cenách, umístění a lokaci. To umožňuje, aby inzerenti snadněji identifikovali weby Afiliate partnerů.

Shop

Obchod - Internetový obchod, který nabízí produkty pro nákup online. Obchody se budou často nacházet v roli inzerenta.

Session Duration

Session Duration - Čas, který návštěvník stráví po příchodu na stránce nebo webu.

Shockwave

Shockwave - Softwarový plug-in, který umožňuje prohlížeči přehrávat různé multimediální soubory. Obvykle se používá v rich médiích pro účely zobrazování animací a poskytování interakcí.

S2S Tracking

S2S Tracking - Zkratka pro "sledování server to server", založená na odesílání postbacků ze systémů inzerenta do affiliate softwaru TradeTracker v případě, kdy dojde ke konverzi. Inzerenti musí toto sledování podporovat v rámci svého back-endu, což je technicky složitější než sledování na základě klienta, ale poskytuje větší přesnost, dodatečnou bezpečnost a větší flexibilitu.

Secure Site

Secure Site - Webová stránka, která používá kryptografické protokoly - známá jako Secure Socket Layer - zabraňuje neoprávněným osobám v prohlížení důvěrných informací přenášených mezi počítačem a webovou stránkou. Tato funkce je běžně implementována v oblasti elektronického obchodování, online bankovnictví, obchodování s cennými papíry a často finančně zaměřených transakcí na internetu. Viz také HTTPS.

Secure Servers

Secure Servers - Webové stránky, které často zpracovávají platby online, budou obecně hostovány na zabezpečených serverech. Tím je zajištěno, že všechna data odeslaná na server a ze serveru jsou šifrována nebo chráněna před lidmi, kteří se snaží neoprávněně získat cenné informace, například údaje o kreditní kartě. Zabezpečená připojení jsou nejčastěji rozpoznatelná pomocí webové adresy začínající na 'https: //' nebo běžně označené symbolem visacího zámku zobrazeným v navigačním panelu v horní části webového prohlížeče.

Search Publisher

Search Publisher  – Afiliate partner, který se zaměřuje na propagační možnosti placeného a organického vyhledávání spolu s parkováním domény a přesměrováním na řízený prodej.

Search Policy Guidelines

Search Policy Guidelines - Zásady a pokyny pro prodejce popisují, jak je majitel stránky oprávněn používat ve vyhledávačích značku inzerentů. Zahrnuje detaily, jako jsou práva k ochranným známkám, doporučená klíčová slova a práva ve vztahu k URL nebo k přímému propojení.

Search Engine Position

Search Engine Position – Umístění webové stránky ve vyhledávači ve vztahu k souboru klíčových slov.

Search Engine Optimisation

Search Engine Optimisation - Přístup ke zdokonalování Vašich internetových stránek, který zvýší jejich umístění ve vyhledávačích se zaměřením na organické výsledky. Synonyma: SEO

Search Engine Marketing

Search Engine Marketing - Zaměření na marketing směrem k platformě vyhledávače a využívání primárních možností optimalizace pro výsledky organického vyhledávání, placené klíčová slova a využití všech dalších nástrojů, které vyhledávač může nabídnout.

Search Engine Advertising

Search Engine Advertising - Zaměření na marketing směrem k platformě vyhledávače a využívání primárních možností optimalizace pro výsledky organického vyhledávání, placená klíčová slova a jiné nástroje, které vyhledávač může nabídnout. - Synonyma: SEA

Script

Skript - Příkazy, které iniciují akci na webu. Pravidelně určují, jaké informace jsou návštěvníkům dodávány a které jsou od nich odesílány.

Sale

Prodej - Transakce týkající se zboží nebo služby na webu Affiliate partnera.

T

Trademark Poaching

Trademark Poaching - Nejčastěji se jedná o praxi Afiliate partnerů, kteří používají registrované ochranné známky jako klíčová slova při našeptávání slov vyhledávači, ale mohou také odkazovat na soutěžitele, kteří si kupují takové termíny, aby se umístili vedle jejich klíčových slov. Inzerenti používání ochranných známek nebo klíčových slov adres URL svým partnerským Afiliate partnerům často zakazují.

Traffic

Návštěvnost - Měření počtu návštěvníků na webových stránkách v určitém období.

Transaction

Transakce - Záznam v platformě TradeTracker, který nakonec povede k čekající, přijaté nebo odmítnuté provizi. Může se být spojeno s jakýmkoliv zobrazením, kliknutím, potenciálním zákazníkem nebo prodejem, samostatně i jako duplikát.

Transaction Date

Datum transakce - Datum, kdy zákazník provede příslušný nákup na webu inzerenta.

Two-Tier Affiliate Program

Dvoustupňový affiliate program - Schéma odměn pro registraci pod-affiliates. Toto umožňuje Afiliate partnerům získat další provize za ty, které se jim podařilo získat do affiliate kampaní.

Typo Squatting

Typo Squatting - Získání špatně napsaných domén inzerenta k získání jejich provozu. Toto spoléhá na existenci uživatelů, kteří špatně napíší doménu a octnou se na nesprávně napsaném webu.

Tag

Tag - příkaz HTML nebo XML. Vestavěný v dokumentu HTML popisuje logickou strukturu a chování a určuje, jak je soubor zobrazen v prohlížeči. Tagy odesílají žádost o reklamu na reklamní server.

Text Link

Text Link - odkaz, který je na rozdíl od alternativního reklamního banneru nebo jiného propojovacího obrazu tvořen textem v rámci webové stránky.

Third Party Tracking

Third Party Tracking - Sledovací tag, který je implementován na webové stránky inzerenta a reportuje externímu zdroji informace nebo akce.

Time-Decay Model

Model Time-Decay - Model přidělování odměn, který odměňuje kontaktní místa (touchpoints), která mají nejblíže nejvyššímu prodeji a následně je po předchozích interakcích snižuje.

Tracking Method

Tracking Method - Způsob, jakým kampaň sleduje doporučení, potenciální zákazníky a prokliknutí. Oblíbené metody používají k identifikaci Afiliate partnerů, affiliate ID a cookies webovou adresu.

Tracking Period

Tracking Period - Doba, kterou software TradeTracker sleduje proklikávání z webu Afiliate partnera. Jakékoli prodeje uskutečněné během tohoto období jsou uznány v ovládacím panelu inzerentů jako provize.

Tracking Pixel

Tracking Pixel - Sledovací pixel se také někdy nazývá pixel zobrazení nebo iFrame pixel podle toho, která z těchto dvou metod se používá.

Tracking Tag

A piece of code which resides on an advertiser’s page which notifies TradeTracker of sales when they occur. The tracking code will capture a variety of information including the total sale value, commission group codes and voucher codes.

Tracking URL

Tracking URL - Adresa URL je přesměrována přes reklamní server, aby bylo možné přiřadit prokliky.

U

Unique Clicks

Unikátní kliknutí - Jednotka, která přesně představuje to, kolik jedinečných návštěvníků máte, a to odstraněním jakýchkoli dalších kliknutí, které uživatel provede. Pokud by jediný uživatel kliknul vícekrát po dobu 1,5 hodiny, byl by registrován pouze jako jediné prokliknutí.

Unique Selling Point

Jedinečný prodejní bod - Služba, produkt, obsah, nebo výhoda, kterou má Váš web oproti jiným konkurentům na trhu. Zvláštní jedinečnost, která může být zpeněžena.

Unique Visitors

Unikátní návštěvníci- Jedinečný návštěvník, který navštívil stránku, byl mu zobrazen určitý obsah nebo reklama, jako například e-mail, newsletter, informační bulletin, intersticiální reklama nebo pop-under reklama. Uživatelé jsou sledováni prostřednictvím souborů cookie a registrací a přestože mohou navštívit stránku několikrát, jsou započítáni pouze jednou za určité časové období.

User Generated Content (UGC)

Obsah vytvořený uživatelem (User Generated Content - UGC) - Odkazy na obsah, který vytvářejí uživatelé webových stránek, a nikoli vlastníci stránek. Běžným příkladem může být například online fórum nebo komentáře k článkům.

V

Valid Domains

Platná doména - Domény, kterou TradeTracker rozpozná jako potvrzenou pomocí rozpoznaného kódu stránky. Tím je zajištěno, že prodej v našem systému nelze vytvářet bez ověření prostřednictvím webových stránek inzerenta.

Validating Commissions

Ověření provizí – Možnost inzerentů se ujistit, že transakce je legitimní tím, že ručně ji vyhodnotí a schválí každého, kdo je připsán prostřednictvím svých stránek.

Validation Period

Doba pro ověření - Doba, ve které je potvrzen čekající prodej, s krátkou dobou potvrzení, která obecně signalizuje silný management kampaně.

Viewthrough

Průhled - Sledování konverze v určeném časovém rámci, ve kterém návštěvník vidí grafickou reklamu, ale neklikne na ni.

Viral Marketing

Virální marketing - Rychlé šíření produkovaného obsahu prostřednictvím ústních nebo online mediálních kanálů.

Virtual Sales Force

Virtuální prodejní síla - Externí strana, která vystupuje jako online prodejní tým inzerenta, a je schopen náhodně pracovat na prodejích inzerenta výměnou za provizi.

Visitor

Návštěvník - Uživatel, který navštíví webové stránky prostřednictvím vyhledávače, reklamy nebo přímo zadává adresu URL na vyhledávacím panelu.

W

Web-based

Webová platforma - Služba nebo funkční platforma, která existuje výlučně online a vyžaduje pouze aktuální internetový prohlížeč s internetem k přístupu.

Webpage

Webová stránka - Jednotlivá stránka webové sítě.

White Hat

White Hat - Etický přístup k vylepšování hodnocení vyhledávačů v souladu s pravidly. Je opakem Grey Hat a Black Hat.

Widget

Widget - Aplikace, kterou lze manipulovat nebo která se může přizpůsobit tak, aby vyhovovala daným parametrům.

Web Optimisation

Webová optimalizace - Proces vylepšování webové stránky tak, aby byla jednodušší pro navigaci, což vede k většímu využití, což obecně vede ke zvýšení míry konverze.

Web Services

Web services - Nejčastěji přicházejí ve formě rozhraní API, které jsou dosažitelné prostřednictvím internetové sítě. V podstatě umožňují interakci počítačů prostřednictvím internetu.

X

XML

XML - Zkratka pro "Extensible Markup Language", efektivně definuje soubor pravidel pro kódování dokumentů, které lze snadno číst jak strojově, tak lidskými zdroji.

XML Feed

XML feed - Dokument (často obsahující informace o produktu) strukturovaný pomocí XML.