Kodex chování

Vzhledem k tomu, že základem káždého úspěchu je poctivost, TradeTracker se řídí nejvyššími standardy transparentnosti, etiky, řízení a spolupráce za účelem maximalizace hodnoty tvé firmy. Víme, že naše silné postavení na trhu s sebou nese velkou odpovědnost a proto nejen sami dodržujeme právo, ale očekáváme to i od našich partnerů.

1. Všeobecné podmínky spolupráce

Cílem ustanovení Všeobecných podmínek spolupráce TradeTracker je navázaní trvalých vztahů mezi Inzerenty a Vydavateli. Tyto podmínky by měly být považovány jako základ spolupráce na reklamním trhu. Branže reklamy online se pořád vyvíjí a spolu s ni technologie, praxe a technika. V souvilosti s tím podmínky spolupráce se budou také měnit, aby zůstaly v souladu s našimi názory a hodnotami. Hlavním cílem těchto podmínek je se ujistit, že všechny subjekty, které spolupracjí s TradeTracker a využívají naši technologii, to znamená Inzerenty, Agentury a Vydavatele budou tyto pravidla dodržovat.

2. Kodex chování Vydavatelů

Kodex chování pro Vydavatele byl stvořen, aby Vydavatele se s podmínkami seznamili a podle nich postupovali. Vydavatele by měli vždycky nabízet transparentnost na co nejvýšší úrovni a objasnit odkud pochází pohyb na jejich stránkách. Vydavatele, kteři tyto podmínky splňovat nebou, mohou být odpojení z programu nebo smazani se síťe TradeTracker. Mimo seznámení se s kodexem chování, Vydavatel má rovněž vždy potvrzovat a používat podmínky pro jednotlivé kampaně. Tyto zásady pomáhají Vydavatelům dodávat provoz té nejvyšší jakosti, který očekávají Zadavatelé reklamy TradeTracker.

2.1. E-mail marketing

Používání e-mail marketingu Vydavatelm by mělo být v souladu s místními právními předpisy a regulacemi, které se týkají mailingu. Uživatelé mají mít možnost rezignace ze zasílání e-mailů.

2.2. Obsah

Veškerý obsah na webových stránkách by neměl obsahovat porušení autorských práv nebo práva duševního vlastnictví třetích stran. Nesmí obsahovat nelegální, pornografické, násilné nebo diskriminativní zprávy a nesmí dojít k poškození dobrého jména Inzerentů, partnerů nebo samotné firmy TradeTracker. Obsah stránek by měl být vždy v souladu s mistnímí zákony.

2.3. Umělý provoz

Umělý provoz (prováděný boty, skripty nebo jiným způsobem) není v síti TradeTracker povolen. Uživatelé by neměli být nuceni jít na webové stránky inzerentů. To se také týká opakovaného generování ručních kliknutí.

2.4. Zdroj kliknutí

Zdroj kliknutí nemůže být Vydavatelem utajen. Provoz musí výhradně pocházet z odkazuu, který je uveden jako adresa stránky daného Vydavatele.

2.5. PPC / Kampaně ve vyhledávačích

PPC / Kampaně ve vyhledávačích nejsou povoleny s použitím klíčových slov a značek Zadavatelů reklamy TradeTracker, pokud to v podmínkách kampaně není jasně uvedeno jinak.

2.6. Prodejní podvody / Lead fraud

Simulování transakce jako konečný uživatel v síti TradeTracker není dovoleno. Může se to týkat chybných údajů transakce, vlastnoruční generování transakcí.

2.7. Soubory cookie

Vydavatelé by měli dodržovat místní zákony týkající se souborů cookie a ochrany soukromí.

2.8. Informace o stránce

Stránky by měli obsahovat detailní informace ohledně aktivity a zdrojů provozu Vydavatele. Všechny stránky Vydavatele by měly být připsány k správnému typu webových stránek. Pokud Vydavatel používá službu placeného provozu nebo využívá zdroje třetích stran, musí to být uvedeno v popisu stránek.

2.9. Cashback a Věrnostní programy

Vydavatele, kteři používají portály typ cashback nebo věrnostní programy by měli dodržovat pravidla kampaně. Reklamace by měli být nahlášeny týmu TradeTracker formou emailu nebo Inzerentovi formou ticketu v panelu.

2.10. Slevové portály

Slevové portály by se měli přizpůsobit zavazujícím se zásadám kampaně. Nesprávné nebo zavádějící slevy nejsou povoleny a slevové portály mohou propagovat pouze slevy a slevové kódy, které jsou k dispozici pro daného Vydavatele nebo obecně v kampani.

2.11. Spyware/Malware

Propagace prostřednictvím Spyware / Malware nebo placeným provozem není povolena.

2.12. Adware

Použití provozu dodávaného adware (např. aplikace, panely nástrojů) je povoleno pouze se souhlasem TradeTracker a propagovaného Zadavatele reklamy. Adware by mělo být instalováno uživatelem a ne automaticky nebo bez upozornění.

2.13. Sociální sítě

Vydavatelé mohou používat sociální sítě pro provoz vlastní stránky. Provoz ze sociálních sítí na stránky Zadavatele reklamy by měl být shodný s podmínkami kampaně a vyžaduje souhlas Zadavatele reklamy.

2.14. Nefunkční odkazy

Nefunkční odkazy by měly být oznámeny v sekci „nefunkční odkazy“ v panelu Vydavatele. Vydavatele prosíme, aby je pravidelně kontrolovali, případně zdali nejsou nové nefunkční odkazy a dále co nejdříve řešit tyto problémy.

2.15. Kontakt se Zadavatelem reklamy

Kontakt s Inzerentem je možný formou ticketů v panelu vydavatele. V nastavení zasílání zpráv je možné nastavení oznámení s informaci o nové zprávě.

2.16. Odstranění reklam a/nebo Propagačních materiálů

Vydavatelé, kteří zůstanou poprošeni Zadavetelem reklamy a/nebo prostřednictvím TradeTracker o odstranění reklamních materiálů a/nebo reklam, by tak měli učinit během dvou pracovních dnů.

2.17. Zprávy týkající se kampaně TradeTracker

Vydavatelé si mohou vybrat, jaký druh zpráv od TradeTracker chtějí dostávat (e-mailem). Četnost, druh a kampaně, pro které budou zprávy zasílany je možné plně přizpůsobit Vydavatelem.

2.18. Internacionalizace

Vydavatele, kteři chtějí propagovat kampaně z jiných států, ve kterých působí TradeTracker musí se nejdřív zaregistrovat jako Vydavatel v konkretní zemi. Lze to udělat v panelu po zvolení dané zemi. Po schválení, v panelu budou dostupné všechny kampaně vedené v této zemi.

2.19. Platby

Není-li dohodnuto jinak, vydavatelé jsou vyplácené v dalším platebním kole jakmile inzerenti zaplatili provize firmě TradeTracker. Vydavatelé nesou zodpovědnost za kontrolu finančních údaju v panelu. Specifické daně, je-li to možné, budou vyplacené pouze v případě, že v účtu jsou zapsané správné údaje společnosti. Provádění změn u zaplacené daně není možné v retrospektivě.

3. Kodex chování Inzerentů

Cílem je stanovit zásady a pravidla, podle kterých Inzerenty budou řidit svoje kampaně transparentně, spravedlivě a otevřeně. Tak aby Vydavatele věděli co mohou očekávát.

3.1. Obsah

Inzerent se ujistií, že obsah jeho internetových stránkách, je v souladu s místními zákony / předpisy a neobsahuje nelegální, pornografický, násilný nebo diskriminační zprávy.

3.2. Aktivní administrace kampaně

Inzerent prohlašuje, že bude aktivně pracovat na kampaních.

3.3. Validace transakcí

Inzerent co nejdřivé, transparentně a spravedlivě bude prověřovat všchny transakce. V případě dotazů ohledně validace, všechny podrobně zodpoví.

3.4. Důvody odmítnutí transakce

V případě odmítnutí transakce, Inzerent sdělí důvod jeji odmítnuti. V případě častečného odmítnutí, Inzerent správně opraví částku objednávky.

3.5. Komunikace formou Ticketu

Inzerent bude zodpovídat na všechny dotazy Vydavatelů během dvou pracovních dnů. Inzerent by něměl se kontaktovat s Vydavateli napřímo.

3.6. Zapojení do kampaně

Vydavatele, kteří se zapojí do kampaně by měli začit propagace co nejdříve. V souvislosti s tím by Inzerenti měli splnit očekávaní Vydavatele co nejrychleji. V případě dotazů Inzerenti by měli informovat Vydavatele proč byli odmítnuti.

3.7. Propagační materiály

Inzerent musí být jistý, že propagační materiály (banery, product feedy nebo textové odkazy) neobsahují porušení autorských práv nebo práva duševního vlastnictví třetích stran. Materiály nesmí obsahovat nelegální, pornografické, násilné nebo diskriminativních zpráv. Materiály, bannery, textové odkazy, product feedy a kupónové kódy by měly běžně aktualizovány.

3.8. Tracking

Tracking je nezbytný pro správné fungovaní našeho systému TradeTracker. Sledující kódy by měly být správně implementováné. Pokud se objeví problémy s výpočtem konverze, Inzerent by je měl vyřešit a zaplatit kompensaci Vydavateli.

3.9. Deduplikace mezi affiliate sítěmi

V případě, že funguje několik affiliate sítí by měly být uloženy deduplikační kódy. Inzerent by měl informovat TradeTracker, že takové kódy jsou uloženy. Informace ohledně deduplikace jsou dostupné pro Vydavatele v přehledu kamapaní.

3.10. Podmínky kampaně

Existuje několik způsobů propagace. Pokud v kampaně se nesmí použivat nějaké formy propagace, Inzerent by měl tu informaci uvést v detailech kampaně.

3.11. Odměna za všechny produkty

Vydavatel nemá vliv na to, jaký produkt bude prodán po přesměrovaní uživatele na portál Inzerenta. Proto provize by měla být placena za všechny produkty. Pokud se provize líší, je možné nastavit produktové skupiny.

3.12. Sledovaní transakcí provedených na mobilu

V případě, že Inzerent využívá samostatné stránky pro mobilní telefony (http://m.inzerent.cz) sledující kódy by měly být uložené také na těch stránkách, aby Vydavatele měli jistotu, že provize bude načtena také za transakce provedené na mobilu.

3.13. Dotazy, pochybnosti

V případě jakýchkoliv dotazů Inzerenta ohledně metod propagace Vydavatelů, Inzerent může kontaktovat Vydavatele formou Ticketu v panelu nebo se obrátit přímo na Account Managera kampaně.