Terms of use
TradeTracker.com

1. A TradeTracker.com-ról

A TradeTracker összehozza az online közösség legjobb és legokosabb részét: azokat, akik együtt dolgoznak a teljesítmény marketing fejlesztésén.


A TradeTracker létrehozott egy olyan platformot a Hirdetők és a Kiadók részére, amely valós idejű, érthető és a lehető legátláthatóbb adatokat szolgáltatja annak érdekében, hogy támogassa a partnerei képességét a megfelelő teljesítmény marketing döntések meghozatalára.


A TradeTracker egy speciális Ügyfélmenedzser csapatot alakított ki, amelyben mindenki külön iparágra specializálódott és ezáltal képes személyreszabott és precíz teljesítmény marketing-gel kapcsolatos tanácsokat adni a Szolgáltatások, Utazás, Telekommunikáció, Online Vásárlás és Pénzügyek szektorokban. Jelenleg 19 országban van irodánk és világszerte több, mint 150 embert foglalkoztatunk, ezáltal a lenagyobb globális lefedettséggel rendelkezünk. Közösségünk színes: sok nyelven beszélünk és számtalan országban ott vagyunk, így egyedülálló élményt tudunk nyújtani a felhasználóinknak, még akkor is, ha egy hatalmas nemzetközi hálózathoz csatlakoznak.

2. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el a weboldal használati feltételeit, mielőtt a weboldalt (a „weboldal”) használná. Ezek a weboldal használati feltételei (a „használati feltételek”) szabályozzák a weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát. A weboldal kizárólag azzal a feltétellel használható, ha elfogadja az alább meghatározott használati feltételeket. Ha nem ért egyet a felhasználási feltételekkel, akkor ne lépjen be vagy használja a webhelyet. A weboldal elérésével vagy használatával vállalja, hogy kötelezi magát a használati feltételek betartására.

3. Elektronikus kommunikáció

Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen vagy a honlapon elhelyezett értesítéseken keresztül kommunikálunk Önnel. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által elektronikus formában benyújtott megállapodás, értesítés, közzététel és egyéb kommunikáció megfelel minden olyan jogi követelménynek, amely szerint az ilyen kommunikáció írásban történik.

4. A felhasználó kötelezettségei

Ön vállalja, képviseli és szavatolja, hogy:

  • Ön 18 éves vagy 18 évesnél idősebb;
  • Ha Ön vállalati képviselő, akkor felhatalmazással rendelkezik a társaság nevében történő kötelezettségvállaláshoz; és
  • Megfelel az összes alkalmazandó nemzeti és nemzetközi törvénynek és szabályozásnak, amely a weboldal használatára vonatkozik.

 

5. Szerzői jog

A TradeTracker.com (a továbbiakban: TradeTracker) weboldalán és szolgáltatásai között található vagy elérhetővé tett tartalom mindenkori szerzői jogokkal, védjegyekkel és egyéb tulajdonjogokkal (beleértve, – nem kizárólagosan – a szellemi tulajdonjogokat) védelem alatt áll. Szigorúan tilos az ilyen anyagok vagy a weboldal bármely részének másolása, újraelosztása, használata vagy közzététele, kivéve az alábbiakban a „Korlátozott használati jog” megengedett feltételeit.

6. Korlátozott használati jog

Amennyiben betartja ezeket a használati feltételeket, a TradeTracker korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, nem továbbadható használati jogot biztosít Önnek a TradeTracker weboldal eléréséhez és személyes, nem kereskedelmi jellegű felhasználásához.

7. Módosítások

A TradeTracker bármikor felülvizsgálhatja és frissítheti ezeket a használati feltételeket, külön értesítés nélkül. Amennyiben a felhasználási feltételek bármilyen módosítása után továbbra is használja a weboldalt, az azt jelenti, hogy elfogadja ezeket a változásokat. A weboldal bármely részét értesítés nélkül megváltoztathatjuk, kiegészíthetjük, törölhetjük vagy frissíthetjük a TradeTracker kizárólagos belátása szerint.

8. Adatvédelmi irányelvek és sütik

A TradeTracker adatvédelmi politikája szabályozza az Ön által összegyűjtött vagy a weboldal, illetve szolgáltatások használata során megadott információk felhasználását, beleértve a sütiket. Ön beleegyezik abba, hogy az Ön által használt szolgáltatások során bizonyos tervezett információk felhasználásra kerülhetnek, ideértve ezen információk továbbítását más országokba, amelyek törvényei nem biztosíthatják az ugyanolyan szintű védelmet, mint az Ön származási országának törvényei. Olvassa el a teljes adatvédelmi irányelvet itt.

9. Korlátozás

A jelen használati feltételek korlátozásán túl Ön beleegyezik abba, hogy nem:

  • használ vagy nyer hozzáférést olyan TradeTracker által kifejezetten nem engedélyezett információkhoz, szolgáltatáshoz vagy software-hez, amely a weboldalon keresztül elérhető;
  • használ vagy nyer hozzáférést bármilyen módon olyan weboldalhoz vagy TradeTracker szolgáltatáshoz, amely hátrányosan befolyásolja a TradeTracker weboldalának vagy szolgáltatásainak teljesítményét vagy funkcióját;
  • rejti el a weboldal használatával szolgáltatott információk eredetét;
  • táplál be vagy tölt fel a weboldalra olyan információkat, amelyek vírusokat vagy más számítógépes programozási rutinokat tartalmaznak, amelyek célja a rendszerek károsítása, azokba való beavatkozása, „lehallgatása” vagy parancsok adása;
  • használ bármilyen robotot vagy egyéb automatizált eszközt a weboldalhoz vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez;
  • sért meg vagy kerüli ki bármely harmadik fél jogait vagy üzletpolitikáját.

10. Tartalom benyújtása

A TradeTracker nem fogad el ötleteket, koncepciókat, új szolgáltatásokat, anyagokat vagy egyéb információkat („tartalom”). Abban az esetben, ha ilyen tartalmat Ön terjeszt és / vagy a TradeTracker megkapja, akkor nem kizárólagos, világszerte visszavonhatatlan, továbbadható jogot biztosít a szerzői és egyéb szellemi tulajdonjogok gyakorlására. Az alkalmazandó törvények által megengedett mértékben lemond minden erkölcsi jogról a szolgáltatott tartalommal kapcsolatban. Tudomásul veszi, hogy a tartalmának bármilyen felhasználásáért semmilyen formában nem jár díjazás.

11. Linkek

A weboldal hivatkozásokat tartalmazhat harmadik felekhez, melyek kizárólag az Ön kényelme érdekében kerültek elhelyezésre. A TradeTracker a hivatkozások alatt megjelent tartalmakért nem vállal felelősséget, a harmadik fél weboldalait nem ellenőrzi vagy figyeli. Ha úgy dönt, hogy ezen linkeket Ön is alkalmazza, akkor azt kizárólag saját felelősségére tegye. A TradeTracker nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát az ilyen linkelt webhelyen található tartalom, szoftver, szolgáltatás vagy alkalmazás helyességére, pontosságára, teljesítményére vagy minőségére vonatkozóan.

12. Kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy megvédi, kártalanítja és ártalmatlanná teszi a TradeTracker-t, annak részvényeseit, igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottait, képviselőit, kiadóit és hirdetőit az előterjesztett tárgyban, cselekedetben, követelésben, perben vagy bármely, a weboldal használatából vagy a jelen használati feltételek megsértéséből adódó károkban, veszteségekben vagy kapcsolódó hátrányokban beleértve a polgári jogi felelősséget, valamint az ezzel kapcsolatos költségek és ésszerű díjak megtérítését.

13. Jogi nyilatkozat

A TradeTracker nem vállal semmilyen felelősséget vagy garanciát a weboldal használatán keresztül vagy az interneten keresztül nyújtott tartalom, információ, szoftver, szöveg, grafika, hivatkozások vagy kommunikáció pontosságáról, megbízhatóságáról vagy teljességéről, vagy arról, hogy a weboldal működése hibamentes és / vagy megszakítás nélküli.


A TradeTracker nem vállal garanciát arra, hogy a hibák kijavításra kerülnek, vagy hogy a weboldal vagy annak szerverei nem tartalmaznak vírusokat vagy bármi mást, ami káros vagy romboló lehet. Az internetkommunikáció jellege azt jelenti, hogy a weboldal érzékeny lehet az adatok sérülésére, lehallgatására, elérhetetlenségére és késésekre.


Előfordulhat, hogy a webhely nem érhető el javítási, karbantartási vagy fejlesztési munkák miatt. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a weboldalt a saját felelősségére használja. A törvény által megengedett mértékben kizárunk minden felelősséget, ideértve a gondatlanság, az esetleges veszteségek és károkért való felelősséget is a weboldalon található anyagokra való hivatkozás vagy a weboldal használata során.

14. A felelősség korlátozása

A törvény által megengedett mértékben a TradeTracker, annak tisztviselői, alkalmazottai, leányvállalatai, kiadói és hirdetői nem felelnek semmiféle közvetlen vagy közvetett, véletlenszerű, konkrét, következményes vagy példakénti veszteségért vagy kárért, ideértve, de nem korlátozva a veszteségeket vagy károkat, melyek nyereség, jó üzleti hírnév, üzleti lehetőségek, adatok vagy egyéb immateriális veszteségek elvesztése miatt, e weboldal vagy a TradeTracker szolgáltatásai használatából származnak vagy azzal kapcsolatban merülnek fel.

15. Megfelelés

A TradeTracker webhelyének vagy szolgáltatásainak bármilyen felhasználásakor meg kell felelni az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek. Ezen tevékenységek nem befolyásolhatják negatívan a TradeTracker működését vagy hírnevét. Semmilyen olyan jellegű lépést nem tehet, ami arra utalhat, hogy a TradeTracker megsérti a TradeTracker-re alkalmazandó törvényeket vagy rendeleteket.

16. Irányadó jog és joghatóság

Ezeket a használati feltételeket az Egyesült Arab Emírségek Dubai-ban alkalmazandó törvényei szabályozzák. A használati feltételek kialakításából, teljesítéséből, értelmezéséből, érvénytelenítéséből, megszűnéséből vagy azokkal összefüggésben felmerülő vitákat vagy különbözőségeket első körben jelezni kell a másik félnek, végül bírósági úton rendezni a Dubai-i Nemzetközi Pénzügyi Központ választottbírósági szabályai szerint – ahol az eljáró hatóság a Nemzetközi Választottbíróság London-i Bírósága („LCIA”), amely szabályai („Szabályok”) úgy tekintendők, hogy hivatkozásként be vannak építve az alábbi záradékba.


A választottbírók száma egy. A választottbíróságon résztvevő feleknek meg kell egyezniük az LCIA bírósági tárgyalás egyetlen választott bírójáról. Ha a választottbírósági eljárásban résztvevő felek a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül (vagy az LCIA bíróság által megállapított hosszabb vagy rövidebb időtartamon belül) nem jelölnek ki egyedüli választottbírót, az egyedüli választottbírót az LCIA Bírósága jelöli ki.


A választottbírósági eljárás székhelye vagy legális helye a Dubai Nemzetközi Választottbírósági Központ, Dubai, Egyesült Arab Emírségek. A választottbírósági eljárást angol nyelven kell lefolytatni, a bírósági ítéletet angol nyelven kell kijelenteni. E záradék fenti rendelkezései nem érintik a TradeTracker azon jogát, hogy bármikor ideiglenes intézkedést kérjen bármely illetékes bíróságtól (függetlenül attól, hogy kineveznek-e választott bírót, vagy sem). Ez esetben a TradeTracker nem tekinthető úgy, hogy megsértette ezt a választottbírósági megállapodást vagy megsértette a választott bíró hatásköreit.

17. Általános

Abban az esetben, ha a jelen használati feltételek egy vagy több rendelkezését bármilyen okból kifolyólag érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak tekinti az illetékes bíróság, akkor a használati feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is hatályosak maradnak. Ha valamelyik fél bármikor elmulasztja megkövetelni a megállapodás bármely rendelkezésének a másik fél általi végrehajtását, az semmilyen módon nem érinti a későbbi ilyen jellegű követelések követelését. A használati feltételek bármelyikérő való lemondás nem tekinthető az ilyen feltétel, vagy bármely más feltétel folyamatos lemondásának.