Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Google Chrome og tredjeparts informasjonskapsler (“3rd party cookies”)

Cookiesz

Etter Googles kunngjøring om sitt nye personverninitiativ og oppdateringer rundt http:// og https://, kunngjorde Google at de også ville gjøre tredjeparts informasjonskapsler (“3rd party cookies”) avleggs. Etter Apple Safari og Mozilla Firefox kommer det ikke som noen overraskelse at også Google Chrome, den mest brukte nettleseren i mange land, snart vil kunngjøre en plan om å avslutte støtten til tredjeparts informasjonskapsler.

Det som derimot aldri var klart, var hvordan Google planla å gjøre disse endringene, og hvordan de ville avvike fra ITP med Safari og ETP fra Firefox. Etter denne oppdateringen har Google gitt klarhet i hva dette betyr for nettet generelt, og vi kan nå se nærmere på hva det betyr for affiliatekanalen og TradeTracker spesielt.

Google tar sikte på å droppe støtte for tredjeparts informasjonskapsler i løpet av de neste to årene. I motsetning til de to andre nevnte nettleserne, forventes dette altså å bli gjort i en trinnvis prosess i stedet for å blokkere slike informasjonskapsler som standard. I løpet av denne tiden vil tech-giganten tilby løsninger for å kunne fortsette å jobbe med nettannonsering på måter som er mindre invaderende enn sporing med tredjeparts informasjonskapsler.

I mange år har det vært bekymring for metodene disse informasjonskapslene benytter for å spore en besøkende på nettet og hvilke typer annonser de ser. En av de største diskusjonene om nettet nå for tiden er spørsmål rundt personvern, åpenhet og kontroll over hvordan enkeltindividers data brukes. Mange annonsenettverk og markedsføringsplattformer er avhengige av bruk av tredjeparts informasjonskapsler for å drive sine virksomheter. Ved å ta den trinnvise tilnærmingen, tar Google sikte på å lette bekymringene til disse partene ved å se på alternativer som kan fungere på en lignende, men mindre påtrengende måte enn dagens system. Selv om det ennå ikke er klart hva disse alternativene vil bli, ser mange på dette som en positiv tilnærming til fremtidens internett med personvern i fokus.

Hva betyr dette for TradeTracker?

I TradeTracker har vi posisjonert oss lenge for å være i forkant av disse løsningene, slik at våre annonsører og publisister kan fortsette arbeidet uavbrutt gjennom bruk av vår teknologi. Takket være vår DirectLinking-teknologi har vi kunnet samarbeide med våre annonsører basert på førsteparts informasjonskapsler (“1st party cookie”). Dette gjør det mulig for annonsører å opprette og lagre informasjonskapsler direkte fra sine egne domener i stedet for å stole på andre domener for å gjøre det (tredjeparts informasjonskapsler). Fordelen med dette er beskyttelse mot initiativene som er tatt for å blokkere tredjeparts informasjonskapsler, samt gi en mer nøyaktig og forbruker-troverdig løsning for å spore aktivitet gjennom affiliatenettverket.

Overfor publisister kan vi gi våre forsikringer om at aktiviteten din forblir uavbrutt. Som med ITP (Safari) og ETP (Firefox) gjør vår teknologi oss i stand til å fortsette å spore aktiviteten din uten å bekymre deg for fall i kampanjeresultatet. Enten det er ved hjelp av vår DirectLinking-teknologi eller vår “cookieless fallback technology”, vil vi fortsette å være i forkant av de nye utfordringene som kan skade industrien og i neste omgang redusere inntektene for både annonsører og utgivere.

Når det gjelder videre steg som blir tatt av Google, kan vi trygt forsikre alle parter om at TradeTracker er forberedt på eventuelle endringer når de oppstår. Du kan lese vår forrige bloggpost for å se hvilken aktivitet som er blitt utført rundt de siste oppdateringene utgitt av Google Chrome.

Kontakt oss dersom du har spørsmål eller bekymringer rundt denne oppdateringen fra Chrome, eller de som allerede er utført av Safari og Firefox.


Previous:

Google Chrome-oppdateringer og hva de betyr for deg

Google Chrome-oppdateringer og hva de betyr for deg

Next:

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

You might like...

TradeTracker Norge 10 år!

Find out more

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Find out more

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Find out more

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Find out more