Blogger

Finn de siste nyhetene innen affiliatemarkedsføring, tips og råd for hvordan du kan forbedre dine kampanjer, grundig analyse av ulike teamer fra våre utvalgte opinionsledere og et glimt av livet i TradeTracker over hele verden.

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Uforutsigbare tider og Resultatbasert Markedsføring
Uforutsigbare tider i økonomien kan, vil og har allerede påvirket måten vi driver virksomhet på. Og det påvirker hvordan vi øker, fordeler eller begrenser markedsføringsbudsjetter og forretningsutgifter. Men de utgiftene med lavest risiko er fortsatt de som utelukkende vil være basert på resultat, nemlig Affiliate Marketing. Og dette er hvorfor.

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd
Det er ingen måte å unngå det på. Koronaviruset er her. Viruset krysser kontinenter og viser virkningene på dagliglivet så vel som måten vi driver virksomheten vår på. Etter hvert som økonomiene påvirkes, vil også forretningsvirksomheten og forbrukeratferden over hele verden bli påvirket. Det er viktig å forstå i hvilken grad spredningen av koronaviruset påvirker de generelle markedsføringsaktivitetene dine, og mer spesifikt dine aktiviteter innen Affiliate Marketing.

Det er én hovedfaktor som øker salget ditt, nemlig Forbrukeren. Den samme forbrukeren som i økende grad velger å holde seg innendørs fremfor å gå ut, noe som igjen fører til at online shopping blir foretrukket fremfor å gå ut for å handle. Vi ser også en annen merkbar endring, nemlig at forbrukerne nå lagerfører visse forsyninger på grunn av frykt for hva disse uforutsigbare tidene kan føre med seg. Dette skaper en endring i forbrukernes behov og skaper følgelig nye muligheter for deg som virksomhet.

Høy eller lav risiko? PPC og displayannonsering kontra Resultatbasert Markedsføring
Selv om noen produksjonsprosesser har blitt satt på pause og internasjonale leveranser blir forsinket, bør ikke dette påvirke dine investeringer i ditt affiliateprogram, i motsetning til PPC og Display-annonsering.

PPC og Display-annonsering er basert på forbrukernes interesse. Disse markedsføringskanalene får forbrukeren til å klikke på en annonse som er målrettet mot dem, basert på demografi, interesser og tidligere aktiviteter. Dagens utfordring med denne typen markedsføringskanaler er at du på grunn av nedgang i varebeholdningen må betale for forbrukeraktiviteter uten å kunne fullføre det faktiske salget. Dette gjør at PPC og Display-annonsering er en høyrisikoinvestering, siden du betaler for å skape et behov eller interesse du ikke kan oppfylle.

I motsetning til PPC og Displaykampanjer, er Resultatbasert Markedsføring basert på den faktiske ytelsen som finner sted, noe som gjør det til en lavrisiko investering. På grunn av «No Cure – No Pay»-policyen bruker du bare penger på annonsering hvis den faktiske transaksjonen finner sted. Hvis et produkt er utsolgt eller utilgjengelig, vil dette ikke ha noen økonomiske konsekvenser for deg.

Mer informasjon
Hvis du har spørsmål om hvordan visse uforutsigbare tidene i økonomien påvirker dine aktiviteter innen affiliatemarkedsføring, kan du kontakte din account manager. Vi er her for deg.

Kanskje du også liker...

TradeTracker Norge 10 år!

23. mai 2021 har TradeTracker 10-årsjubileum i Norge! 23. mai 2011 signerte vi en avtale med TradeTracker International om å åpne deres kontor i Norge. I starten var TradeTracker Norway en avdeling av Crevita Marketing, men i 2013 fisjonerte vi selskapet og skilte TradeTracker Norway AS ut som et eget aksjeselskap. Så nå har vi [...]

Les mer

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Markedsførere blir daglig konfrontert med enorme mengder data for å analysere og overvåke markedsføringskampanjer på nettet. Disse dataene kommer fra forskjellige kilder, og når kunder bruker webanalyse for å verifisere kampanjedataene våre, vil de ofte konkludere med at det er avvik mellom dataene i analyseverktøyet og dataene fra TradeTracker. Forskjellene er helt forståelige ettersom webanalyse [...]

Les mer

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

TradeTrackers nyeste funksjon, Mobile Metrics, gir annonsører muligheten til å legge til sin mobilapp som en del av kampanjen for å spore og overvåke appinstallasjoner, appstarter og kjøp i app gjennom kontaktpunkter på tvers av enheter for å belønne publisister deretter.   Hva er Mobile Metrics? I dag blir nærmere 250 milliarder mobilapper lastet ned [...]

Les mer

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Uforutsigbare tider og Resultatbasert Markedsføring Uforutsigbare tider i økonomien kan, vil og har allerede påvirket måten vi driver virksomhet på. Og det påvirker hvordan vi øker, fordeler eller begrenser markedsføringsbudsjetter og forretningsutgifter. Men de utgiftene med lavest risiko er fortsatt de som utelukkende vil være basert på resultat, nemlig Affiliate Marketing. Og dette er hvorfor. [...]

Les mer