Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Corona Blogpost@2x

Uforutsigbare tider og Resultatbasert Markedsføring
Uforutsigbare tider i økonomien kan, vil og har allerede påvirket måten vi driver virksomhet på. Og det påvirker hvordan vi øker, fordeler eller begrenser markedsføringsbudsjetter og forretningsutgifter. Men de utgiftene med lavest risiko er fortsatt de som utelukkende vil være basert på resultat, nemlig Affiliate Marketing. Og dette er hvorfor.

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd
Det er ingen måte å unngå det på. Koronaviruset er her. Viruset krysser kontinenter og viser virkningene på dagliglivet så vel som måten vi driver virksomheten vår på. Etter hvert som økonomiene påvirkes, vil også forretningsvirksomheten og forbrukeratferden over hele verden bli påvirket. Det er viktig å forstå i hvilken grad spredningen av koronaviruset påvirker de generelle markedsføringsaktivitetene dine, og mer spesifikt dine aktiviteter innen Affiliate Marketing.

Det er én hovedfaktor som øker salget ditt, nemlig Forbrukeren. Den samme forbrukeren som i økende grad velger å holde seg innendørs fremfor å gå ut, noe som igjen fører til at online shopping blir foretrukket fremfor å gå ut for å handle. Vi ser også en annen merkbar endring, nemlig at forbrukerne nå lagerfører visse forsyninger på grunn av frykt for hva disse uforutsigbare tidene kan føre med seg. Dette skaper en endring i forbrukernes behov og skaper følgelig nye muligheter for deg som virksomhet.

Høy eller lav risiko? PPC og displayannonsering kontra Resultatbasert Markedsføring
Selv om noen produksjonsprosesser har blitt satt på pause og internasjonale leveranser blir forsinket, bør ikke dette påvirke dine investeringer i ditt affiliateprogram, i motsetning til PPC og Display-annonsering.

PPC og Display-annonsering er basert på forbrukernes interesse. Disse markedsføringskanalene får forbrukeren til å klikke på en annonse som er målrettet mot dem, basert på demografi, interesser og tidligere aktiviteter. Dagens utfordring med denne typen markedsføringskanaler er at du på grunn av nedgang i varebeholdningen må betale for forbrukeraktiviteter uten å kunne fullføre det faktiske salget. Dette gjør at PPC og Display-annonsering er en høyrisikoinvestering, siden du betaler for å skape et behov eller interesse du ikke kan oppfylle.

I motsetning til PPC og Displaykampanjer, er Resultatbasert Markedsføring basert på den faktiske ytelsen som finner sted, noe som gjør det til en lavrisiko investering. På grunn av «No Cure – No Pay»-policyen bruker du bare penger på annonsering hvis den faktiske transaksjonen finner sted. Hvis et produkt er utsolgt eller utilgjengelig, vil dette ikke ha noen økonomiske konsekvenser for deg.

Mer informasjon
Hvis du har spørsmål om hvordan visse uforutsigbare tidene i økonomien påvirker dine aktiviteter innen affiliatemarkedsføring, kan du kontakte din account manager. Vi er her for deg.


Previous:

Google Chrome og tredjeparts informasjonskapsler (“3rd party cookies”)

Google Chrome og tredjeparts informasjonskapsler (“3rd party cookies”)

Next:

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

You might like...

TradeTracker Norge 10 år!

Find out more

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Find out more

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Find out more

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Find out more