Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

TradeTracker Norge 10 år!

Skjermbilde TT Norge

23. mai 2021 har TradeTracker 10-årsjubileum i Norge!

23. mai 2011 signerte vi en avtale med TradeTracker International om å åpne deres kontor i Norge. I starten var TradeTracker Norway en avdeling av Crevita Marketing, men i 2013 fisjonerte vi selskapet og skilte TradeTracker Norway AS ut som et eget aksjeselskap. Så nå har vi altså drevet i 10 år i Norge.

TradeTracker Norway AS vil gjerne benytte anledningen til å takke alle våre annonsører og publisister for en fantastisk reise gjennom disse 10 årene. Sammen har vi klart å sette et stort preg på dette fagområdet i Norge, som etter hvert har vokst seg stort.

Da vi for et år siden trodde koronasituasjonen ville stanse den eventyrlige veksten, skjedde det motsatte. Enda flere annonsører ønsket å flytte markedsføringen fra tradisjonelle kilder og over til «no cure – no pay». Selv om en av våre største næringer, reiseliv, stanset helt opp, kompenserte andre næringer for mer enn tapet der. Vi ser frem til at reiselivsnæringen kommer tilbake så raskt som mulig og at veksten i andre næringer fortsetter. I så fall vil vi alle ha enda et tiår preget av vekst foran oss!

Takk til alle som har bidratt, både annonsører, publisister, våre fantastiske account managere og staben i TradeTracker International som stadig videreutvikler et allerede fantastisk verktøy!


Previous:

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

You might like...

TradeTracker Norge 10 år!

Find out more

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Find out more

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Find out more

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Find out more