Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Analytics Vs CROSS 3

Markedsførere blir daglig konfrontert med enorme mengder data for å analysere og overvåke markedsføringskampanjer på nettet. Disse dataene kommer fra forskjellige kilder, og når kunder bruker webanalyse for å verifisere kampanjedataene våre, vil de ofte konkludere med at det er avvik mellom dataene i analyseverktøyet og dataene fra TradeTracker.

Forskjellene er helt forståelige ettersom webanalyse er en kompleks sak. I det vedlagte dokumentet (engelsk) forklarer vi hvor disse forskjellene kommer fra og hvorfor TradeTracker mest sannsynlig vil spore resultatene av affiliatekampanjer mer nøyaktig enn generelle analyseplattformer som Google Analytics. Her er en kort oppsummering av de viktigste årsakene til forskjellene og hvorfor de noen ganger er uunngåelige:

    –   Ulike definisjoner og betingelser eller avvikende attribusjonspolitikk

    –   Feil implementering eller fravær av parametere som UTM-koder

    –   Mistede UTM-koder forårsaket av viderekoblinger

    –   Feil implementering av analyseprogrammet på landingssiden eller kvitteringssiden

    –   Feil implementering av sporingskoden fra TradeTracker på kvitteringssiden

    –   Brukerpreferanser som surfing med programvare som blokkerer Google Analytics

Har du problemer med dataavvik? Spør din account manager i TradeTracker, som da kan sjekke om vi sammen kan sikre at kampanjen kjører riktig på alle sider.

Last ned dokumentet her:

Analytics Vs CROSS PDF 211x300

 


Previous:

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Next:

TradeTracker Norge 10 år!

TradeTracker Norge 10 år!

You might like...

TradeTracker Norge 10 år!

Find out more

Webanalyse vs Evaluering av kampanjer

Find out more

Utgivelse av ny funksjon – Tracking Apps & Mobile Metrics

Find out more

Koronavirus og endringen i forbrukeratferd

Find out more