Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Dlaczego z Realną Atrybucją blogerzy zarabiają więcej w programach afiliacyjnych?

Realna Atrybucja- narzędzie, dzięki któremu TradeTracker jest w stanie dzielić prowizje między wydawców znajdujących się na ścieżce konwersji, w sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym. Narzędzie zostało uruchomione przez TradeTracker w maju 2017 roku. Realna Atrybucja jest odpowiedzią na ograniczenia stawiane przez model rozliczenia „last-click” np. niskie szanse doprowadzenia do sprzedaży przez wydawców kontentowych – najczęściej inicjujących proces zakupowy oraz budujących świadomość użytkowników.

Infografika Atrybucja

Bloger na ścieżce konwersji

Kampanie rozliczane w oparciu o Realną Atrybucję prowadzone są w TradeTracker od ponad roku. Wdrożenie tego narzędzia poprzedzone było licznymi analizami ścieżek konwersji, których wyniki pokazywały, że średnio ok 80% transakcji domykanych jest przez wydawców rabatowych, cashbacki, bazy mailingowe oraz retargeterów. Taki podział stanowił dużą przeszkodę we współpracy z wydawcami kontentowymi. W obawie przed niskimi przychodami rezygnowali oni ze współpracy z sieciami afiliacyjnymi w klasycznym modelu CPS. Nic dziwnego, analizy ścieżek konwersji i przyznawanych prowizji wykazały, że blogerzy i wydawcy kontentowi są grupą, która najbardziej traci na klasycznym modelu rozliczenia „last-click”. W tym klasycznym modelu rozliczenia Influencerzy aktywni w kampaniach byli wynagradzani za mniej niż 10% transakcji, w których brali udział, ponieważ jedynie w tylu transakcjach byli ostatnim, konwertującym wydawcą na ścieżce. Pozostała prowizja z wygenerowanych transakcji trafiała do innych wydawców. Poniższy schemat przedstawia pozycję touchpointy blogerów na ścieżkach konwersji:

Wykres

Źródło: Kampanie realizowane przez TradeTracker Poland w okresie I-V 2017

Blogerzy zarabiają więcej w afiliacji z atrybucją

Realna Atrybucja i związane z nią wynagradzanie wszystkich wydawców zaangażowanych w wygenerowanie transakcji zupełnie zmieniło ten niesprawiedliwy podział prowizji. Analiza wyników kampanii z aktywną atrybucją potwierdza założenia o wzroście prowizji generowanej przez blogerów. Jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników efektywności kampanii jest efektywne CPC (eCPC) liczone jako przychód uzyskany z CPS za jedno kliknięcie w reklamę. Analiza trzech kampanii: Simple, Tołpy oraz Venezii, w okresie od stycznia do maja 2018 roku w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim – przed wdrożeniem narzędzia – wskazuje na wzrosty przychodów przypadających na kliknięcie użytkownika w link, bądź baner na odwiedzanych blogach. W zależności od kampanii przychody podzielone przez liczbę kliknięć wzrosły nawet o 242%!

Udział przychodów blogerów w całkowitych zarobkach generowanych przez wydawców aktywnych w naszych kampaniach wzrósł nawet czterokrotnie, co wskazuje na to, że narzędzie spełnia swoją rolę i pozwala blogerom na generowanie wyższych prowizji w kampaniach z Realną Atrybucją.

Nowe narzędzie daje blogerom możliwość bycia wynagradzanymi za 100% zaakceptowanych transakcji, w których ścieżkach uczestniczą, niezależnie od pozycji, jaką zajmują na ścieżce konwersji. Dodatkowo reklamodawca ma możliwość nadania większej wagi wybranym kategoriom wydawców, co pozwala zwiększyć ich udział w generowanej prowizji. Dzięki wdrożeniu Realnej Atrybucji wzrosły zarobki blogerów. Wskazuje na to zarówno ogólny poziom zarobków generowanych przez tą grupę wydawców w analizowanych kampaniach, jak również wzrost eCPC – przychodu liczonego na jedno kliknięcie.

Ponadto w kampaniach, w których rośnie udział kanałów kontentowych, formatów display, a tym samym ilość transakcji inicjujących, reklamodawcy są skłonni zwiększyć ogólny poziom stawki RS. Wyższą pula do podziału pomiędzy wydawców staje się kolejnym czynnikiem pozwalającym na generowanie większych zysków przez blogerów.

Nowe środowisko przyjazne blogerom

Opisywane narzędzie pozwala na zmianę podejścia do konkurencji miedzy poszczególnymi wydawcami, a nawet całymi kanałami komunikacji. Od teraz wydawcy mogą wspólnym wysiłkiem dążyć do zwiększenia liczby dokonywanych sprzedaży, a korzyści odnoszą wszyscy!

Infografika Realna Atrybucja Zalety

Magdalena Płóciennik
Publisher Specialist


Previous:

TradeTracker Poland na Performance Day CEE

TradeTracker Poland na Performance Day CEE

Next:

TradeTracker nominowany w 6 kategoriach prestiżowego konkursu International Performance Marketing Awards 2018

TradeTracker nominowany w 6 kategoriach prestiżowego konkursu International Performance Marketing Awards 2018

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more