Blogs

Find the latest news from the performance marketing industry, tips and tricks on how to better your affiliate marketing, in depth topic analysis by our selected opinion leaders and a glimpse of life inside TradeTracker around the globe.

Back to all blogs

Przedstawiamy nową funkcjonalność – Mobile Metrics

Ok 1

 

Najnowsza funkcja TradeTracker, Mobile Metrics, daje Reklamodawcom możliwość wdrożenia aplikacji mobilnej w ramach kampanii, aby śledzić i monitorować instalacje aplikacji, liczbę uruchomień i transakcji w appce za pośrednictwem Touchpointów na różnych urządzeniach, aby odpowiednio nagradzać Wydawców.

Co to jest Mobile Metrics?

Obecnie pobieranych jest prawie 250 miliardów appek rocznie, przewiduje się ciągły i rosnący wzrost, co uniemożliwi życie bez aplikacji mobilnych. Już teraz mobile stało się częścią naszego życia. Właśnie dlatego aplikacje mobilne stwarzają ogromne możliwości dla Twoich przychodów online.

Wdrożenie Mobile Metrics do Twojej kampanii marketingu afiliacyjnego na platformie TradeTracker daje możliwość wnikliwego śledzenia, monitorowania i raportowania wyników, sprawdzania interakcji, a także trackowania działań w aplikacji mobilnej. Mobile Metrics prowadzi do lepszego wglądu w wkład swoich partnerów, dając Tobie możliwość ich odpowiedniego nagrodzenia.

Jak korzystać z Mobile Metrics?

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć liczbę instalacji aplikacji mobilnych, pozyskać użytkowników i transakcje w appce, czy po prostu chcesz zwiększyć zaangażowanie obecnych użytkowników za pośrednictwem urządzeń mobilnych, Mobile Metrics pomoże Tobie osiągnąć cel.

Metrics – śledź i monitoruj statystyki i dane mobilne, aby być na bieżąco z każdym użyciem aplikacji.

Event Trackingważne jest aby ustalić swoje cele związane z interakcją aplikacji. Zdefiniowanie akcji i zdarzeń, które chcesz osiągnąć, ułatwia skonfigurowanie systemu nagród i śledzenie tych zdarzeń po wdrożeniu pakietu SDK. W rezultacie łatwiej jest określić wartość dożywotnią i tworzyć raporty na zamówienie.

Atrybucja Cross-Device chcesz sprawdzić co dzieje się, gdy klient przenosi się z tabletu na telefon komórkowy i z telefonu komórkowego na komputer? W jaki sposób mierzone są Touchpointy na tych urządzeniach i jak zostanie nagrodzony który wydawca? Odpowiedź brzmi: atrybucja Cross-Device. Umożliwia ona sprawiedliwe wynagradzanie różnych kanałów marketingowych i Touchpointów, podlegających śledzeniu.

Deep Linking – pozwala na bezpośrednie przekierowanie do właściwego miejsca docelowego, bez względu na kanał, źródło lub typ mediów. Możesz prowadzić ruch tam, gdzie chcesz i tam gdzie jest potrzebny.

 

Jak rozpocząć korzystanie z Mobile Metrics?

Krok 1. Skonfiguruj kampanię aplikacji, aby zwiększyć zaangażowanie Wydawców, zmieniaj ich pozycję w modelu Realnej Atrybucji. Zdefiniuj działania, które chcesz wykonaćw.

Krok 2. Rozpocznij promowanie kampanii appek mobilnych wśród swoich Wydawców.

Krok 3. Monitoruj i optymalizuj. Teraz możesz ulepszać swój model Realnej Atrybucji o nowe elementy, takie jak dodanie komponentów CPC lub CPM dla wybranych Wydawców w celu zmaksymalizowania skuteczności kampanii.

 

Więcej informacji znajdziesz w naszej broszurze informacyjnej lub u Twojego Account Managera.


Previous:

Razem możemy pomóc!

Razem możemy pomóc!

Next:

Post-Quarantine Możliwości

Post-Quarantine Możliwości

You might like...

Booste – kapitał na rozwój Twojego sklepu internetowego, Polska

Find out more

Publisher Spotlight: Savings United – witryny kuponowe w afiliacji

Find out more

Jak sprawić, by każdy Wydawca chciał promować Twój program?

Find out more

Advertiser Spotlight: Eurofirany – jak afiliacja rozwinie Twój e-biznes?

Find out more